Βιωματική εκπαίδευση & Πρακτική άσκηση

Online εκπαίδευση σε ζωντανά (live-streaming), βιωματικά εργαστήρια με ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε παιχνίδια ρόλων.

Diploma in Evidence-based Coaching EMCC & AC Accredited

Περιγραφή: σκοπός & εκπαιδευτικοί στόχοι

Το Diploma in Evidence-based Coaching είναι ένα μονοετές πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, διπλά πιστοποιημένο από το European Mentoring & Coaching Council και το Association for Coaching στο επίπεδο του επαγγελματία coach (Practitioner / Professional). Στοχεύει στην μετεκπαίδευση αποφοίτων ΑΕΙ, Κολλεγίων και έμπειρων στελεχών και επαγγελματιών, στην Coaching Ψυχολογία (Coaching Psychology) και το Coaching (Business, Executive, Personal, Life). Οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν με πραγματικούς πελάτες  και ως απόφοιτοι θα είναι έτοιμοι να ασκήσουν τo Coaching με ιδιώτες, επαγγελματίες, στελέχη και επιχειρήσεις.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών στο προφίλ του Evidence-based practitioner με βάση το Informed Practitioner Model που χαρακτηρίζεται από τα εξής

 • Μπορεί και ξεχωρίζει το επιστημονικά τεκμηριωμένο coaching από το ψευδό-coaching.
 • Γνωρίζει πού να αναζητήσει και πώς να αξιοποιήσει νέα γνώση και εργαλεία με βάση την διεθνή επιστημονική έρευνα.
 • Στην εργασία του, εφαρμόζει μόνον τεκμηριωμένα, αξιόπιστα εργαλεία και τεχνικές.
 • Λαμβάνει πάντοτε υπόψη το ιδιαίτερο προφίλ του πελάτη του.
 • Συνεχίζει να μαθαίνει και να αναπτύσσεται δια βίου

Με την ολοκλήρωση ενός 12μηνου προγράμματος στο Athens Coaching Institute οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση (μαθησιακά αποτελέσματα):

 • Να υλοποιούν καλά δομημένες και αποτελεσματικές συνεδρίες Coaching με εστίαση στον στόχο, την λύση και την αλλαγή.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση coaching σε ατομικές συνεδρίες.
 • Να εφαρμόσουν ουσιαστικά τις αρχές και τις κατευθύνσεις του coaching και τις coaching ψυχολογίας, πέρα από επιτηδευμένες φράσεις/ερωτήσεις..
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τεχνικές επικοινωνίας και ανατροφοδότησης.
 • Να συνδυάζουν μοντέλα στοχοθεσίας, σχεδιασμού και επίτευξης στόχων υπερβαίνοντας την στείρα εφαρμογή ενός ή δύο τεχνικών.
 • Να ενισχύουν την αυτογνωσία και της θετική αυτοεικόνα του πελάτη.
 • Να γνωρίζουν και να λειτουργούν ως επαγγελματίες coaches ακολουθώντας τις τρεις πιο σημαντικές προσεγγίσεις στο coaching συνδυαστικά: Goal-focused Coaching, Solution-Focused Coaching & Positive Psychology Coaching.
 • Να περιγράφουν το coaching με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο ξεχωρίζοντας στην κυπριακή και ελληνική αγορά.
 • Να γνωρίζουν όλα όσα χρειάζονται για να εργαστούν ως επαγγελματίες coaches.
 • Να σχεδιάζουν την δική τους προσέγγιση συνδυάζοντας το coaching με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και την εμπειρία τους.

Προαπαιτούμενα εγγραφής

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα και τη συμμετοχή στη βιωματική ομάδα εκπαίδευσης απαιτείται Ακαδημαικός Τίτλος Σπουδών από ΑΕΙ ή Κολλέγια. Οι ενδιαφερόμενοι αποστέλλουν βιογραφικό και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη στην οποία πραγματοποιείται μια αμοιβαία γνωριμία. Η προσωπική συνέντευξη εστιάζει στην επιθυμία για συμμετοχή σε βιωματική ομάδα, τη δέσμευση στους κανόνες, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε υποψηφίου και τη γνωριμία με τις αρχές και την κουλτούρα του επιστημονικά τεκμηριωμένου Coaching και της Ψυχολογίας.

Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται η ενεργητική συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια, η επιτυχής συμμετοχή σε online tests, η κατάθεση 3 ηχογραφημένων συνεδριών με αναστοχασμό, υλοποίηση 40 ωρών πρακτικής άσκησης εκτός τάξης, επιτυχής αξιολόγηση από εξωτερικό αξιολογητή και η κατάθεση μίας τελικής γραπτής εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εντελώς δωρεάν, το βιβλίο του Χαράλαμπου Πετρά “Η Τέχνη του Coaching, Εισαγωγή στην Θεωρία & Πρακτική της Coaching Ψυχολογίας” που αποτελεί και το βασικό εγχειρίδιο του προγράμματος.

Δομή του προγράμματος, στάδια και μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα είναι βιωματικό, online, συνδυάζοντας αρμονικά την θεωρία με την πράξη. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν επιδείξεις τεχνικών, συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης, προσομοιώσεις συνεδριών, παιχνίδια ρόλων, μελετούν πραγματικά case studies και αλληλεπιδρούν σε ανοιχτούς διαλόγους και αναστοχασμούς. Έτσι, μαθαίνουν να συνδυάζουν μοντέλα και τεχνικές στον κάθε πελάτη ξεχωριστά ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, δεξιότητες επικοινωνίας, αυτό-παρατήρησης και αναστοχασμού.

Η εκπαίδευση οργανώνεται ως εξής:

Θεωρητική εκπαίδευση & προσωπική μελέτη

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση 15 διαλέξεων on demand, την μελέτη του βασικού εγχειριδίου του προγράμματος και την ολοκλήρωση 5 online test. Η θεωρητική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων υλοποιείται πριν την συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια. Κατά την διάρκεια των εργαστηρίων προβλέπεται χρόνος για ερωτήσεις και αναστοχαστικούς διαλόγους πάνω στην θεωρητική γνώση. Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την μελέτη 2 επιστημονικών άρθρων για την τελική εργασία και την πρακτική άσκηση.

Βιωματική εκπαίδευση σε εργαστήρια online

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει 10 εργαστήρια μέσω διαδικτύου, live-streaming, που πραγματοποιούνται 2 φορές τον μήνα σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται κάθε χρόνο. Δεν πρόκειται για απλά webinars αλλά εργαστήρια, παρόμοια με εκείνα ολοήμερης εκπαίδευσης. Οι  εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων, εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές/μοντέλα/προσεγγίσεις και αναπτύσσουν μια ουσιαστική coaching στάση. Υλοποιούν εκπαιδευτικές συνεδρίες, παρακολουθούν επίδειξη και προσομοίωση συνεδριών από τους εκπαιδευτές και συμμετέχουν σε ομάδες εποπτείας. Κατά την διάρκεια του βιωματικού κύκλου οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε συνεδρίες εκτός τάξης.

Πρακτική άσκηση

Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει την υποχρεωτική πρακτική άσκηση με πελάτες. Κατά την φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι υλοποιούν coaching συνεδρίες εκτός τάξης με εθελοντές – coachees που τους παρέχει το Athens Coaching Institute και συμμετέχουν σε 3 συνεδρίες ατομικής εποπτείας και mentoring. Η πρακτική άσκηση μπορεί να υλοποιηθεί τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως μέσω τηλεματικών εφαρμογών (video-conferencing).

Τελική εργασία

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με κατάθεση τελικής γραπτής εργασίας – case study και αναστοχαστικής αξιοποίησης ενός επιστημονικού άρθρου (journal paper) που αποδεικνύει την καλλιέργεια τους επαγγελματικού προφίλ Evidence-based Coach Practitioner (βλ. Περιγραφή).

Εξ αποστάσεως βιωματικά εργαστήρια μέσω τηλεματικών εφαρμογών (video-conferencing/live-streaming).

Στο Athens Coaching Institute χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα “Zoom” για την υλοποίηση ζωντανών και διαδραστικών σεμιναρίων μέσω διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν με εικόνα και ήχο σε βιωματικές ασκήσεις αναστοχασμού, χωρίζονται σε υπό-ομάδες, συνεργάζονται με τους συν-εκπαιδευόμενους και παρακολουθούν διαλέξεις και προσομειώσεις συνεδριών από τους εκπαιδευτές.

Προαπαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός: Για την συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια απαιτείται:

 • Σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (αποφύγετε την χρήση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας).
 • H χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop ή desktop, αποφύγετε την χρήση κινητού τηλεφώνου).
 • H καλή οπτική επαφή που επιτυγχάνεται από την θέση ενός γραφείου εργασίας με κάθισμα που επιτρέπει να βρίσκεστε στο κατάλληλο ύψος.
 • Η διασφάλιση του χρόνου και της συγκέντρωσης κατά την τηλέ-εκπαίδευση. Αποφύγετε περισπασμούς από συναδέλφους ή αγαπημένα πρόσωπα.

Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλήρεις οδηγίες σύνδεσης και προβλέπεται χρόνος εξοικείωσης με το περιβάλλον και τους κανόνες του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 200 διδακτικές ώρες, είναι το μοναδικό διπλά πιστοποιημένο στο επίπεδο του Επαγγελματία, δηλαδή του Practitioner, από το European Mentoring & Coaching Council και από το Association for Coaching. Οι απόφοιτοι μπορούν να προχωρήσουν στην ατομική τους πιστοποίηση από τον EMCC και τον AC στο επίπεδο του Accredited Practitioner Coach / Accredited Professional Coach /  Accredited Executive Coach / Master & Master Executive Coach, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες ώρες πρακτικής και εποπτείας.

Ο Association for Coaching (AC) ιδρύθηκε το 2002 και σήμερα αποτελεί έναν ηγετικό, μη κερδοσκοπικό φορέα επαγγελματικής πιστοποίησης στο coaching. Ως σύλλογος προάγει την βέλτιστη πρακτική και αναπτύσσει υψηλά πρότυπα στην παροχή εκπαίδευσης και συνεδριών coaching. Στον AC συμμετέχουν μέλη από περισσότερες από 70 χώρες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί φορείς, εκπαιδευτές, σχολές καθώς και επιχειρήσεις που αξιοποιούν το coaching ως εργαλείο για την ανάπτυξή τους.

Το European Mentoring & Coaching Council (EMCC) ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα λειτουργεί με επαγγελματίες coaches από όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ασία και την Αυστραλία. Ο έχει σκοπό την ανάπτυξη, την προαγωγή και τον καθορισμό της προσδοκίας για βέλτιστη πρακτική στο mentoring, το coaching και την εποπτεία, προς όφελος της κοινωνίας. Ο EMCC πρεσβεύει τις αξίες της αριστείας, της αποδοχής της πολιτισμικής διαφοράς, της επιστημονικής έρευνας και της υπευθυνότητας σε επίπεδο πρακτικής, εκπαίδευσης, εποπτείας αλλά και της κοινότητας συνολικά.

Εισαγωγή στο Evidence-based Coaching.

 • Ορισμός του Coaching και διαφορές από την Ψυχοθεραπεία.
 • Evidence-based Practice: Ορισμός & προφίλ του επαγγελματία Coach (Scientist-Practitioner).
 • Η Θεωρία του Alfred Adler, Ατομική Ψυχολογία & Coaching.
 • Ανθρωπιστική Ψυχολογία και Coaching.
 • Θετική Ψυχολογία και Coaching.
 • Συστημική Προασέγγιση και εφαρμογές στο Coaching.
 • Διεθνές πλαίσιο επαγγελματικών δεξιοτήτων Συμβούλου EMCC– AC.
 • Ενιαίος Κώδικας Δεοντολογίας & Ηθικής.

Δεξιότητες οικοδόμησης και διατήρησης σχέσης.

 • Ανθρωπολογία της Επικοινωνίας
 • Ενεργητική ακρόαση και τεχνικές αντανάκλασης.
 • Kινητοποιητικήσυνέντευξη (Motivational Interview-MI).
 • Διατύπωση αποτελεσματικών ερωτήσεων.
 • Συναισθηματική υπευθυνότητα και νοημοσύνη.
 • Η τεχνική της συνεδρίας (ΜΙ-basedCoaching).
 • Διαδικασία συμβολαίου και έναρξη σχέσης.
 • Αξιολόγηση Coachablityκαι διαδικασία παραπομπής.

Coaching Μοντέλα και Προσεγγίσεις

Α. Coaching με εστίαση στον Στόχο (Goal-focused Coaching).

 • H έννοια του στόχου – κριτήρια επιτευξιμότητας και κινητοποίησης.
 • Εστίαση στον στόχο: αρχές και στάδια (Goalfocused Coaching).
 • Δεξιότητες και αρχές εφαρμογής μοντέλων στη συνεδρία.
 • Integrated Model of Goal -Setting (Grant, 2012).
 • REGROW model (The GROW updated).
 • Κατασκευή και συνδυαστική πρακτική εφαρμογή.

Β. Coaching με εστίαση στη Λύση – Solution focused Coaching.

 • Βασικές αρχές Συστημικής Σκέψης & Εστίασης στη Λύση.
 • Συστημικές ερωτήσεις και η χρήση τους στο Coaching.
 • SOLUTION MODEL
 • OSCAR MODEL
 • PRACTICE MODEL.
 • Κατασκευή και συνδυαστική πρακτική εφαρμογή.

Γ. Coaching Θετικής Ψυχολογίας: Οι Δυνάμεις του Χαρακτήρα.

 • Ταξινόμηση Δυνάμεων & Αρετών (Peterson& Seligman, 2004).
 • Σωστή και λάθος χρήση των δυνάμεων του χαρακτήρα.
 • Συνέντευξη και εντοπισμός δυνάμεων και αρετών.
 • Χρήση του τεστ VIA Inventory of Strengths.
 • Μοντέλα και τεχνικές αξιοποίησης των δυνάμεων στην επίτευξη επαγγελματικών στόχων.

Επιμέρους εργαλεία & τεχνικές.

 • Τεχνικές χαλάρωσης και προετοιμασίας για συνεδρία.
 • Τροχός της Ζωής.
 • Values in Action.
 • Άσκηση ανάπτυξης θετικής αυτοεικόνας.
 • Ιστορικό Θετικών Εμπειριών.
 • SWOT Analysis.

Ειδικά ζητήματα για το Coaching σε Οργανισμούς & Επιχειρήσεις.

 • Coaching Ψυχολογία και εταιρική κουλτούρα.
 • Διαδικασία συμβολαίου σε οργανισμούς: ATop-downapproach.
 • Κριτήρια επιτυχίας και αποτελεσματικότητας στο ExecutiveCoaching.
 • Business & Performance Coaching: Αρχές& στρατηγικές.
 • Αlain Cardon: Ολιστική προσέγγιση στο Executive Coaching.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενου καλούνται να υλοποιήσουν τουλάχιστον 40 ώρες πρακτικής άσκησης εκτός τάξης. Μετά το πέρας του βιωματικού κύκλου, ασκούνται με πραγματικούς πελάτες – εθελοντές από Ελλάδα & Κύπρο, με τους οποίους ξεκινούν και ολοκληρώνουν μία coaching συνεργασία. Οι τελειόφοιτοι Σύμβουλοι καλούνται να επιδείξουν επαγγελματισμόσυνέπεια και ηθική ώστε να εφαρμόσουν επιτυχώς όλα όσα έχουν μάθει. Πιο συγκεκριμένα, η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:

 • Ατομικές συνεδρίες με πραγματικούς πελάτες εκτός τάξης.
 • Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής.
 • Ομαδική εποπτεία εντός τάξης.
 • 3 συνεδρίες ατομικής εποπτείας.
 • Εκπόνηση περιπτωσιακής μελέτης (Case Study).

Η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος GROWTH του Athens Coaching Institute. Οι τελειόφοιτοι ασκούνται με στελέχη επιχειρήσεων, νέους επιχειρηματίες και επιστήμονες, βοηθώντας τους να επιτύχουν τους στόχους τους, να διαχειριστούν την αλλαγή τους, να σχεδιάσουν το πλάνο ανάπτυξής τους και να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος

Τα μαθήματα υλοποιούνται Σάββατο μέσω της πλατφόρμας zoom.

Οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα που φιλοξενεί το εκπαιδευτικό υλικό, και ξεκινούν την θεωρητική τους επιμόρφωση παρακολουθώντας εμπλουτισμένες διαλέξεις.

Έναρξη προγράμματος: 15 Οκτωβρίου 2021

Βιωματικά εργαστήρια:
 • 22 Οκτωβρίου 2021
 • 6 Νοεμβρίου 2021.
 • 20 Νοεμβρίου 2021.
 • 4 Δεκεμβρίου 2021.
 • 18 Δεκεμβρίου 2021.
 • 8 Ιανουαρίου 2022.
 • 22 Ιανουαρίου 2022.
 • 5 Φεβρουαρίου 2022.
 • 19 Φεβρουαρίου 2022.
 • 12 Μαρτίου 2021.
 • 19 Μαρτίου 2021.
Πρακτική άσκηση & ατομικές εποπτείες:

Απρίλιος – Ιούλιος 2022. Οι ατομικές εποπτείες υλοποιούνται κατόπιν ραντεβού.

Ολοκλήρωση:

Κατάθεση εργασιών, εξωτερική αξιολόγηση, Σεπτέμβριος 2021.

διδακτρα

Κόστος: 2450€
Early Booking (30/09/20): 1800€
Εξωτερική αξιολόγηση: 100€
Supervision: 3×70€
Επίπεδο: Επαγγελματική εκπαίδευση. 
Τρόπος διδασκαλίας : Online Workshops. 

CP COACHING & TRAINING INTERVENTIONS Ltd, Nicosia, Cyprus.
Στα δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 19%.
Δείτε την Πολιτική Προγραμμάτων, Ακυρώσεων & Διασφάλισης Ποιότητας.

Τρόποι Πληρωμής

 • Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ).
 • Χρέωση Πιστωτικής – Χρεωστικής Κάρτας. 
 • Πληρωμή μέσω PayPal.

πληροφοριες - εγγραφες