Οι συνεδρίες εποπτείας & mentoring εντάσσονται στο πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης ενός Coach /  Mentor. Η εποπτεία είναι μια διεργασία μάθησης και αναστοχασμού. Συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχημένη ανάπτυξη και εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας καθώς και ταυτότητας του Coach / Mentor.

Ατομική Διαπίστευση (Individual Accreditation)

H εποπτεία (supervision) είναι υποχρεωτική για την ατομική διαπίστευση των επαγγελματιών Coaches / Mentors. Στο Athens Coaching Institute έχετε τη δυνατότητα διαπίστευσης EMCC Global Individual Accreditation & AC Coach Accreditation. 

Στόχοι & οφέλη για τον επαγγελματία

Οι Coaches / Mentors συμμετέχουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον αποδοχής και αναστοχασμού, μοιράζονται τις δυσκολίες τους και αναπτύσσουν νέες δεξιότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι εποπτείες στοχεύουν:

  • Στη δημιουργία σωστής σχέσης με τους πελάτες.
  • Στην απόκτηση γνώσης του Coach/Mentor μέσα από τον αναστοχασμό.
  • Στην ορθή εφαρμογή μοντέλων και τεχνικών.
  • Στον εντοπισμό και διόρθωση αστοχιών.
  • Στο σχεδιασμό πλάνου διαχείρισης κάθε περίπτωσης.
  • Στην αποτελεσματικότητα του coaching που παρέχει ο coach.
  • Στην εδραίωση του επαγγελματισμού.
  • Στην παροχή θετικής ανατροφοδότησης.
  • Στον σχεδιασμό πλάνου επαγγελματικής επιτυχίας.

Η εποπτεία που παρέχει το Athens Coaching Institute απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε πιο έμπειρους επαγγελματίες coachees που εργάζονται στο personal, executive, business, leadership, family, parent, career coaching.

Online Coaching Supervision & Mentoring

Οι εποπτείες έχουν χρονική διάρκεια μιας ώρας. Υλοποιούνται εξολοκλήρου εξ ‘αποστάσεως, διαδικτυακά, μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Ο αριθμός και η συχνότητα των συνεδριών προγραμματίζονται κατόπιν αξιολόγησης.

φορμα ενδιαφεροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ορίσετε το πρώτο ραντεβού αξιολόγησης των αναγκών σας!