Certificate in Coaching & Mentoring EMCC Accredited

Περιγραφή του προγράμματος

Tο Certificate in Coaching & Mentoring είναι ένα βιωματικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχεται εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτύου. Συνδυάζει τις πρακτικές του Coaching & Mentoring, προσφέροντας στους απόφοιτους την επιλογή του πεδίου στο οποίο θέλουν να εξελιχθούν.

Το πρόγραμμα είναι βραβευμένο με το European Quality Award από τον EMCC και υποδέχεται εκπαιδευόμενους από το 2015.

Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για όσους επιθυμούν:

 • Να κατανοήσουν τη φύση και τη λειτουργία του coaching, του mentoring και να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες ενός επαγγελματία.
 • Να παρέχουν κινητοποιητικές συζητήσεις / συνεδρίες που ενεργοποιούν τη μάθηση, την ανάπτυξη και την στοχοθεσία εντός & εκτός οργανισμών.
 • Να εφαρμόσουν άμεσα το Coaching & Mentoring εντός του εργασιακού τους ρόλου βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους.  
 • Να αποκτήσουν ατομική πιστοποίηση & διαπίστευση σε EIA Foundation.
 • Να αποκτήσουν τις αναγκαίες βάσεις για να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση (μαθησιακά αποτελέσματα):

 • Να υλοποιούν καλά δομημένες συνεδρίες.
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την προσέγγιση με εστίαση στον στόχο, συνδυάζοντας τα βασικά μοντέλα της.
 • Να διαμορφώνουν και να διατηρούν σχέσεις εμπιστοσύνης, μάθησης και ανάπτυξης.
 • Να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τεχνικές επικοινωνίας και ανατροφοδότησης.
 • Να αντιλαμβάνονται τα όρια του εαυτού τους και να εργάζονται αναστοχαστικά.
 • Να συνδυάζουν το coaching, το mentoring με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους, διαμορφώνοντας νέες ευκαιρίες εργασίας και σταδιοδρομίας.

Βιωματική Εκπαίδευση & Πρακτική Άσκηση

Το πρόγραμμα είναι βιωματικό. Περιλαμβάει βιωματικά εργαστήρια μέσω ZOOM, εξάσκηση εντός τάξης και πρακτική άσκηση εκτός τάξης σε πραγματικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα:

 • 4 βιωματικά εργαστήρια.
 • Πρακτική εξάσκηση εντός & εκτός τάξης.
 • Πρακτική άσκηση με πελάτες – εθελοντές.
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις.
 • Βιντεοσκοπημένες συνεδρίες.
 • Εκπαιδευτικό υλικό με σημειώσεις, μοντέλα και εργαλεία.

Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται ηενεργητική συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια, η επιτυχής συμμετοχή σε online test, η κατάθεση τελικής γραπτής εργασίας και η ολοκλήρωση τουλάχιστον 20 ωρών πρακτικής άσκησης υπό εποπτεία.

Δομή του προγράμματος, στάδια και μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα εστιάζει στη βιωματική και πρακτική μάθηση, συνδυάζοντας την θεωρητική και τεχνική κατάρτιση αρμονικά. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν σύντομες διαλέξεις on demand, συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια που περιλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις, ζωντανή επίδειξη τεχνικής, πρακτική εξάσκηση, παιχνίδια ρόλων, αναστοχαστικούς διαλόγους και μελέτη περιπτώσεων.

Θεωρητική εκπαίδευση & προσωπική μελέτη

Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση βιβτεοσκοπημένων διαλέξεων & συνεδριών on demand,  και την ολοκλήρωση online test. Η θεωρητική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων υλοποιείται πριν την συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια.

Βιωματική εκπαίδευση σε εργαστήρια online

Η βιωματική εκπαίδευση περιλαμβάνει 4 εργαστήρια μέσω διαδικτύου, live-streaming. Δεν πρόκειται για απλά webinars αλλά εργαστήρια, παρόμοια με εκείνα ολοήμερης εκπαίδευσης. Οι  εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων, εξασκούνται σε συγκεκριμένες τεχνικές/μοντέλα/προσεγγίσεις και αναπτύσσουν μια ουσιαστική coaching στάση.

Πρακτική εξάσκηση

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε 10 συνεδρίες εκτός τάξης και τη συμμετοχή τους σε 3 ατομικές εποπτείες. Για κάθε συνεδρία καταθέτουν γραπτό κριτικό αναστοχασμό σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτών.

Εξ αποστάσεως βιωματικά εργαστήρια μέσω τηλεματικών εφαρμογών (video-conferencing/live-streaming).

Στο Athens Coaching Institute χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα “Zoom” για την υλοποίηση ζωντανών και διαδραστικών σεμιναρίων μέσω διαδικτύου. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν με εικόνα και ήχο σε βιωματικές ασκήσεις αναστοχασμού, χωρίζονται σε υπό-ομάδες, συνεργάζονται με τους συν-εκπαιδευόμενους και παρακολουθούν διαλέξεις και προσομειώσεις συνεδριών από τους εκπαιδευτές.

Προαπαιτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός: Για την συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια απαιτείται:

 • Σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο (αποφύγετε την χρήση δεδομένων μέσω κινητής τηλεφωνίας).
 • H χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop ή desktop, αποφύγετε την χρήση κινητού τηλεφώνου).
 • H καλή οπτική επαφή που επιτυγχάνεται από την θέση ενός γραφείου εργασίας με κάθισμα που επιτρέπει να βρίσκεστε στο κατάλληλο ύψος.
 • Η διασφάλιση του χρόνου και της συγκέντρωσης κατά την τηλέ-εκπαίδευση. Αποφύγετε περισπασμούς από συναδέλφους ή αγαπημένα πρόσωπα.
 • Οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πλήρεις οδηγίες σύνδεσης και προβλέπεται χρόνος εξοικείωσης με το περιβάλλον και τους κανόνες του.

Το πρόγραμμα είναι βραβευμένο με το European Quality Award από το European Mentoring & Coaching Council. Οι απόφοιτοι μπορούν να προχωρήσουν στην ατομική τους πιστοποίηση από τον EMCC στο επίπεδο του Foundation Coach.

Το European Mentoring & Coaching Council (EMCC) ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα λειτουργεί με επαγγελματίες coaches από όλη την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ασία και την Αυστραλία. Ο έχει σκοπό την ανάπτυξη, την προαγωγή και τον καθορισμό της προσδοκίας για βέλτιστη πρακτική στο mentoring, το coaching και την εποπτεία, προς όφελος της κοινωνίας. Ο EMCC πρεσβεύει τις αξίες της αριστείας, της αποδοχής της πολιτισμικής διαφοράς, της επιστημονικής έρευνας και της υπευθυνότητας σε επίπεδο πρακτικής, εκπαίδευσης, εποπτείας αλλά και της κοινότητας συνολικά.

Περιεχόμενα Προγράμματος

Coaching & Mentoring: Ορισμός & Πλαίσιο

 • Το Coaching & το Mentoring στην πράξη.
 • Τι είναι Coaching & τι είναι Mentoring.
 • Διαφορές & Ομοιότητες.
 • Πλαίσιο δεξιοτήτων και στάσεων ενός Coach/Mentor.
 • Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας.

Δεξιότητες & Τεχνικές στο Coaching/Mentoring

 • Δημιουργία και διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης.
 • Ενεργητική ακρόαση & διατύπωση ερωτήσεων.
 • Ενεργοποίηση της μάθησης.
 • Εστίαση στην δράση και την αλλαγή.
 • Στοχοθεσία & επιδίωξη στόχων: (RE)GROW Model.
 • Σχεδιασμός πλάνου: SWOT Analysis.
 • Αναστοχασμός, εποπτεία & δια βίου μάθηση.
 • Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση από τον πελάτη.

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται εκτός τάξης, pro bono και περιλαμβάνει τα εξής:

 • 2 ολοκληρωμένες συνεργασίες των 5 συνεδριών έκαστη.
 • Συμμετοχή σε 3 ατομικές εποπτείες.
 • Αρχείο / ημερολόγιο συνεδριών και εποπτειών με αναστοχαστικά σχόλια.
 • Κατάθεση γραπτού αναστοχασμού 750 λέξεων.

Επιπλέον πρόγραμμα Ατομικής Πιστοποίησης European Individual Award Foundation Level (Προαιρετικό).

Για όσους επιθυμούν να προχωρήσουν άμεσα και με την Ατομική τους Πιστοποίηση, παρέχονται:

 • 50 ώρες πρακτικής εμπειρίας με διαφορετικούς πελάτες.
 • 6 συνεδρίες εποπτείας.
 • Ημερολόγιο γνώσης / αναστοχασμού.
 • Συμβουλευτική προετοιμασίας αίτησης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να ασκηθούν με δύο coachees pro bono εκτός τάξης υπό εποπτεία. Μετά το πέρας του βιωματικού κύκλου, ασκούνται με πραγματικούς πελάτες – εθελοντές από Ελλάδα & Κύπρο, με τους οποίους ξεκινούν και ολοκληρώνουν δύο coaching συνεργασίες. Οι ασκούμενοι καλούνται να επιδείξουν επαγγελματισμόσυνέπεια και ηθική ώστε να εφαρμόσουν επιτυχώς όλα όσα έχουν μάθει. Πιο συγκεκριμένα, η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει:

 • Ατομικές συνεδρίες με δύο πελάτες εκτός τάξης.
 • Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής.
 • 3 συνεδρίες ατομικής εποπτείας.
 • Γραπτός αναστοχασμός / Ημερολόγιο γνώσης.

Η πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος GROWTH του Athens Coaching Institute.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος

Έναρξη Προγράμματος: Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, ανοίγει η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό για να μελετήσουν και να προετοιμαστούν.

Ζωντανά εργαστήρια:

 • 24 Φεβρουαρίου 2024
 • 9 Μαρτίου 2024
 • 30 Μαρτίου 2024
 • 6 Απριλίου 2024

Πρακτική άσκηση:

 • Μάιος, Ιούνιος, 2024.
 • Σεπτέμβριος 2024, Κατάθεση τελικής εργασίας.

Τα ζωντανά εργαστήρια υλοποιούνται μέσω ZOOΜ. Αποτελούν ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές ημέρες που διαρκούν από τις 10:00 έως τις 16:30. Προβλέπονται τα διαλείμματα που χρειάζονται για ανάπαυση από την online εκπαίδευση.

διδακτρα

Κόστος: 990€
Έκπτωση εφάπαξ καταβολής:  800€ (εφάπαξ καταβολή).
Ατομικές εποπτείες: 4 x 70€
Δυνατότητα δόσεων: Εξόφληση σε 3 άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας, στο αρχικό ποσό (990€)

Στα δίδακτρα δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
Δείτε την Πολιτική Προγραμμάτων, Ακυρώσεων & Διασφάλισης Ποιότητας.

Τρόποι Πληρωμής:

Μεταφορά σε Τραπεζικό Λογαριασμό, IBAN (Τράπεζα Πειραιώς).
Χρήση Πιστωτικής / Χρεωστικής κάρτας.

πληροφοριες - εγγραφες