ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το παρόν αποτελεί το Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και την Πολιτική Προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων που παρέχεται από την Εταιρείτα με επωνυμία “PETRAS COACHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (εφεξής ¨Εταιρεία” ή “Εμείς”) και διακριτικό τίτλο “Ινστιτούτο Coaching Αθηνών” με ΑΦΜ 801638947, ΔΟΥ Γλυφάδας, που κατοικοεδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, επί της οδού Αχιλλέως, αριθμό 2, Τ. 210 9859680. Ιδρυτής & Διαχειριστής του Ινστιτούτου είναι ο Χαράλαμπος Πετράς.

A. Γενικό Πλαίσιο Λειτουργίας: Αρχές & Αξίες.

 1. Το Ινστιτούτο συμμορφώνεται και προάγει το πλαίσιο Δεοντολογίας, τις αξίες (values) και τον Κώδικα Ηθικής (Code of Ethics) του International Coaching Federation (ICF) και τα πρότυπα συμπεριφοράς που προκύπτουν από αυτόν. Το Ινστιτούτο συμμορφώνεται επίσης και προάγει το πλαίσιο δεοντολογίας όπως αυτό ορίζεται στο EMCC Global Code of Ethics και συνυπογράφεται από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κλάδου μέχρι σήμερα.
 2. Το Athens Coaching Institute δεσμεύεται α) να διασφαλίζει την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και την εντιμότητά του σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του β) να παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις γ) να διασφαλίζει ένα αρμονικό περιβάλλον μάθησης και δ) να ενημερώνει για τους στόχους και το περιεχόμενο των προγραμμάτων του κάθε ενδιαφερόμενο προτού τα επιλέξει, σύμφωνα με τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων & της Δια Βίου Μάθησης.
 3. Το ανθρώπινο δυναμικό επιλέγεται και προσλαμβάνεται με βάση τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση, τους στόχους του Ινστιτούτου, χωρίς διακρίσεις που αφορούν το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση ή την ηλικία.
 4. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη του Ινστιτούτου δεν θα αντιμετωπίσουν διακρίσεις με βάση το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση ή την ηλικία τους.

Β. Ορισμός αντικειμένου, ορολογία και περιορισμοί.

To Athens Coaching Institute ιδρύθηκε με σκοπό να προάγει το επιστημονικά τεκμηριωμένο Coaching και την Coaching Ψυχολογία σε Ελλάδα & Κύπρο. Για την επίτευξη σκοπού αυτού παρέχει α) επαγγελματική εκπαίδευση στο Coaching μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων, σεμιναρίων και masterclasses β) ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση στο Managerial Coaching γ) mentoring, εποπτεία και συμβουλευτική σε Coaches & Mentors.

 1. Το International Coaching Federation ορίζει το coaching ως μια συνεργατική, δημιουργική διεργασία (partnership) πρόκλησης σκέψης που εμπνέει το άτομο να βελτιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του δυναμικό (τις δυνατότητές του). H διεργασία του coaching συχνά ξεκλειδώνει τις πηγές της φαντασίας, της παραγωγικότητας και της ηγεσίας. Όταν εργαζόμαστε με έναν coach, καθορίζουμε το μονοπάτι προς μια μεγαλύτερη προσωπική και επαγγελματική πληρότητα. Σύμφωνα με το ICF λοιπόν, το coaching είναι μια διεργασία κατά την οποία βοηθάμε τους πελάτες μας να σκεφτούν δημιουργικά πάνω στους στόχους (what),  τον εαυτό τους (who) και να σχεδιάσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο επίτευξη των στόχων τους. Επίγνωση, στοχοθεσία, δράση, καλλιέργεια δεξιοτήτων, πληρότητα.
 2. Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Coaching σχεδιάζονται από την Διοίκηση του Ινστιτούτου και ανήκουν σε αυτό. Είναι βιωματικά, βασίζονται στην ενεργητική συμμετοχή και την πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων. Τα προγράμματα εκπαίδευσης οργανώνονται σύμφωνα με τα επίπεδα που διακρίνει το InternationalCoachingFederationσε Level 1, Level 2, Level 3 & Continuous Coaching Education (CCE). Και στα αντίστοιχα του European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Foundation, Practitioner & Senior Practitioner.
 3. To εκπαιδευτικάπρογράμματαεστιάζουνκατά 80% στην πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο πλαίσιο δεξιοτήτων και ικανοτήτων ενός επαγγελματία Coach (Core Competence Framework) του International Coach Federation, και στο πλαίσιο δεξιοτήτων καιικανοτήτων του European Mentoring & Coaching Council (ΕMCC Competence προσεγγίσεις, επιμέρους εργαλεία και μοντέλα του coaching.
 4. Τα προγράμματα ενδο-επιχειρησιακής εκπαίδευσης σχεδιάζονται αποκλειστικά για κάθε επιχείρηση/ οργανισμό (tailored-made courses). Στοχεύουν στην ανάπτυξη Coaching – κουλτούρας και την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων Coaching που εφαρμόζονται κατά την άσκηση της Διοίκησης & της Ηγεσίας (Managerial Coaching). Είναι βιωματικά, πρακτικά και εστιάζουν στην ανάπτυξη του ηγέτη ως coach (Developing the Leader as Coach).
 5. Οι υπηρεσίες mentoring και εποπτείας (group/individual mentoring) στοχεύουν στην ενίσχυση της αναστοχαστικής πρακτικής των επαγγελματιών, στην ορθή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, στην ενίσχυση της διαρκούς μάθησης.
 6. H Coaching Ψυχολογία (Coaching Psychology) είναι ένας σύγχρονος, διευρυμένος κλάδος της ψυχολογικής επιστήμης που εφαρμόζεται σε μη κλινικό πληθυσμό με σκοπό την αύξηση επιδόσεων και την επαγγελματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, το Coaching Psychology ορίζεται ως εξής:
 • Η επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αναδύονται εντός της coachingπρακτικής με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της ενίσχυσης της πρακτικής των επαγγελματιών (Passmore, 2010).
 • H Coaching Ψυχολογία στοχεύει στην ενίσχυση της ευεξίας και της απόδοσης των ανθρώπων, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από μοντέλα του coaching τα οποία βασίζονται σε προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ψυχολογίας (Grant & Palmer, 2002).
 • Η Coaching Ψυχολογία είναι η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (Grant, 2006).
 • Η Coaching Ψυχολογία, εφαρμόζοντας επιστημονικές και έγκυρες μεθόδους, βοηθά τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, να πετύχουν τους στόχους τους, να αλλάξουν και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι και ένας ακαδημαϊκός κλάδος που μελετά με επιστημονικό τρόπο τη διεργασία της αλλαγής, της βελτίωσης της απόδοσης και της ευεξίας στην ανθρώπινη ζωή (Grant & Cavanagh, 2007).
 • H Coaching Ψυχολογία ως εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία, αντλεί από και αναπτύσσει εμπεριστατωμένες ψυχολογικές προσεγγίσεις και μπορεί να θεωρηθεί η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας ατομικά, σε ομάδες και οργανισμούς. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (Australian Psychological Society 2018).
 1. Άλλοι ορισμοί του Coaching από την βιβλιογραφία είναι οι εξής:
 • Το Coaching αποτελεί μια υποστηρικτική σχέση ανάμεσα σε έναν coachee (πελάτη) πουασκεί φυσική διοίκηση εντός ενός οργανισμού και ενός συμβούλου (consultant) που εφαρμόζει ένα εύρος από στρατηγικές  για να συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που ορίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους (Kilburg, 1996)
 • Το Coaching είναι μια διαδικασία εστιασμένη στο αποτέλεσμα που ενθαρρύνει την αυτόνομη μάθηση μέσα από την συνεργατική στοχοθεσία, τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) και τον σχεδιασμό πλάνων (Greene & Grant, 2006)
 • Τo Coaching είναι μια αναστοχαστική διεργασία ανάμεσα σε coaches και coaches η οποία βοηθά και διευκολύνει τη θετική αλλαγή μέσα από τον διαρκή διάλογο με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών στόχων (Lai, 2014)
 1. Tο evidence-based coaching είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική κατά την οποία ο Coach, λαμβάνει αποφάσεις αξιοποιώντας α) την καλύτερη δυνατή γνώση που παρέχει η επιστημονική έρευνα β) την εμπειρία του και γ) το ιδιαίτερο προφίλ του πελάτη του. Μέσα από την μελέτη, την εκπαίδευσή του και την αναστοχαστική πρακτική του, αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις, την εμπειρία του και τα χαρακτηριστικά του πελάτη του (Grant & Stober, 2006).
 2. Πιστοποίηση. Ως πιστοποίηση (certificate) θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο Coaching τα οποία είναι πιστοποιημένα ICD Coach EducationCredential) δηλαδή έχουν αξιολογηθεί από συλλόγους του κλάδου και τους έχει απονεμηθεί σχετικός τίτλος αναγνώρισης. Το Athens Coaching Institute παρέχει προγράμματα, εργαστήρια καιmasterclasses πιστοποιημένα από το International Coach Federation, το European Mentoring & Coaching Council και το Association for Coaching.
 3. Διαπίστευση. Ως ατομική διαπίστευση (accreditation / coach credential) ορίζεται η διαπίστευση ή πιστοποίηση επάρκειας που λαμβάνουν οι επαγγελματίες coaches από τους συλλόγους τους κλάδου (όχι από τις σχολές) και αφορά το επίπεδο εμπειρίας, γνώσεων και ικανοτήτων του Coach. Για παράδειγμα Association Certified Coach, Professional Certified Coach, Practitioner Coach ή Senior Practitioner Coach..
 4. Το Coaching δεν είναι ψυχοθεραπευτική πρακτική και δεν εντάσσεται στον τομέα της ψυχικής υγείας. Απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, δεν εστιάζει στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών και άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς, δεν ταυτίζεται και δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο της Ψυχοθεραπείας. Αποτελεί μια νέα μέθοδο ανάπτυξης, αλλαγής, επίτευξης στόχων και αύξησης της επίδοσης σε επαγγελματικό επίπεδο.Δεν αποτελεί μέθοδος ή μέρος ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και δεν εφαρμόζεται σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια από ειδικούς ψυχικούς υγείας.

Γ. Πολιτική Προγραμμάτων

 1. Πολιτική κατά των διακρίσεων. Το Athens Coaching Institute λειτουργεί με τις αρχές τις ισότητας και μεριμνά ώστε όλοι να συμμετέχουν στην κοινότητά του χωρίς διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα:
 • Κάθε άτομο είναι ευπρόσδεκτο να συμμετέχει στα προγράμματα εκπαίδευσης και να λάβει τις υπηρεσίες του Ινστιτούτου ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, και την ηλικία του.
 • Το Ινστιτούτο διαμορφώνει ένα περιβάλλον αποδοχής, σεβασμού και αξιοκρατίας για όλους (εργαζόμενους, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους, Coaches) χωρίς διακρίσεις και παρενοχλήσεις. Συμπεριφορές, στάσεις, σχόλια που προσβάλλουν, απαξιώνουν, παρενοχλούν και διακρίνουν με βάση το φύλο, το χρώμα του δέρματος, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνική ταυτότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την οικογενειακή κατάσταση, και την ηλικία ή εμποδίζουν με κάθε τρόπο την μάθηση σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δεν επιτρέπονται και δεν θα γίνουν ανεκτές από κανέναν.
 1. Δεοντολογία. Οι εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές, καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλουν να σέβονται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας, να ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες των εκπαιδευτών, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται με σεβασμό και διακριτικότητα τον τρόπο που κάθε ενήλικας μαθαίνει, την απόδοση και τις ικανότητες κάθε εκπαιδευόμενου, τις διαφορετικές προσωπικότητες, να σέβονται ζητήματα φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικής πίστης και πολιτικών αντιλήψεων. Συμπεριφορές και στάσεις που προκαλούν, προσβάλουν ή εκφράζουν ρατσιστικές απόψεις, δεν γίνονται αποδεκτές.
 2. Εμπιστευτικότητα. Οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, οι ασκούμενοι, και όλοι συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες του Athens Coaching Institute, συναινούν και δεσμεύονται ότι θα τηρήσουν την εμπιστευτικότητα, δηλαδή απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που τυχόν θα έλθουν σε γνώση τους μέσω της διαδικασίας της πρακτικής εξάσκησης και των εκπαιδευτικών συνεδριών με συμμαθητές ή εθελοντές (για την προστασία των οποίων έχει ήδη προηγηθεί ειδική σύμβαση που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων μεταξύ των ίδιων, του εκπαιδευτικού φορέα και του εθελοντή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος), δεν θα μοιραστούν με τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία τυχόν λάβουν από ή για τους συμμαθητές, εθελοντές και εκπαιδευτές και την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή και δεν θα εκμεταλλευτούν με κανέναν τρόπο την σχέση τους με τον εθελοντή ή συμμαθητή ή εκπαιδευτή για οποιοδήποτε προσωπικό όφελος ή κέρδος. Δεσμεύονται δε στην τήρηση εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.
 3. Δεοντολογία εκπαιδευτικών συνεδριών. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες που υλοποιούνται μεταξύ των συμμετεχόντων είναι εμπιστευτικές. Για την εμπιστευτικότητα των συνεδριών που υλοποιούνται σε κλειστές ομάδες με παρατηρητές εντός των εργαστηρίων ή στις ομάδες μελέτες εκτός εργαστηρίων, όλοι οι εκπαιδευόμενοι και συμμετέχοντες δεσμεύονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. Οι εκπαιδευόμενοι που λαμβάνουν τον ρόλο του Coach οφείλουν να συμπεριφερθούν με επαγγελματισμό και σεβασμό προς τον συν-εκπαιδευόμενό τους ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι συνεδρίες αυτές υλοποιούνται δωρεάν και στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευόμενοι που λαμβάνουν τον ρόλο του πελάτη οφείλουν να είναι ειλικρινείς και να λειτουργούν υποστηρικτικά προς τον Coach χωρίς να κρίνουν, να σχολιάζουν την επίδοσή του ή να προσδοκούν άμεσα αποτελέσματα στο ζήτημα που φέρνουν στη συνεδρία.
 4. Το Athens Coaching Institute διατηρεί το δικαίωμα, σε περιπτώσεις που η Διοίκησή του κρίνει ότι καταπατήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 της Ενότητας Γ (Πολιτική Προγραμμάτων) να διακόψει μονομερώς την συνεργασία με οποιονδήποτέ εκπαιδευόμενο / πελάτη χωρίς να επιστρέψει τα καταβεβλημένα δίδακτρα και χωρίς άλλη ηθική ή οικονομική υποχρέωση.
 5. Επιλογή εκπαιδευόμενων. Στα προγράμματα και τα σεμινάρια συμμετέχουν ενήλικες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών από εκπρόσωπο του Ινστιτούτου. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων, ορίζονται από το Athens Coaching Institute σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, της δια βίου μάθησης, των διεθνών προτύπων επαγγελματικής πιστοποίησης του κλάδου και ανακοινώνονται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.
 6. Συνέντευξη γνωριμίας. Πριν από την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν σε συνέντευξη γνωριμίας με τον υπεύθυνο του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης πραγματοποιείται αμοιβαία γνωριμία, καταγράφονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, παρουσιάζεται ρητώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης με κάθε λεπτομέρεια, οι όροι συμμετοχής, επιτυχούς ολοκλήρωσης και η οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να αξιολογηθεί η συσχέτιση των εκπαιδευτικών αναγκών του ενδιαφερόμενου με τους στόχους του προγράμματος.
 7. Αναγνώριση προηγούμενης εκπαίδευσης. Ο ενδιαφερόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσης (ICF Level 1 / EMCC Foundation) σε άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό, μπορούν να συνεχίσουν με το επίπεδο επίπεδο 2 στο Athens Coaching Institute. Οφείλουν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό που έχουν λάβει, τις ώρες mentoring και πρακτικής που έχουν και στοιχεία επικοινωνίας του οργανισμού εκπαίδευσης.
 8. Συμφωνητικό εγγραφής. Κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι υπογράφουν το «συμφωνητικό εγγραφής», στο οποίο περιγράφονται οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος. Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες συναινούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου.
 9. Μεθοδολογία εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι βιωματικά. Περιλαμβάνουν προσομοιώσεις συνεδριών, επίδειξη τεχνικών, εκπαιδευτικές συνεδρίες υπό παρατήρηση (observed coaching practice), group mentoring sessions, ομαδικές εποπτείες, παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων, καταιγισμό ιδεών, case studies, ατομικό και συλλογικό αναστοχασμό.
 10. Προετοιμασία και προσωπική μελέτη. Για την αποτελεσματική υλοποίηση των εργαστηρίων (workshops) απαιτείται από τους εκπαιδευόμενους να είναι προετοιμασμένοι, δηλαδή να έχουν μελετήσει το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει: βιβλιογραφία, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, βιντεοσκοπημένες συνεδρίες, παρουσιάσεις περιπτώσεων. Να συμμετέχουν στις ομάδες μελέτης (peer groups) που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και να υλοποιούν τις εργασίες και την πρακτική εξάσκηση εκτός τάξης που τους ανατίθεται.
 11. Ενεργητική συμμετοχή. Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων και την ανάπτυξη στάσεων σύμφωνα με το πλαίσιο επαγγελματικής επάρκειας των συλλόγων του κλάδου. Βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις μαθησιακές δραστηριότητες. To Athens Coaching Institute λειτουργεί με τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας την επαγγελματική και προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων, τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους, τις μέχρι τώρα διαμορφωμένες στάσεις τους με σκοπό να ενθαρρύνει την ουσιαστική εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης και τον μετασχηματισμό τους σύμφωνα με τις θεωρίες της μετασχηματίζουσας μάθησης και της ανδραγωγικής (Αθανασίου, Μπαλντούρας, Παναούρα: 2014; Abela: 2009).Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης συσχετίζεται με την ατομική τους πρωτοβουλία (responsibility) να ανταποκριθούν ενεργά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Γιαννακοπούλου, 2014). Η ενεργητική συμμετοχή είναι αναγκαία και υποχρεωτική. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος αδυνατεί να συμμετέχει σε κάποια από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τον εκπαιδευτή ή τον υπεύθυνο του προγράμματος.
 12. Οφέλη και δυσκολίες της βιωματικής εκπαίδευσης. Κατά τη συμμετοχή τους στις βιωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων και τις εκπαιδευτικές συνεδρίες, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να ωφεληθούν ατομικά ως ενήλικες, αποκτώντας γνώσεις που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα ωστόσο, μπορεί να αναδυθούν εσωτερικά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη μάθηση σε γνωσιακό, συμπεριφορικό ή συναισθηματικό επίπεδο που συνδέονται με την προσωπικότητα και την ψυχολογία του εκπαιδευόμενου (Rogers, 2001). Η εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και επιδεξιοτήτων,δεν αποσκοπεί στη συμβουλευτική επαγγελματικής ανάπτυξης ή στην αποκατάσταση ατομικών ψυχολογικών δυσκολιών και δεν υποκαθιστά με κανέναν τρόπο τις υπηρεσίες αυτές. Το Athens Coaching Institute δεν αξιολογεί, δεν γνωρίζει και δεν δύναται να γνωρίζει και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις εμπειρίες, τις δυνάμεις ή τα εσωτερικά εμπόδια και τις ψυχολογικές δυσκολίες του κάθε εκπαιδευόμενου. Ο σκοπός των συνεδριών Coaching που υλοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων και σεμιναρίων είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός λειτουργώντας καθοριστικά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων, και δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.
 13. Συγχρονική εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. Το Athens Coaching Institute χρησιμοποιεί ηλεκτρονικές εφαρμογές για την υλοποίηση ζωντανών και διαδραστικών εργαστηρίων μέσω διαδικτύου όπως το «ZOOM». Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ζωντανά, με εικόνα και ήχο. Για την συμμετοχή στα διαδικτυακά εργαστήρια απαιτείται α) σταθερή και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο β) χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop ή desktop). Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet / iPad για την συμμετοχή στα μαθήματα
 14. Κινητά τηλέφωνα. Κατά τις ώρες της διδασκαλίαςδεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, παρά μόνον κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων. Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα αφού ενημερώσουν τον εκπαιδευτή, πριν την έναρξη του μαθήματος.
 15. Κατανάλωση τροφίμων. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών. Οι συμμετέχοντες μπορούν ωστόσο να καταναλώνουν νερό και καφέ.
 16. Απουσίες. Για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια, τις εποπτείες (supervision / mentoring hours) και η υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων που ορίζονται από το Ινστιτούτο. Για να μην χαρακτηριστούν ως απόντες, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους, δηλαδή να έχουν συνδεθεί με ανοιχτή κάμερα στα εργαστήρια κατά την έναρξη του μαθήματος και να μην αποσυνδεθούν ή απομακρυνθούν από το μάθημα, πριν την ολοκλήρωσή του. Σε περίπτωση μίας απουσίας λόγω ασθένειας ή έκτακτης ανάγκης, οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτές, την γραμματεία ή τον υπεύθυνο του προγράμματος. Για να συμπληρώσουν τις ώρες που έχασαν, α) θα μελετήσουν το υλικό, το βιντεοσκοπημένο αρχείο και γ) θα υλοποιήσουν υλοποιήσουν όλες τις εργασίες που απαιτούνται. Για περισσότερες από μία απουσίες, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτές ατομικά καταβάλλοντας το ανάλογο κόστος ή να εγγραφούν σε επόμενο πρόγραμμα χωρίς κάποια επιβάρυνση.
 17. Γενικοί κανόνες για την επιτυχή συμμετοχή στα εργαστήρια. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιδείξουν επαγγελματισμό και συνέπεια. Συνοψίζοντας:
 • Να προσέρχονται έγκαιρα στα εργαστήρια.
 • Να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα εργαστήρια, τις συνεδρίες και τις εποπτείες.
 • Να έχουν πάντοτε ανοιχτή την κάμερά τους.
 • Να επιδεικνύουν υπευθυνότητα. Να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για κάθε εργαστήριο, συνεδρία και να μελετούν με δική τους πρωτοβουλία.
 • Να επιδεικνύουν ανοιχτότητα, αυθεντικότητα και να μοιράζονται την εμπειρία τους στις συνεδρίες mentoring και τις ομάδες αναστοχασμού.
 • Να σέβονται τους συν-εκπαιδευόμενούς τους και να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να εμποδίσει την ομαλή ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 1. Κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων απαιτούνται:
 • Η τήρηση του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας.
 • Η παρουσία σε όλα τα εργαστήρια με δικαίωμα μίας απουσίας.
 • Η ολοκλήρωση των ανάλογων ωρών / εποπτείας & mentoring σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
 • Η ενεργητική συμμετοχή σε όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες.
 • Η επιτυχής αξιολόγηση επίδοσης.
 • H επιτυχής εξωτερική αξιολόγηση συνεδρίας (όπου απαιτείται).
 • Η κατάθεση τελικής γραπτής εργασίας.
 1. Παράταση ανεπιτυχούς φοίτησης. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν ανταποκριθούν στα κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης ή ανταποκριθουν ανεπαρκώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και να λάβουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το Athens Coaching Institute παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των απαιτούμενων για την ολοκλήρωση του προγράμματος δίδοντας παράταση ενός έτους και δικαίωμα επανεγγραφής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης χωρίς άλλη χρέωση. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης,δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί
 2. Βεβαίωση μερικούς ολοκλήρωσης. Δεν παρέχει βεβαίωση μερικούς ολοκλήρωσης ή συμμετοχής σε συγκεκριμένες ενότητες των προγραμμάτων. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες τις εκπαιδευτικές ενότητες για να λάβουν το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό τους.
 3. Πολιτική ακυρώσεων. Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα , εργαστήριο και masterclassπροσδιορίζονται με σαφήνεια το κόστος και οι δυνατότητες πληρωμής. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικής μεταφοράς ή με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, σε ευρώ €.
 • Σε περίπτωση απροειδοποίητης διακοπής των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή των σεμιναρίων με υπαιτιότητα του Athens Coaching Institute, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες τα χρήματα που έχουν καταβληθεί.
 • Σε περίπτωση διακοπής με απόφαση ή υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου, δεν επιστρέφονται τα καταβεβλημένα ποσά. Η εγγραφή των εκπαιδευόμενων επιβεβαιώνεται μόνον με την καταβολή των διδάκτρων σύμφωνα με την οικονομική πολιτική του Athens Coaching Institute, όπως αυτή ανακοινώνεται για κάθε πρόγραμμα και σεμινάριο ξεχωριστά.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής 30 ημέρες πριν την έναρξη επιστρέφεται το 100% του καταβεβλημένου ποσού. 15 ημέρες πριν την έναρξη επιστρέφεται το 50% του καταβεβλημένου ποσού. Για ακυρώσεις μετά το πέρας των 15 ημερών πριν την έναρξη, επιστρέφονται τα χρήματα μόνον με αντικατάσταση της θέσης από άλλον εκπαιδευόμενο με μέριμνα του προσώπου που ακυρώνει την συμμετοχή του.
 1. Διαδικασία Παραπόνων. Το Athens Coaching Institute καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση όλων των παραπόνων με δίκαιο τρόπο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ώστε να μη δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Κάθε εκπαιδευόμενος / συμμετέχων, μπορεί να εκφράσει οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με το εκπαιδευτικό υλικό, την οργάνωση του προγράμματος, τη συμπεριφορά κάποιου από τους εκπαιδευτές και το διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
 • Αρχικά, για την επίλυση του θέματος που έχει προκύψει, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στον Εκπαιδευτή, τον Επόπτη τους ή άλλον εκπαιδευόμενο με τον οποίο έχουν το θέμα προς επίλυση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν αισθάνονται άνετα μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στο επόμενο βήμα.
 • Εάν δεν υπάρξει επίλυση ή οι εκπαιδευόμενοι δεν αισθάνονται άνετα να διαχειριστούν άμεσα το θέμα που έχει προκύψει, μπορούν να απευθυνθούν γραπτώς στον υπεύθυνο του προγράμματος (program manager) εντός 3 ημερών. Ο υπεύθυνος του προγράμματος θα διερευνήσει το ζήτημα, θα μιλήσει με τους εμπλεκόμενους, θα προσπαθήσει να διαχειριστεί κάθε παράπονο με δίκαιο τρόπο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και θα απαντήσει γραπτώς εντός 15 ημερών.
 • Εάν ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται ότι το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοίκηση του Ινστιτούτου μέσω της Γραμματείας αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή εντός 3 ημερών από την γραπτή απάντηση του υπεύθυνου προγράμματος. Η επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει το αρχικό παράπονο και τους λόγους για τους οποίους ο εκπαιδευόμενος δεν είναι ικανοποιημένος με τις προσπάθειες επίλυσης. Το αίτημα θα διερευνηθεί από την αρχή από τη Διοίκηση, η οποία θα απαντήσει γραπτώς εντός 10 ημερών. Η απάντηση της Διοίκησης καθώς και οι αποφάσεις που τυχόν υπάρξουν, θα είναι οριστικές επί του θέματος.
 • Εάν ο εκπαιδευόμενος αισθάνεται ότι δεν έχει επιλυθεί το ζήτημά του επαρκώς, μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης ή το περιεχόμενο των πιστοποιημένων προγραμμάτων στους αντίστοιχους συλλόγους πιστοποίησής του. Δηλαδή, για πιστοποιημένα προγράμματα από το International Coaching Federation – Διαδικασία παραπόνων. Και από το European Mentoring & Coaching Council – Διαδικασία παραπόνων.

Δείτε εδώ την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση

 • Abela, J. (2009). Adult learning theories and medical education: a review. Malta Medical Journal, Vol. 21:01, pp 11-18.
 • Αθανασίου, Α.,  Μπαλντούρας, Α., Παναούρα, Ρ. (2014). Εγχειρίδιο προς Εκπαιδευτές Ενηλίκων.Βασικές αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. ΠανεπιστήμιοFrederick, ΥπουργείοΠαιδείαςκαιΠολιτισμούΚύπρου.
 • Australian Psychological Society (2018) Definition of coaching psychology. Availablewww.groups.psychology.org.au/igcp/ (9, July2018).
 • Γιαννακοπούλου Ε., (2014), (επιμ). Οδηγός Μελέτης για την πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων τη μη τυπικής εκπαίδευσης.  ΕκδόσειςΜεταίχμιο.
 • Grant, A. M., & Cavanagh, M. (2007). Evidence-based coaching: Flourishing or languishing? Australian Psychologist, 42(4), 239-254.
 • Grant, A., (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 12-22.
 • Grant, A.M. & Palmer, S. (2002). Coaching Psychology. Workshop and meeting held at the Annual Conference of the Division of Counselling Psychology, British Psychological Society, Torquay, 18 May.
 • Greene, J. & Grant, A. (2006). Solution-focused coaching: Managing people in a complex world (2 ed.). London: Pearson Education Ltd.
 • Jarvis, P. (2004), ΣυνεχιζόμενηΕκπαίδευση& Κατάρτιση: Θεωρία& πράξη.ΑλεξάνδραΜανιάτη(Μτφ), Μεταίχμιο.
 • Jordan, M., Wolever, R., Lawson, K., Moore, M. (2015).National Training and Education Standards for Health and Wellness Coaching: The Path to National Certification, Global Advances in Health and Medicine Journal 4:3.
 • Kilburg, R. (1996). Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48(2),134-144.
 • Lai, Y. (2014) Enhancing Evidence-based Coaching Through the Development of a Coaching Psychology Competency Framework: Focus on the Coaching Relationship. School of Psychology, University of Surrey, Guildford, U.K.
 • Palmer, S., Tubbs, I. and Whybrow, W. (2003). Health coaching to facilitate the promotion of healthy behaviour and achievement of health-related goals. International Journal of Health Promotion and Education, 41, 3, 91-93.
 • Palmer S., & Whybrow A., (2006). The coaching psychology movement and its development within the British Psychological Society. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 141-156.
 • Passmore, J. (2010). A grounded theory study of the coachee experience: The implications for training and practice in coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 5(1), (pp. 48-62).
 • Rogers, J. (2001). Adults Learning. The Open University Press, 4thedition.
 • Stober, D., Grant, A., (2006). Introduction. ΣτοStober, D., Grant, A., (ed).Evidence Based Coaching Handbook. Putting best practices to work for your clients. Wiley, US & Canada.
 • Wolever, R., Simmons, L.A., Sforzo, G., Dill, D., Kaye, M., Bechard, E., Elaine S.M, Kennedy, M., Vosloo, J., Yang, N. (2013). A Systematic Review of the Literature on Health and Wellness Coaching: Defining a Key Behavioral intervention in Healthcare.Global Advances in Health and Medicine, 2:4, July 2013.

Τελευταία ενημέρωση: Αθήνα, 8 Μαΐου 2024.