Η Εταιρεία CP Coaching & Training Interventions LTD με διακριτικό τίτλο “Athens Coaching Institute”  (στο εφ’ εξής η Εταιρεία) εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες της εκάστοτε εν ισχύ εθνικής Νομοθεσίας, όπως εκάστοτε  τροποποιείται, καθώς και τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

  • Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που διατηρεί το Κέντρο και τα αφορούν, όπως και να ζητήσουν την επικαιροποίηση, τη διαγραφή ή τη φορητότητά τους μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν διαγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, τα υποκείμενα δικαιούνται σε ανάκληση συγκατάθεσης και όλα τα δικαιώματα ασκούνται ανέξοδα επικοινωνώντας στο [email protected] με τον τίτλο «Privacy» και απαντώνται εντός 30 ημερών. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων την κα. Ειρήνη Σαββίδου η οποία συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων στο +357 22260576 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  • Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται και Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία, συλλέγει απλά προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και του προσωπικού της βάσει συμβατικών σχέσεων μαζί τους και με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία, δεσμεύεται από όρους επαγγελματικού απορρήτου και υποχρεούται να τηρεί αρχείο με στοιχεία μαθητών για λόγους συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που διέπουν την λειτουργίας της. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί τα αναγκαία στοιχεία του προσωπικού του για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την εκπλήρωση των σχέσεων εργασίας. Η Εταιρεία δεν θα κάνει χρήση κανενός είδους προσωπικών στοιχείων για άλλους σκοπούς ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή εταιρείες, εκτός αν έχει τη ρητή, ελεύθερη και έγγραφη συγκατάθεση του εκάστοτε φυσικού προσώπου γι` αυτό. Για παράδειγμα, η Εταιρεία θα ζητήσει ρητή και γραπτή συγκατάθεση για να χρησιμοποιήσει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προωθητικές ενέργειες και σκοπούς marketing. Στα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης μεγάλης διάρκειας, όπου προβλέπεται η διαδικασία της μαγνητοφώνησης εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ των μελών της ομάδας και η χρήση του υλικού για τη σύνταξη σύντομης εργασίας, λαμβάνεται επίσης πάντοτε η γραπτή συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα των εξής κατηγοριών φυσικών προσώπων:

Α. Ενδιαφερόμενων/υποψήφιων πελατών/εκπαιδευόμενων/ασκούμενων: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνα επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σημειώσεις εκπαιδευτικών συνεδριών, τελικές εργασίες, case studies, απομαγνητοφωνήσεις εκπαιδευτικών συνεδριών, για τους εξής σκοπούς: α) Χρήση με σκοπό την επικοινωνία και ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες της Εταιρείας β) Χρήση με σκοπό την επικοινωνία και υλοποίηση εκδηλώσεων δια ζώσης και διαδικυακά γ) Χρήση με σκοπό την επικοινωνία για την οργάνωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος καθ` όλη τη διάρκειά του έως και για την απονομή των σχετικών διπλωμάτων κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, δ) Χρήση για εξ αποστάσεως μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού και εξ αποστάσεως παραδόσεις μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, ε) Χρήση που περιλαμβάνει και την κάθε είδους αλληλογραφία με σκοπό την ενημέρωση για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και την αποστολή ενημερωτικών/προωθητικών της δελτίων (newsletter), ακόμη και μετά το πέρας της εκπαίδευσης, στ) Χρήση με σκοπό την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης που περιλαμβάνει την έκδοση παραστατικών, τη διαβίβαση των φορολογικά αναγκαίων δεδομένων σε λογιστή, όπως και τη χρήση τους ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρχών, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ζ) Χρήση του μητρώου (αρχείου) εκπαιδευόμενων και αποφοίτων για λόγους επανέκδοσης πιστοποιητικών και στατιστικών μελετών εσωτερικά της εταιρείας, η) Χρήση αρχείου που περιλαμβάνει απομαγνητοφωνημένες εκπαιδευτικές συνεδρίες coaching (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή) που έχουν ληφθεί και απομαγνητοφωνηθεί με ευθύνη του εκπαιδευόμενου μεταξύ άλλων συμμετεχόντων του προγράμματος για σκοπούς εκπαιδευτικούς και σκοπούς αξιολόγησης των επιδόσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η οποία (χρήση) περιλαμβάνει την ανωνυμοποιημένη διαβίβασή τους σε εξωτερικό αξιολογητή – επαγγελματία ψυχολόγο, σύμφωνα με τις διεθνείς πιστοποιήσεις του προγράμματος και τους όρους της σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης, θ) Χρήση αρχείου στενογραφημένων σημειώσεων από ατομικές συνεδρίες εποπτείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σημειώσεων και γραπτών εργασιών (μελέτη περίπτωσης), για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς αξιολόγησης μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης, αποκλειστικά και μόνο μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης, ι) Χρήση φωτογραφιών ή/και βίντεο για εκπαιδευτικούς και προωθητικούς σκοπούς από εκδηλώσεις της επιχείρησης που τυχόν θα συμμετέχει ο εκπαιδευόμενος στα πλαίσια της εκπαίδευσης ή κατά την αποφοίτηση και οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εικόνα του, ακόμη και μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Β. Εθελοντών: Πρόκειται για αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τόσο για την εκτέλεση της εργασίας/εντολής που έχει ανατεθεί στον Ασκούμενο στα πλαίσια της δικής του επαγγελματικής ανάπτυξης στον συγκεκριμένο κλάδο (Coaching) και της πρακτικής του άσκησης όσο και για την τήρηση του απαραίτητου επαγγελματικού/εκπαιδευτικού αρχείου από την πλευρά της Εταιρείας και με σκοπό τη διασφάλιση και των δύο και ειδικότερα: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Επάγγελμα, Ηλικία, Φύλο, Πληροφορίες Ιδιωτικής Ζωής. Η συλλογή των προσωπικών αυτών δεδομένων πραγματοποιείται βάσει έγγραφης συγκατάθεσης του Εθελοντή με κάθε εχεμύθεια από τον Ασκούμενο, στο πλαίσιο της παρεχόμενης από την Εταιρεία  εκπαίδευσης και της εν συνεχεία ατομικής πιστοποίησής του στο Coaching και προκειμένου ο Ασκούμενος να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες πρακτικής άσκησης στο εν λόγω αντικείμενο. Η συλλογή πραγματοποιείται μέσω συνεδριών, σημειώσεων και σύντομης εργασίας του Ασκούμενου που παραδίδει στον επιστημονικό υπεύθυνο και αφορά τα άνω απλά προσωπικά δεδομένα και ενδεχομένως γεγονότα της προσωπικής – ιδιωτικής ζωής του Εθελοντή. Έτσι, λόγω της φύσεως της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει ενδεχομένως και ορισμένα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα του Εθελοντή, μη προσδιορίσιμα εκ των προτέρων, τα οποία αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση ως απόρρητα τόσο από τον Ασκούμενο όσο και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και γενικά από το εκπαιδευτικό Κέντρο. Επίσης, τα στοιχεία των εθελοντών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) που συλλέγονται μέσω της αιτήσεώς τους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία της Εταιρείας μαζί τους, την ταυτοποίηση της συμμετοχής τους στη διαδικασία και την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής. Τέλος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των εθελοντών διατηρείται μόνο ηλεκτρονικά στη λίστα ενημερώσεων («newsletter») της Εταιρείας, αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης του Εθελοντή σχετικά με τις δράσεις της Εταιρείας, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τελικός αποδέκτης των παραπάνω στοιχείων, πέρα από τον Ασκούμενο, είναι αποκλειστικά η Διοίκηση της Εταιρείας που εκπροσωπείται από την κ. Ειρήνη Σαββίδου, Διευθύντρια και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος που ορίζεται από την Διοίκηση, και δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, οι οποίοι και τα αποθηκεύουν, τα διασφαλίζουν και τα επεξεργάζονται προσηκόντως και στα οποία μόνο εκείνοι θα αποκτούν πρόσβαση, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος ή δικαιούται ν` ανακοινώνει τα στοιχεία αυτά ή αν άλλως επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή από λόγους εθνικής ασφάλειας ή Δημόσιας Τάξης και συμφέροντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη, ρητή και σαφή συγκατάθεση του Εθελοντή. Εταιρεία δεν πωλεί, παραχωρεί ή μοιράζεται με τρίτους τα στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου, πόσο μάλλον των Εθελοντών και δεσμεύεται πλήρως από σχετικό επαγγελματικό απόρρητο. Η χρήση των δεδομένων περιλαμβάνει: α) Διαβίβαση του -ανωνυμοποιημένου-περιεχομένου μέρους των συνεδριών και σχετικών σημειώσεων από τον Ασκούμενο προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εντός των διαδικασιών εποπτείας που συμμετέχει ο Ασκούμενος στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης, β) Χρήση των στοιχείων του (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το προσωπικό του για την επικοινωνία μαζί του για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή την ταυτοποίηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα εθελοντικών συνεδριών και την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής, γ) Χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το προσωπικό της γραμματείας του σε λίστα παραληπτών ενημέρωσης (newsletter) σχετικά με τις δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών του. Η απεγγραφή γίνεται ανέξοδα, με αποστολή email.

Γ. Προσωπικό: Τα αναγκαία στοιχεία του προσωπικού – εκπαιδευτών (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Επάγγελμα, Οικ. Κατάσταση, Στοιχεία Εκπαίδευσης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνα, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, Μισθοδοσία, Τραπεζικοί Λογαριασμοί κλπ) συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από αυτήν, όπως και των λοιπών εργατικών, ασφαλιστικών και εποπτικών υποχρεώσεων της Εταιρείας. 

Δ. Εξωτερικοί Συνεργάτες – Προμηθευτές – Πάροχοι: Στις ελάχιστες πιθανές περιπτώσεις που πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, συλλέγονται από το Κέντρο τα αναγκαία στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Επάγγελμα, Έδρα,  ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνα, Τραπεζικοί Λογαριασμοί κλπ) αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης της εκάστοτε σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από αυτήν, όπως και των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας, κυρίως λογιστικών και φορολογικών (πχ πληρωμή παραστατικών, λογαριασμών κλπ). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρις ολοκλήρωσης συμβατικών σχέσεων και εκπλήρωσης κυρίως φορολογικού χαρακτήρα υποχρεώσεων.

  • Αποδέκτες

Αποδέκτες των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά η Εταιρεία ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οι εργαζόμενοί γης και οι εκπαιδευτές, η υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης (ως προς τα αναγκαία στοιχεία για την επικοινωνία, την ηλεκτρονική και άλλη αλληλογραφία και την έκδοση παραστατικών). Επίσης, ο εξωτερικός λογιστής (ως προς τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία), ο εξωτερικός αξιολογητής -(ως προς τις απομαγνητοφωνημένες εκπαιδευτικές συνεδρίες coaching) και ενδεχομένως κάποιος πάροχος ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (ως προς τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας) ως εξωτερικοί συνεργάτες της επιχείρησης και εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό της και δεσμευόμενοι πλήρως από επαγγελματικό απόρρητο, τις οδηγίες και εντολές της και από ανάλογες ρήτρες εμπιστευτικότητας. Όλοι οι παραπάνω, όπως και λοιποί εργαζόμενοι ή συνεργάτες της επιχείρησης, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, τις οδηγίες και εντολές της επιχείρησης και από ειδικές ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, για ένα μέρος των δεδομένων που είναι απαραίτητο για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, αποδέκτες αυτών μπορούν να γίνουν επίσης οι δημόσιες αρχές (φορολογικές κλπ), όπως και οι εποπτικοί φορείς όσον αφορά τα δεδομένα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτών. Διευκρινίζεται ότι η λήψη και απομαγνητοφώνηση εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ εκπαιδευόμενων γίνεται με μέσα και αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι οφείλουν να χειρίζονται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συνεδριών με όρους εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και να διασφαλίζουν ότι τυχόν τρίτοι (επιχειρήσεις – εκτελούντες επεξεργασία μέσω απομαγνητοφώνησης και εκτύπωσης του περιεχομένου της μαγνητοφωνημένης συνεδρίας για λογαριασμό των εκπαιδευόμενων) δηλώνουν ότι δεσμεύονται ομοίως από αντίστοιχες ρήτρες και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας.

  • Διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του με το εφαρμοστέο Κυπριακό και Ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζει την ενημέρωση των υποκειμένων μέσα από συμβάσεις, έγγραφη συγκατάθεση, αλλά και μέσα από τον παρόντα Κανονισμό και δηλώνει ότι έχει -και μεριμνά μόνιμα για να λαμβάνει – τα κάθε φορά κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

  • Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων (μαθητές-εθελοντές-προσωπικό-λοιποί συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση και πρόσβαση σχετικά με τα δεδομένα που διατηρεί το Κέντρο και τα αφορούν, όπως και να ζητήσουν την επικαιροποίηση, τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό ή τη φορητότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν διαγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία συνεργασίας. Επιπλέον, τα υποκείμενα δικαιούνται σε ανάκληση συγκατάθεσης και όλα τα δικαιώματα ασκούνται ανέξοδα επικοινωνώντας στο [email protected] υπόψη κ. Ειρήνης Σαββίδου και απαντώνται εντός 30 ημερών. Ομοίως, η απεγγραφή ηλεκτρονικών διευθύνσεων από λίστες ενημερώσεων γίνεται εύκολα και ανέξοδα με απλή αποστολή email. 

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση της Εταιρείας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  • Χρόνος και Τρόπος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στην Εταιρεία σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντι στα υποκείμενα και για την ομαλή εξέλιξη των συμβατικών σχέσεων, όπως και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι φορολογικές, ασφαλιστικές, εποπτικές κ.ά. Μέρος αυτών καταστρέφεται με ασφάλεια και τήρηση ημερολογίου καταστροφής κατά το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου (πχ απομαγνητοφωνήσεις συνεδριών, case studies, στοιχεία εθελοντών κλπ). Ειδικότερα, το αρχείο των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευόμενων, τα σχετικά εκπαιδευτικά μητρώα, οι συμβάσεις, οι σημειώσεις, οι εργασίες, τα διπλώματα κλπ τηρείται υποχρεωτικά από την Εταιρεία και ειδικότερα από τους εκπαιδευτές -και γενικά το προσωπικό της επιχείρησης- κυρίως σε φυσική μορφή (έγχαρτο/χειρόγραφο) και κατά ένα μικρό μέρος (που αφορά κυρίως τα λογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις λίστες παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή με ασφάλεια και χωρίς να είναι προσβάσιμο από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, παρά μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του αρχείου σε κάθε μορφή του γίνεται μόνο με ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και διατηρησιμότητας, χωρίς παροχή πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης (δηλαδή την παροχή υπηρεσιών), αλλά και για την τήρηση άλλων νόμιμων υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα οι εποπτικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, άλλες υποχρεώσεις προς τις δημόσιες και φορολογικές αρχές κ.ά. Τα έγχαρτα αρχεία απομαγνητοφώνησης εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ εκπαιδευόμενων, οι σημειώσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και οι τελικές εργασίες και όσα έγγραφα ή πληροφορίες προωθούνται ή παραδίδονται στον εκπρόσωπο της Εταιρείας (όπως και αν τελικά αποθηκεύονται, δηλαδή είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε αποθηκευτικό μέσο τύπου usb ή cd είτε σε έγχαρτη μορφή) καταστρέφονται πάντοτε με ασφάλεια (με τη χρήση ηλεκτρονικών και φυσικών καταστροφέων εγγράφων) αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον εκπαιδευόμενο και την απονομή του διπλώματος, τηρούμενου του σχετικού ημερολογίου/αρχείου καταστροφής. Τα αρχεία που αφορούν τα στοιχεία των εθελοντών (σε όποιο μέσο και εάν τηρούνται) διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο μέχρι το χρονικό σημείο επιτυχούς ολοκλήρωσης της πιστοποίησης από την πλευρά του Ασκούμενου, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) διατηρείται μόνο ηλεκτρονικά για την αποστολή ενημερώσεων μέχρι του χρονικού σημείου της απεγγραφής από τη σχετική λίστα διευθύνσεων. Τα αρχεία που αφορούν στοιχεία προσωπικού, διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση εργασίας και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων (ασφαλιστικών κλπ). Γενικά και για κάθε περίπτωση, πάντοτε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος συμπλήρωσης της παραγραφής για κάθε έκαστη ενδεχόμενη συμβατική ή/και εξωσυμβατική αξίωση.

  • Χρήση των Cookies

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο να παρέχει ταξινομημένες πληροφορίες στο χρήση κάθε φορά που συνδέεται με αυτήν, καθώς επίσης και για να διευκολύνει τη διαχείρισή της από πλευράς Εταιρείας, κυρίως δηλαδή για στατιστικούς σκοπούς και για τη διευκόλυνση της χρήσης (περιήγησης) του επισκέπτη. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί cookies τρίτων, δηλαδή για λόγους διαφήμισης και προώθησης τρίτων παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα ζητείται θετική ενέργεια συνέχισης πλοήγησης (πάτημα «κουμπιού»), αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση και συγκατάθεση στη χρήση των cookies. Κάνοντας επομένως χρήση αυτής της επιλογής και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης συγκατατίθεται στη χρήση cookies και στη σχετική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο (τα οποία δεν είναι ταυτοποιήσιμα στο πρόσωπο του επισκέπτη) και εξουσιοδοτεί την αποθήκευση παρόμοιων cookies και τη χρήση τους από το Κέντρο για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, γίνεται ανά πάσα στιγμή ανάκληση συγκατάθεσης τροποποιώντας τις σχετικές ηλεκτρονικές ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης, όπως και με απλή διαγραφή από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή του ενδιαφερόμενου.

Τελευταία ενημέρωση: Λευκωσία, 6 Ιουνίου 2020.