Η Κοινότητα έχει προγραμματίσει διαδικτυακές συναντήσεις μία φορά τον μήνα, στις οποίες υλοποιούνται θεματικές συζητήσεις, εργαστήρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και παρουσιάσεις μοντέλων / τεχνικών / προσεγγίσεων. Στις συναντήσεις συμμετέχουν αποκλειστικά απόφοιτοι του Athens Coaching Institute από το 2010 μέχρι και σήμερα.

Πρόγραμμα Οκτωβρίου – Ιουνίου 2023.

  • 14/10,20:00-22:00: Συζήτηση: Αρνητικές Επιδράσεις του Coaching για τον Coach, Χρύσα Χερκελετζή.
  • 11/11,20:00-22:00: Συζήτηση: Coaching 101: οι απορίες του νέου Coach, Απόφοιτοι 2022.
  • 09/12,20:00-22:00: Εργαστήριο: Αφηγηματική Τεχνική, Ναταλία Αρέφιεβα.
  • 13/01,20:00-22:00: Συζήτηση: Η εικόνα του Evidence-Based Coach στην Ελλάδα, Στεφανία Ιωαννίδου.
  • 10/02,20:00-22:00: Εργαστήριο: Coaching χωρίς Ερωτήσεις, Ελένη Σταράκη.
  • 10/03,20:00-22:00: Εργαστήριο: Decision Making Tool: Z Model, Γιολάντα Τσιούκα.
  • 07/04,20:00-22:00: Εργαστήριο: Cognitive Behavioral Coaching, Δέσποινα Πολυτίμη Γιατζήμπαλη.
  • 12/05,20:00-22:00: Εργαστήριο: ABCDEF Model, Μιρέλα Αναγνώστη.
  • 09/06,20:00-22:00: Εργαστήριο: Stress Management Coaching, Εβίτα Καραπιπέρη

Οι συναντήσεις υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

*Για τα εργαστήρια εκδίδεται βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) για την πιστοποίησή σας.

Η συμμετοχή στις συναντήσεις και τα εργαστήρια της κοινότητας είναι εντελώς δωρεάν. 

Κατεβάστε το πρόγραμμα σε pdf