Στο Athens Coaching Institute παρέχουμε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στο Coaching για στελέχη επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων. Η εκπαίδευση στο Coaching αποτελεί παρέμβαση στον τρόπο επικοινωνίας, διοίκησης και ηγεσίας. Για αυτό, απαιτείται ενδελεχής σχεδιασμός, εξατομικευμένη παρέμβαση και εναρμόνιση με τους στόχους, την κουλτούρα και την καθημερινότητα του οργανισμού.

Βιωματική και απόλυτα πρακτική εκπαίδευση

Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες που προσκαλούν και ενθαρρύνουν την συμμετοχή. Η εκπαίδευση είναι αμιγώς βιωματική, προσανατολισμένη στη δράση και το πεδίο της εργασίας με οργανωμένη πρακτική άσκηση.

Επιστημονική τεκμηρίωση και σύγχρονα εργαλεία

Το περιεχόμενο και η μεθοδολογία ανταποκρίνονται στα πλέον σύγχρονα και υψηλά πρότυπα επιστημονικής τεκμηρίωσης, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα μοντέλα και τα εργαλεία που διδάσκονται είναι αποτελεσματικά.

Σχεδιασμός και προσαρμογή εκπαιδευτικού κατόπιν μελέτης (tailored)

Η εκπαίδευση σχεδιάζεται και προσαρμόζεται στην κουλτούρα, τους στόχους, την γλώσσα και την καθημερινότητα του οργανισμού και της επιχείρησης. Μοντέλα, τεχνικές και πρακτικές που προϋπάρχουν μπορούν να αλλάξουν ή να ενσωματωθούν.

Ατομικές συνεδρίες “Coach the Coach” & Follow up

Τα στελέχη, μετά την εκπαίδευση, συμμετέχουν σε ατομικές συνεδρίες με coach που υποστηρίζει συστηματικά και μεθοδικά την εφαρμογή του coaching στην καθημερινή τους εργασία. Έτσι, ενισχύεται και διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα.

Η εκπαίδευση & Team Building σε μία παρέμβαση

Η βιωματική εμπειρία εντός της αίθουσας είναι έτσι σχεδιασμένη που ενισχύει τη σύνδεση και τη συνεργασία. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά, αλληλεπιδρούν, γνωρίζονται βαθύτερα και δημιουργούν πιο ισχυρούς δεσμούς  που διατηρούνται.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και μελέτης
Η εκπαίδευση υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Athens Coaching Institute. Οι συμμετέχοντες αποθηκεύουν το υλικό, επιλέγουν μοντέλα, εργαλεία και ξαναθυμούνται όσα έχουν διδαχτεί.
Με την σωστή εκπαίδευση, τα κατάλληλα εργαλεία και την υποστήριξη που παρέχει το Athens Coaching Institute, σχεδόν όλοι μπορούν να εφαρμόσουν το Coaching εντός του ρόλου τους.

Επιλογες εκπαιδευσης

Coaching Skills Training

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης συναντήσεων με υφιστάμενους και συνεργάτες. Περιλαμβάνει τεχνικές επικοινωνίας, αναστοχασμού και στοχοθεσίας. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για προϊστάμενους παραγωγής και supervisors.

Managerial Coaching Training

Η εκπαίδευση στο Managerial Coaching αποσκοπεί στην ενσωμάτωση συγκεκριμένων coaching πρακτικών στην διοίκηση όπως στοχοθεσία, εστίαση στη λύση, ενθαρρυντική επικοινωνία, εγκατάσταση σχέσης εμπιστοσύνης και διαχείριση ανάμεσα στην κατευθυντικότητα και την μη κατευθυντικότητα. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για managers διοίκησης, μέσης βαθμίδας και ηγέτες που δεν έχουν άλλη εμπειρία στο coaching.

Developing the Leader as Coach

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει προχωρημένα εργαλεία coaching, ηγεσίας και διαχείρισης αλλαγής και αποσκοπεί στην ανάπτυξη ηγετών που εμπνέουν και κινητοποιούν με βάση την σχέση που αναπτύσσουν με τα στελέχη τους. Ενώ ταυτόχρονα διατηρούν τον ρόλο και τη θέση τους στην ιεραρχία. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδανικό για ηγετικά στελέχη ή στελέχη που προορίζονται για να λάβουν ηγετικές θέσεις και έχουν προηγούμενη εμπειρία στο coaching / mentoring.

Internal Coach Training

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματιών Coaches που θα εργαστουν εσωτερικά του οργανισμού. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις βασικές και προχωρημένες δεξιότητες ενός επαγγελματία coach, ικανού να εργαστεί με εργαζόμενους και στελέχη όλων των βαθμίδων. Σκοπός του Internal Coach είναι να συμβάλλει στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη, την επίτευξη στόχων και την βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πιστοποίηση και ατομική διαπίστευση σε ένα πρόγραμμα.

φορμα ενδιαφεροντος