Η προσεγγιση μας στο coaching

Στο Athens Coaching Institute στα 15 χρόνια λειτουργίας και ανάπτυξής μας, έχουμε διαμορφώσει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη (evidence-based) και συνθετική προσέγγιση (integrative approach). Εκπαιδεύουμε τους Coaches να εργάζονται σύμφωνα με τις αρχές και τις προσεγγίσεις της Coaching Ψυχολογίας και του ICF Core Competence Model όπως αυτό διαμορφώθηκε το 2021.

Τι μας κινητοποιεί στο Coaching;

Η εμπειρία να κατανοείς και να υποστηρίζεις τους άλλους να επιτύχουν στόχους και να γίνουν καλύτεροι, είναι για εμάς ανεκτίμητη. Οι στιγμές που οι coachees μετατοπίζονται από μια αρνητική σε μια πιο θετική στάση προς την αλλαγή και προχωρούν ενδυναμωμένοι, είναι ο λόγος που ασκούμε το Coaching. Και φυσικά, πρόκειται για μια διαδικασία αμοιβαίας ανάπτυξης. Μέσα από το Coaching γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι, μαθαίνουμε συνεχώς και ωριμάζουμε.

Η φιλοσοφία μας

Από την ίδρυσή μας, στεκόμαστε απέναντι σε κάθε απαξίωση και απλούστευση του Coaching, ενάντια στην προβολή των εύκολων και μαγικών λύσεων, των μοντέλων επιτυχίας και ευτυχίας που κατέκλυσαν τoν κλάδο μας. Για εμάς, το Coaching είναι η πρακτική εφαρμογή της Coaching Ψυχολογίας. Ωστόσο το Coaching είναι πολλά περισσότερα από μια ακόμη ψυχολογική προσέγγιση. Είναι μια αρχιτεκτονική που συνθετει γνώσεις από την ψυχολογία, την φιλοσοφία, την εκπαίδευση ενηλίκων, τη γλωσσολογία και τις νευροεπιστήμες.

Το International Coaching Federation ορίζει το coaching ως μια συνεργατική, δημιουργική  διεργασία (partnership) πρόκλησης σκέψης που εμπνέει το άτομο να βελτιστοποιήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του δυναμικό (τις δυνατότητές του). H διεργασία του coaching συχνά ξεκλειδώνει τις πηγές της φαντασίας, της παραγωγικότητας και της ηγεσίας. Όταν εργαζόμαστε με έναν coach, καθορίζουμε το μονοπάτι προς μια μεγαλύτερη προσωπική και επαγγελματική πληρότητα.

Το coaching είναι μια διεργασία κατά την οποία βοηθάμε τους πελάτες μας να σκεφτούν δημιουργικά πάνω στους στόχους (what),  τον εαυτό τους (who) και να σχεδιάσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο επίτευξη των στόχων τους. Επίγνωση, στοχοθεσία, δράση, καλλιέργεια δεξιοτήτων, πληρότητα.

Τα επιμέρους στοιχεία της προσέγγισης μας

Στην προσέγγιση μας συνθέτουμε τις εξής δεξιότητες, σχολές και τεχνικές:

 • Διαδικασία συμβολαίου με σαφή ατζέντα συνεδριών, ξεκάθαρες προσδοκίες, σαφείς στόχους και καθορισμένο πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας.
 • Δημιουργία και διατήρηση σχέσης εμπιστοσύνης, συμμαχίας. Εγκατάσταση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος ικανού να αντέξει και τις πιο δύσκολες συζητήσεις.
 • Ενεργητική, ενσυναισθητική ακρόαση εστιασμένη στον πελάτη με σκοπό να ενισχύσει τη διαδικασία της μάθησης και ανάπτυξης.
 • Αναγνώριση και υπέρβαση εσωτερικών εμποδίων που αναστέλλουν την μάθηση και την ανάπτυξη.
 • Προσωποκεντρική προσέγγιση εστιασμένη στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τον πελάτη, με ενθάρρυνση να ανακαλύψει τη γνώση μέσα του.
 • Εστίαση στους Στόχους (Goal-focused Coaching) που κινητοποιούν, προκαλούν θετικές αλλαγές και οδηγούν στην επιτυχία.
 • Εστίαση στη Λύση (Solution-focused Coaching) ενεργοποιώντας τις εσωτερικές πηγές του Coachee. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα αλλά οι λύσεις που δοκιμάζουμε.
 • Coaching από την σκοπιά της Θετικής Ψυχολογίας (Positive Psychology Coaching). Δηλαδή χρήση σταθμισμένων ψυχομετρικών εργαλείων που σκοπό έχουν την ενεργοποίηση των δυνάμεων του χαρακτήρα.
 • Εστίαση στη δράση και την αλλαγή. Κάθε συνεδρία αποσκοπεί στην πρακτική και ουσιαστική αλλαγή μέσα από την κατάρτιση συγκεκριμένων δράσεων (action plan).
 • Ενίσχυση της αυτογνωσίας του πελάτη ώστε να κατανοεί εις βάθος τα μοτίβα σκέψης και συμπεριφοράς του. Να έχει επίγνωση των συναισθημάτων, των συνειδητών και μη συνειδητών στόχων του.
 • Διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη. Κάθε επαγγελματίας Coach οφείλει να μετεκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται διαρκώς.
 • Αυτογνωσία του Coach. Κάθε επαγγελματίας οφείλει να έχει επίγνωση των προσωπικών του μοτίβων, πεποιθήσεων, δυνάμεων αλλά και περιορισμών.

Το σύγχρονο επαγγελματικό Coaching εστιάζει:

 • Στην ηθική συμπεριφορά και την εμπιστευτικότητα.
 • Στην ενσωμάτωση του coaching τρόπου σκέψης.
 • Στη διαρκή αναστοχαστική πρακτική.
 • Την αναγνώριση και διαχείριση των διαφορετικών επιπέδων συμφωνιών.
 • Στην κρίσιμη και καθοριστική συνεργατικότητα (partnering) ανάμεσα στον coach και τον πελάτη.
 • Στην επίγνωση των πολιτισμικού πλαισίου και των συστημάτων που συμμετέχει ο πελάτης.

 

Η φιλοσοφια μας στην εκπαιδευση

Πιστεύουμε στην βιωματική μάθηση και την εκπαίδευση που μέσα από την εμπειρία. Αξιοποιούμε τις αρχές και τις μεθόδους της σύγχρονης Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι διδάσκοντες των προγραμμάτων μας, εκτός από Πιστοποιημένοι/Διαπιστευμένοι Coaches, έχουν εκπαιδευτεί ως εκπαιδευτές ενηλίκων και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση.

Μεθοδολογία Εκπαίδευσης

Τα προγράμματα και τα σεμινάριά μας περιλαμβάνουν τις εξής μεθόδους:

 • Ανοιχτούς διαλόγους & καταιγισμό ιδεών που ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα.
 • Ομάδες μελέτης, αναστοχασμού και mentoring.
 • Παρουσιάσεις περιπτώσεων.
 • Παιχνίδια ρόλων.
 • Βιωματικές ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων.
 • Προσομοιώσεις συνεδριών & ζωντανή επίδειξη τεχνικής.
 • Εφαρμογή μοντέλων και τεχνικών εντός και εκτός τάξης.
 • Group Mentoring Sessions εντός τάξης
 • Ατομικά Mentoring Sessions.

Πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες

Σε κάθε εκπαιδευόμενο, παρέχουμε τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες με εθελοντές coachees. Το Athens Coaching Institute διαθέτει το μοναδικό εσωτερικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης GROWTH. Επαγγελματίες, στελέχη, επιστήμονες και επιχειρηματίες δηλώνουν συμμετοχή για δωρεάν συνεδρίες Coaching με ασκούμενους του Ινστιτούτου.

Δομή και αρχές της Online Εκπαίδευσης

Εκπαιδεύουμε μέσω διαδικτύου σε ζωντανά εργαστήρια ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών ημερών (7 ώρες βιωματικής εκπαίδευσης / εργαστήριο) ζωντανά, βιωματικά και πρακτικά. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα και τα σεμινάρια μας οργανώνονται σε τρεις φάσεις:

Α, Προετοιμασία.

Παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων συνεδριών, βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και μελέτη εκπαιδευτικού υλικού.

Β. Βιωματική εκπαίδευση online

Συμμετοχή στα εργαστήρια μέσω ZOOM, ζωντανά. Εξάσκηση σε breakout rooms σε δυάδες. Εποπτείες & mentoring σε μικρές ομάδες.

Γ. Πρακτική εξάσκηση εκτός τάξης. 

Μετά από κάθε ζωντανό εργαστήριο οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν ομάδες μελέτης, και εξασκούνται σε δυαδικές συνεδρίες εναλλάσοντας ρόλους ανάμεσα στον Coach και τον Coachee.

Δειτε εδω: Coaching Defined