Πιστοποιημένη Εκπαίδευση στο Coaching

Σας προσκαλούμε στο Online Diploma in Evidence-based Coaching EMCC & AC Accredited. Το πρόγραμμα είναι βιωματικό και οδηγεί σε πιστοποίηση επιπέδο Practitioner. Περιλαμβάνει ζωντανά εργαστήρια, πρακτική άσκηση υπό εποπτεία και ατομικές συνεδρίες mentoring για κάθε εκπαιδευόμενο. 

Μάθετε Περισσότερα

Athens Coaching Videos