Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα www.athenscoaching.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») είναι ο ιστότοπος της εταιρείας με επωνυμία “PETRAS COACHING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” (εφεξής «Εταιρεία» ή «εμείς») που κατοικοεδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθμός 2, με ΑΦΜ: 801638947 ΔΟΥ Γλυφάδας και email: [email protected].

Η Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τα επιμορφωτικά σεμινάρια της Εταιρείας και το αντικείμενο της εκπαίδευσης (Coaching Ψυχολογία). Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η χρήση του περιεχομένου της και η λήψη των υπηρεσιών της Εταιρείας, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (στο εξής αναφερόμενες ως «Όροι»). Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, τη χρήση των πληροφοριών και εφαρμογών της καθώς και με τη λήψη των υπηρεσιών της Εταιρείας, συμφωνείτε με τους όρους αυτούς.

Μέσω της Ιστοσελίδας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας & εγγραφής, η Εταιρεία μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών, εκπαιδευόμενων και υποψήφιων εκπαιδευόμενων. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες (μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων), δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας καμία πληροφορία για ανήλικα άτομα (παιδιά).

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή/και χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές της, η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα που αφορούν στο πρόσωπό σας. Ένα μέρος αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητο για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που παρέχει. Αποδέκτης των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά η Εταιρεία που θα τα χρησιμοποιήσει για το σκοπό της ολοκληρωμένης περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα της και τη δημιουργία αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με την ενδεχόμενη παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς. Κάποια προσωπικά σας δεδομένα (όπως το όνομα και το email) ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για να σας αποστέλλονται περιστασιακά ειδοποιήσεις σημαντικών τροποποιήσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και με νέες υπηρεσίες που σας παρέχονται από εμάς. Κατανοείτε και συμφωνείτε, ότι η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα μέρος των δεδομένων αυτών σε τρίτα μέρη, προκειμένου να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας. Η Εταιρεία δεν πρόκειται όμως να μοιραστεί τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρίτον ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλους εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς, εκτός και εάν λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας σε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία τους, να τα επικαιροποιήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε (χωρίς χρέωση) σύμφωνα με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η διαγραφή δεδομένων μπορεί να καταστήσει εξ ορισμού αδύνατη την παροχή υπηρεσιών. Μπορείτε να ασκήσετε ανέξοδα τα παραπάνω δικαιώματά σας, όπως και ν` ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την Εταιρεία στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με τίτλο «PRIVACY». Μπορείτε επίσης ν` απευθυνθείτε στην ΑΠΔΠΧ χρησιμοποιώντας και τις ηλεκτρονικές φόρμες που παρέχει στην ιστοσελίδα της www.dpa.gr.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την Ιστοσελίδα της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το ΓΚΠΔ. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού. Επιπροσθέτως, ενδέχεται τα μηνύματα του αποστέλλετε στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην είναι ασφαλή. Η Εταιρεία συνιστά να μην της αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους. Εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να μειώσουμε τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αθέμιτης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως πχ με τεχνολογίες κρυπτογράφησης. Ωστόσο, κανένα σύστημα δεν θεωρείται αδιάβλητο από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

1.β. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ & ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων εκπαιδευόμενων, αποφοίτων, εθελοντών και υποψήφιων εκπαιδευόμενων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – email) που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία μαζί σας και την υλοποίηση των προγραμμάτων / σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης (έκδοση παραστατικών, έκδοση διπλωμάτων πιστοποίησης). Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας διατηρούμε αρχείο πελατών που ολοκλήρωσαν κάποιο από τα προγράμματα / σεμινάρια της Εταιρείας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) σε περίπτωση που απαιτηθεί επανέκδοση διπλώματος πιστοποίησης. Τα δεδομένα αυτά τα παρέχετε σ` εμάς είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας μέσω της Ιστοσελίδας μας είτε κατά την εγγραφή σας στα προγράμματα / σεμινάρια της Εταιρείας. Τηρούμε το αρχείο πελατών με τη συγκατάθεσή σας, την οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε ν` ανακαλέσετε, όπως και να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων σας. Η ακρίβεια και η αυθεντικότητα των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις αποτελεί ευθύνη των προσώπων που τα υποβάλλουν.

1.γ. COOKIES

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει cookies με στόχο να σας παρέχει ταξινομημένες πληροφορίες κάθε φορά που συνδέεστε με την Ιστοσελίδα καθώς επίσης να διευκολύνουν τη διαχείριση της Ιστοσελίδας, κυρίως για στατιστικούς σκοπούς και για τη διευκόλυνση της χρήσης της εκ μέρους σας. Δεν χρησιμοποιούμε ωστόσο cookies τρίτων, δηλαδή για λόγους διαφήμισης και προώθησης τρίτων παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κατά την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα μας σας ζητείται θετική ενέργεια συνέχισης πλοήγησης (πάτημα «κουμπιού»), αφού έχετε ενημερωθεί και συγκατατεθεί στη χρήση των cookies. Κάνοντας επομένως χρήση αυτής της επιλογής και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας, συγκατατίθεστε στη χρήση cookies από εμάς και στη σχετική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο και εξουσιοδοτείτε την αποθήκευση παρόμοιων cookies και τη χρήση τους από της Εταιρεία για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας τις σχετικές ηλεκτρονικές ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας, όπως και με απλή διαγραφή τους από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή σας.

1.δ. ΦΟΡΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

Η Εταιρεία σας δίδει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπό της μέσω ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας και εγγραφής σε προγράμματα, σεμινάρια ή εκδηλώσεις. Τα δεδομένα που συμπληρώνονται, δηλώνονται με δική σας ευθύνη. Εφόσον αποστέλλετε μήνυμα (επικοινωνία, ερώτηση, αίτημα εγγραφής) χρησιμοποιώντας τις σχετικές φόρμες και συμπληρώνεται τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) συγκατατίθεστε ρητά με την χρήση των δεδομένων αυτών από την Εταιρεία. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία και δεδομένα που δηλώνετε για να επικοινωνήσει μαζί σας και να υλοποιήσει οποιαδήποτε τυχόν εντολή σας. Η Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των στοιχείων αυτών. Μπορείτε να αιτηθείτε διαγραφής των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, γνωρίζοντας ότι αυτό πιθανόν να εμποδίσει την παροχή της υπηρεσίας από πλευράς της Εταιρείας.

1.ε. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ (NEWSLETTER).

Η Ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα και επιλογή σε εσάς να εγγραφείτε σε λίστα τακτικών ενημερώσεων της Εταιρείας. Η Εταιρεία διατηρεί λίστα ενημερώσεων με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μόνον. Οι ενημερώσεις αυτές αφορούν στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) που περιέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και το προφίλ της Εταιρείας. Η εγγραφή στη λίστα ενημερώσεων υλοποιείται με τη δική σας ρητή συγκατάθεση στις σχετικές φόρμες που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα. Μελετήστε τους όρους προστασίας απορρήτου προτού εγγραφείτε στη σχετική λίστα. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα ενημερώσεων (newsletter) οποιαδήποτε στιγμή με τον ίδιο τρόπο που εγγραφήκατε.

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδος δεδομένα, στο εξής αναφερόμενα ως το «Περιεχόμενο») καθώς επίσης και η ίδια η Ιστοσελίδα, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι όποιες βάσεις δεδομένων παραμένουν στην αποκλειστική κατοχή της Εταιρείας, η οποία διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογότυπων). Κάθε ολική ή μερική εξαγωγή, επανάχρηση, αναπαραγωγή, αναπαράσταση ή τροποποίηση όλου ή μέρους του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους πέρα από προσωπικούς και αυστηρά ιδιωτικούς (μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται συγκεκριμένα και τυχόν έκθεση στο κοινό ή οποιαδήποτε εμπορική χρήση) απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη ρητή εξουσιοδότηση από την Εταιρεία. Κάθε ποσοτική ή ποιοτική ουσιαστική εξαγωγή ή επανάχρηση όλων ή μέρους των δεδομένων τα οποία περιέχονται στην Ιστοσελίδα απαγορεύεται, ακόμα και για ιδιωτική χρήση. Επιπλέον, κάθε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επανάχρηση οποιουδήποτε ποσοτικά ή ποιοτικά μη ουσιαστικού μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, ακόμη και για ιδιωτική χρήση, όταν παρόμοιες ενέργειες υπερβαίνουν τους συνήθεις όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Είστε εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη χρήση που κάνετε όσον αφορά στο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και των τρίτων μερών.

Τα σήματα κατατεθέντα και τα λογότυπα της Ιστοσελίδας αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας. Κάθε επανάχρηση, οποιασδήποτε μορφής αυτών των λογοτύπων και των σημάτων κατατεθέντων απαγορεύεται, εκτός αν έχετε λάβει εξουσιοδότηση από την Εταιρεία ή από κάποιο τρίτο μέρος που έχει στην κατοχή του παρόμοια λογότυπα και σήματα κατατεθέντα. Καμία αναφορά στην Ιστοσελίδα δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων σε εσάς όσον αφορά στα λογότυπα και τα σήματα κατατεθέντα τα οποία αναφέρονται παραπάνω. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στην Ιστοσελίδα έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

  1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει και / ή να διακόπτει οποιαδήποτε στιγμή, περιστασιακά ή οριστικά, όλο ή μέρος της Ιστοσελίδας, να ενημερώνει ή να διορθώνει τις πληροφορίες που διατίθενται σε αυτή, ή να προβαίνει σε βελτίωσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Ιστοσελίδας ή της πρόσβασης σε αυτή. Προκειμένου να εμποδίσει την εξάπλωση των ιών των υπολογιστών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων, η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των τεχνικών εκείνων μέσων που είναι συμβατά με τα τρέχοντα πρότυπα. Παρόλα αυτά, δεδομένης της δομής του Διαδικτύου και της ταχύτητας με την οποία εξελίσσεται, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά στην παντελή απουσία ιών ή άλλων επιβλαβών προγραμμάτων. Επομένως, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, αποτελεί δική σας ευθύνη το να αποθηκεύετε τακτικά τα δεδομένα σας πριν τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και το να εγκαθιστάτε τα κατάλληλα μέτρα καταπολέμησης των ιών (antivirus προγράμματα).

  1. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ρυθμιστικές διατάξεις, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ρητά ότι: Η Ιστοσελίδα προσφέρεται σε εσάς «ΩΣ ΕΧΕΙ» και είναι προσβάσιμη ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της, χωρίς να υπάρχει σαφής ή υποβόσκουσα εγγύηση οποιασδήποτε μορφής από την πλευρά της Εταιρείας, καθώς επίσης και ότι αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη αλλά και τον κίνδυνο όσον αφορά στη χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία υπόσχεση ή εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα θα αποδώσει με τον προσδοκώμενο τρόπο, χωρίς διακοπές και σφάλματα, ούτε ότι αυτές οι διακοπές και τα σφάλματα θα επιδιορθώνονται. Η Εταιρεία δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση, σαφή ή υποβόσκουσα, όσον αφορά στην ακρίβεια, την εξάντληση και τη συμβατότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με σκόπιμη χρήση του. Κάθε είδους υλικό που κατεβάζετε ή αποκτάτε με οποιονδήποτε τρόπο πραγματοποιείται δικό σας κίνδυνο και ρίσκο. Η Εταιρεία δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που θα υποστεί ο υπολογιστής σας. Επίσης, η Εταιρεία δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και σας υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου τόσο όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων ή άλλων εμπιστευτικών στοιχείων τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στη λήψη όσων πληροφοριών που θέλετε να φθάσουν  σ` εμάς, διότι μπορούν να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους. Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τις ισχύουσες νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις, η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται συγκεκριμένα: απώλεια κέρδους, πελατών, δεδομένων, ή απόρρητης ιδιοκτησίας που ενδέχεται να προκύψει λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας (ή λόγω της αδυναμίας χρήσης της ή μετάδοσης πληροφοριών μέσω αυτής, ηλεκτρονικών φορμών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ). Επιπλέον, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά στις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του Διαδικτύου. Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνη για οτιδήποτε προκύπτει και οφείλεται σε χρήση της Ιστοσελίδας η οποία δεν γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να ελέγχει, περιορίζει και διαγράφει ό,τι δεν σχετίζεται με την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό να διαφυλάξει την σωστή και προβλεπόμενη χρήση της.  Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται και κατά συνέπεια δεν ευθύνεται (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη ή/και σε οιονδήποτε τρίτο, από την χρήση και τις πληροφορίες του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του. Οποιαδήποτε πληροφορία περιλαμβάνεται ή αναφέρεται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι απλώς ενδεικτική και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή προτροπή. Για εξατομικευμένες συμβουλές επικοινωνήστε με κάποιον επαγγελματία coach. Κανένα μέρος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

  1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες του Διαδικτύου (κυρίως ενημερωτικού χαρακτήρα και σχετικών με το αντικείμενο της Εταιρείας). Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων που ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που προσφέρονται από την Ιστοσελίδα. Η παρουσία ενεργών συνδέσμων στην Ιστοσελίδα δεν σημαίνει με κανέναν τρόπο ότι η Εταιρεία ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενό τους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων που παραπέμπουν οι σύνδεσμοι αυτή. Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρει η Εταιρεία για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, όπως και το ΓΚΠΔ ως προς τα προσωπικά δεδομένα. Οποιαδήποτε αντιδικία προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και πιο συγκεκριμένα αυτών της Αθήνας. Οι ως άνω όροι, αποτελούν συμφωνία που υφίσταται μεταξύ των Πελατών (δηλαδή εσάς) και της Εταιρείας όσον αφορά την Ιστοσελίδα της και συμπληρώνουν οποιαδήποτε άλλη πιθανή συμφωνία ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ μας, όπως για παράδειγμα αυτή της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας προς εσάς. Η Εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης & την Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση θα φέρει ημερομηνία τελευταίας έκδοσης και από τη στιγμή που οι αλλαγές δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται αυτόματα ότι γίνονται δεκτές χωρίς όρους από εσάς. Η Εταιρεία θα ανακοινώνει τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική, ωστόσο η είναι δική σας υποχρέωση να επισκέπτεστε και να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα για τυχόν αλλαγές. Η χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης, της πολιτικής των προγραμμάτων της και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ημερομηνία Τελευταίας Έκδοσης: 25 Απριλίου 2021