Athens Coaching Institute - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1. Αρ. Αδ. 2101733

Athens Coaching Institute ΕΠΕ - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας - Πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων & σεμιναρίων

Το παρόν αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας, την πολιτική υλοποίησης προγραμμάτων και σεμιναρίων επαγγελματικής εκπαίδευσης της Athens Coaching Institute ΕΠΕ και περιλαμβάνει τους όρους συμμετοχής σε αυτά. Η «Athens Coaching Institute Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής  «Athens Coaching Institute» ή «Εταιρεία» ή «Ινστιτούτο» ή «Κέντρο») κατοικοεδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθμός 2 και διατηρεί υποκατάστημα στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 191, με αριθμό ΓΕΜΗ: 144981608001, Α.Φ.Μ 996973357 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. Tηλέφωνα: 210 9859680  / 210 8062954. Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]

Επιλέξτε κάθε ενότητα για να μελετήσετε το περιεχόμενό της, πατώντας στον τίτλο της.

1. Καταστατικός Σκοπός

Σκοπός του Athens Coaching Institute είναι η προαγωγή και ανάπτυξη του κλάδου της Coaching Ψυχολογίας, του Coaching και η διαφύλαξη της επιστημονικά τεκμηριωμένης πρακτικής των επαγγελματιών (Evidence-based Practice). Η εταιρία, μέσα από το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, παρέχει υπηρεσίες Ψυχολόγου και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε ιδιώτες, στελέχη, επιστήμονες, επαγγελματίες, καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ταυτόχρονα, συμμετέχει ενεργά στην σύγχρονη έρευνα μέσα από την έκδοση βιβλίων, την υποστήριξη ερευνητικών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων. Για τους σκοπούς αυτούς, συνεργάζεται με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς από όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Υπηρεσίες Ψυχολόγου με εξειδίκευση στην εργασιακή Ψυχολογία & το Coaching

Το Athens Coaching Institute παρέχει συνεδρίες αύξησης επιδόσεων, ενίσχυσης της αυτογνωσίας, της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτορρύθμισης, αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους και του άγχους επίδοσης σε ιδιώτες, στελέχη και επαγγελματίες.

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση & Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Το Athens Coaching Institute λειτουργεί ως Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1, αναγνωρισμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)με κωδικό άδειας λειτουργίας 2101733 παρέχει πιστοποιημένη επαγγελματική μετεκπαίδευση και επανακατάρτιση στον κλάδο της Coaching Ψυχολογίας (Coaching & Coaching Psychology). Τα προγράμματα και τα Masterclasses είναι πιστοποιημένα από διεθνείς συλλόγους του κλάδου, το European Mentoring & Coaching Council, το Association for Coaching και το International Coach Federation, το European Lifestyle Medicine Organization και το Complementary Medical Association UK.

Τα προγράμματα και τα σεμινάρια απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες (18+), απόφοιτους ΑΕΙ – ΤΕΙ, στελέχη επιχειρήσεων, συμβούλους επιχειρήσεων & ανθρώπινου δυναμικού, εκπαιδευτές ενηλίκων, ψυχολόγους, απόφοιτους κοινωνικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, επιστημών υγείας και οικονομίας διοίκησης που επιθυμούν να καταρτιστούν στο Coaching και την Coaching Ψυχολογία με σκοπό να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, στα προγράμματα μπορούν να εγγραφούν και άνεργοι ή υποψήφια στελέχη επιχειρήσεων με σκοπό να ενισχύσουν και να διασφαλίσουν την ένταξη στην αγορά εργασίας και την σταδιοδρομία τους.

Οι απόφοιτοι αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις και επιδεξιότητες για να ασκήσουν το Coaching στη βάση των τυπικών τους σπουδών, σε επαγγελματικό επίπεδο, ως σύμβουλοι, coaches και εκπαιδευτές ή να εφαρμόσουν το Coaching στην υπάρχουσα δραστηριότητά τους, ενισχύοντας τις διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες.

Η μετεκπαίδευση και συνεχιζόμενη κατάρτιση στο Coaching και το Coaching Psychology, συμβάλλει καθοριστικά στην καλλιέργεια του αισθήματος πρωτοβουλίας που είναι απαραίτητο στην επιχειρηματικότητα. Οι απόφοιτοι μαθαίνουν πώς να σχεδιαζουν πλάνα και να μετατρέπουν ιδέες σε στόχους και δράση. Μαθαίνουν να διακρίνουν τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία του χαρακτήρα τους, να αξιοποιούν τις δεξιότητές τους, να αναπτύσσουν ηγετική στάση. Αυτό είναι το Coaching.

2. Ορισμός & περιορισμοί του αντικειμένου

Τι είναι η Coaching Ψυχολογία.

H Coaching Ψυχολογία (Coaching Psychology) είναι ένας σύγχρονος, διευρυμένος κλάδος της ψυχολογικής επιστήμης που εφαρμόζεται σε μη κλινικό πληθυσμό με σκοπό την αύξηση επιδόσεων και την επαγγελματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, το Coaching Psychology ορίζεται ως εξής:

 • Η επιστημονική μελέτη των συμπεριφορών, πεποιθήσεων και συναισθημάτων που αναδύονται εντός της coachingπρακτικής με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της ενίσχυσης της πρακτικής των επαγγελματιών (Passmore, 2010).
 • H Coaching Ψυχολογία στοχεύει στην ενίσχυση της ευεξίας και της απόδοσης των ανθρώπων, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, μέσα από μοντέλα του coaching τα οποία βασίζονται σε προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ψυχολογίας (Grant & Palmer, 2002).
 • Η Coaching Ψυχολογία είναι η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας σε ατομικό, ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (Grant, 2006).
 • Η Coaching Ψυχολογία, εφαρμόζοντας επιστημονικές και έγκυρες μεθόδους, βοηθά τους ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, να πετύχουν τους στόχους τους, να αλλάξουν και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Ταυτόχρονα, ωστόσο, είναι και ένας ακαδημαϊκός κλάδος που μελετά με επιστημονικό τρόπο τη διεργασία της αλλαγής, της βελτίωσης της απόδοσης και της ευεξίας στην ανθρώπινη ζωή (Grant & Cavanagh, 2007).
 • H Coaching Ψυχολογία ως εφαρμοσμένη θετική ψυχολογία, αντλεί από και αναπτύσσει εμπεριστατωμένες ψυχολογικές προσεγγίσεις και μπορεί να θεωρηθεί η συστηματική εφαρμογή της συμπεριφορικής επιστήμης στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της ευζωίας ατομικά, σε ομάδες και οργανισμούς. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ψυχικής υγείας ή παθολογικά επίπεδα άγχους και δυσφορίας (Australian Psychological Society 2018).

Τι είναι το Coaching

Το Coaching αποτελεί την πρακτική εφαρμογή του κλάδου της Coaching Ψυχολογίας τόσο εντός ιδιωτικών συνεδριών όσο και εντός οργανισμών και επιχειρήσεων στα πλαίσια της διοίκησης, της ηγεσίας και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, το Coachingορίζεται ως εξής:

 • Το Coaching αποτελεί μια υποστηρικτική σχέση ανάμεσα σε έναν coachee(πελάτη) που ασκεί φυσική διοίκηση εντός ενός οργανισμού και ενός συμβούλου (consultant) που εφαρμόζει ένα εύρος από στρατηγικές  για να συμβάλλει στην επίτευξη στόχων που ορίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους (Kilburg, 1996)
 • Το Coaching είναι μια διαδικασία εστιασμένη στο αποτέλεσμα που ενθαρρύνει την αυτόνομη μάθηση μέσα από την συνεργατική στοχοθεσία, τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming) και τον σχεδιασμό πλάνων (Greene & Grant, 2006)
 • Τo Coaching είναι μια αναστοχαστική διεργασία ανάμεσα σε coachesκαι coacheesη οποία βοηθά και διευκολύνει τη θετική αλλαγή μέσα από τον διαρκή διάλογο με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών και προσωπικών στόχων (Lai, 2014)
 • Σύμφωνα με το Association for Coaching,το Coaching είναι μια διαλεκτική διαδικασία ανάπτυξης και μάθησης η οποία ενισχύει την επίγνωση, την επίτευξη στόχων και διευκολύνει την αλλαγή. Είναι μια συνεργατική και συστηματική διαδικασία, εστιασμένη στην λύση, προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα κατά την οποία ο Coach διευκολύνει την ενίσχυση της απόδοσης στην εργασία, την απόκτηση της εμπειρίας, την αυτόνομη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη του coachee.
 • Σύμφωνα με το Hellenic Coaching Association / European Mentoring & Coaching Council, το Coaching είναι μια δημιουργική διεργασία που επιδιώκει να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους που οι ίδιοι επιθυμούν. Μπορεί να εστιάζει τόσο σε άτομα όσο και σε ομάδες και ασχολείται με θέματα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.
 • Σύμφωνα με το International Coach Federation, το Coaching είναι η σύμπραξη σε μία δημιουργική διαδικασία σκέψης που εμπνέει τους ανθρώπους να μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δυνατότητες. Το Coaching είναι μια ξεχωριστή υπηρεσία που διαφέρει από την ψυχοθεραπεία, τη συμβουλευτική, το mentoring και την εκπαίδευση. Έχει αναδειχθεί σε μια σημαντική επιστήμη και πρακτική που απελευθερώνει και αναπτύσσει τις ικανότητες των ανθρώπων.

Σε ποιους απευθύνεται το Coaching ως υπηρεσία

Οι Coaches εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην ενίσχυση της εργασιακής επίδοσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης συνολικά. Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά, παρέχουν δυαδικές (οne-to-one) ή ομαδικές συνεδρίες (Palmer S., & Whybrow A., 2006):

 • Για να υποστηρίξουν ανθρώπους να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές για συγκεκριμένους στόχους, όπως για παράδειγμα στις παρουσιάσεις, στον συντονισμό ομάδων και την ηγεσία.
 • Για να υποστηρίξουν την επίτευξη στόχων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Να συμβάλλουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών προγραμμάτων Coachingσε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το Coaching εφαρμόζεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες, επιστήμονες που επιθυμούν να θέσουν και να επιτύχουν στόχους, να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, να καλλιεργήσουν δεξιότητες αυτορρύθμισης, δεξιότητες ηγεσίας, να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παρέχεται σε δυαδικές ή ομαδικές συνεδρίες και δομημένα εργαστήρια.

Τι είναι το Health Coaching (Coaching υγείας)

Το Health Coachingείναι η πρακτική εφαρμογή του Coaching (επίτευξη στόχων, αλλαγή, ανάπτυξη) στον τομέα της υγείας. Βοηθά τα άτομα να επιτύχουν στόχους που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία τους (Palmer et al, 2003). Πιο συγκεκριμένα:

 • To Health Coaching είναι μια προσωποκεντρική, επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική η οποία παρέχεται από επαγγελματίες υγείας διαφορετικών κλάδων, κατάλληλα εκπαιδευμένους σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές του Coaching. Μέσα από το Coaching, οι ασθενείς και θεραπευόμενοι, πετυχαίνουν στόχους και αλλάζουν συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία τους, ανακαλύπτουν σημαντικές πτυχές του εαυτού τους και αναπτύσσουν έναν νέο πιο υγιεινό τρόπο ζωής (Wolves et al, 2013).
 • Το Health Coaching προάγει ένα νέο παράδειγμα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπερβαίνει το παραδοσιακό μοντέλο παροχής ιατρικών οδηγιών και αντικαθιστά τον ρόλο της αυθεντίας με μια ισότιμη σχέση ανάμεσα στον ειδικό και τον ασθενή. Με το Coachingοι ασθενείς κινητοποιούνται, αποκτούν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του θεραπευτικού πλάνου ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν μια ισότιμη σχέση αποδοχής και εμπιστοσύνης με τους ειδικούς που τους φροντίζουν (Jordan et al, 2015).
 • Σύμφωνα με το International Consortium for Health & Wellness Coaching (USA) οι Health & Wellness Coaches βοηθούν τους πελάτες τους να πραγματοποιήσουν αυτόνομα, αλλαγές που διατηρούνται στον χρόνο, είναι σύμφωνες με τις προσωπικές τους αξίες και ενισχύουν την υγεία και την ευεξία τους. Οι Health & Wellness Coaches δείχνουν άνευ όρων αποδοχή και πιστεύουν στην έμφυτη ικανότητά των ανθρώπων για αλλαγή. Τιμούν την αρχή ότι κάθε πελάτης είναι ο ειδικός για την δική του ζωή και διασφαλίζουν ότι κάθε αλληλεπίδραση με τον Coach χαρακτηρίζεται από σεβασμό χωρίς κριτική διάθεση.

Τι είναι το Evidence-based Coaching

Tο evidence-based coaching είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική κατά την οποία ο Coach, λαμβάνει αποφάσεις αξιοποιώντας με συνειδητό τρόπο την καλύτερη δυνατή γνώση που παρέχει η επιστημονική έρευνα, σε συνδυασμό με την εμπειρία του και το ιδιαίτερο προφίλ του πελάτη του. Δηλαδή, μέσα από την μελέτη και την εκπαίδευσή του, έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο αναφοράς από το οποίο αντλεί γνώση, την επεξεργάζεται και την συνθέτει με την εμπειρία του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πελάτη του, ώστε να λάβει αποφάσεις για το πώς θα ανταποκριθεί σε πραγματικό χρόνο (Grant & Stober, 2006).

Η κίνηση αυτή δημιουργήθηκε παράλληλα με τον κλάδο της Coaching Ψυχολογίας, ως απάντηση στην ποπ ψυχολογία, την ψευδο-επιστήμη και το ψευδο-coaching. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ποπ ψυχολογίας και του pop life coaching είναι η επικράτηση μύθων για τον κόσμο και την ανθρώπινη φύση που παρουσιάζονται ως αδιάψευστες νομοτέλειες, η εγωκεντρική αντίληψη για τον εαυτό, μια επιπόλαιη, επιδερμική προσέγγιση της ευτυχίας, η αυτοπροβολή ανθρώπων που παρουσιάζονται ως «αυθεντίες», «διευκολυντές», «παρακινητές», «ομιλητές» και «γκουρού». Οι ίδιοι αυτοί άνθρωποι, υιοθετώντας και τον τίτλο «Life Coach», απλώς πρόσθεσαν μια ετικέτα για να πουλήσουν την πραμάτεια τους. Πρόκειται για μια πολύ καλά οργανωμένη βιομηχανία, η οποία χρησιμοποίησε το Life Coaching ως μία ακόμη επιγραφή για να προωθήσει προϊόντα που ήδη προωθούσε. Το “pop  psychology” είναι ένα πεδίο όπου κυριαρχούν οι ατάκες, οι απόλυτες βεβαιότητες, η παρερμηνεία των ερευνητικών συμπερασμάτων. Παράγει ιδέες, όπως «πίστεψέ το και μπορείς», «10 εύκολοι τρόποι για να γίνετε το επίκεντρο της παρέας», «μυστικά επιτυχίας», «το επίκεντρο του κόσμου είναι ο εαυτός μου», «πώς να γίνετε ευτυχισμένοι», που αναδεικνύουν μια ψυχαναγκαστικού τύπου εμμονή περί επιτυχίας και ευτυχίας (Πετράς, 2015).

Το Coaching δεν είναι Ψυχοθεραπεία

Το Coaching απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, δεν εστιάζει στην αντιμετώπιση ψυχικών διαταραχών και άλλων προβλημάτων συμπεριφοράς, δεν ταυτίζεται και δεν λειτουργεί ως υποκατάστατο της Ψυχοθεραπείας. Αποτελεί μια νέα μέθοδο ανάπτυξης, αλλαγής, επίτευξης στόχων και αύξησης της επίδοσης σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν αποτελεί μέθοδος ή μέρος ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης και δεν εφαρμόζεται σε ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια από ειδικούς ψυχικούς υγείας.

 

Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση στο Coaching.

Η εκπαίδευση στο Coaching εντάσσεται στην μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου μάθηση, ως ειδίκευση και επανακατάρτιση. Τα επαγγελματικά προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε δύο κυρίως επίπεδα, του Practitioner Coach που περιλαμβάνουν από 150 έως 300 διδακτικές ώρες και του Master Coach που περιλαμβάνουν περισσότερες από 800 διδακτικές ώρες. Διαρκούν συνήθως ένα έως δύο έτη και προβλέπουν υποχρεωτικά θεωρητική, βιωματική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση με πελάτες.

Ως πιστοποίηση (certified coach) θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση δομημένων και αναγνωρισμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης στο Coachingαπό αναγνωρισμένους φορείς. H ατομική διαπίστευση (individual accreditation) πιστοποιεί το επίπεδο εμπειρίας του Coachκαι παρέχεται από συλλόγους του κλάδου (AC, EMCC, ICF, ISCP, κοκ).

Οι εκπαιδεύσεις,  οι πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις συμβάλλουν στην δόμηση τους κλάδου ωστόσο είναι άτυπες (μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων) και δεν οδηγούν στην απόκτηση θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Οι σύλλογοι που υπάρχουν είναι ιδιωτικοί και δεν αποτελούν θεσμικώς αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα.

3. Οργάνωση & Διοίκηση

Το Athens Coaching Institute οργανώνεται, διοικείται και υλοποιεί το έργο του με την εξής δομή:

Διεύθυνση

Ο Διευθυντής και Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας είναι υπεύθυνος και μεριμνά για την ορθή οργάνωση και λειτουργία της, την συμμόρφωση με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, εποπτεύει διοικητικά και επιστημονικά, το έργο του AthensCoachingInstitute, τα στελέχη του (ψυχολόγο, εκπαιδευτές, διοικητικό προσωπικό), εκπροσωπεί το Athens Coaching Institute στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αποφασίζει και πραγματοποιεί τις απαραίτητες συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας στην υλοποίηση του στρατηγικού σκοπού της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Σχεδιάζει τις υπηρεσίες, τα προγράμματα και τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και τις ανάγκες του κλάδου. Ορίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους, το περιεχόμενο, τις μεθόδους και το χρονοδιάγραμμα των διδασκαλιών.
 • Επιλέγει τα στελέχη και εποπτεύει τη λειτουργία της Γραμματείας, ορίζει το αντικείμενο των εργασιών της και υποστηρίζει διοικητικά την υλοποίηση του έργου της.
 • Επιλέγει και διευθύνει την ομάδα των εκπαιδευτών, ορίζει τα προαπαιτούμενα κριτήρια επιλογής, μεριμνά για την διαρκή τους επιμόρφωση, υποστηρίζει διοικητικά και επιστημονικά το έργο τους σε τακτικές συναντήσεις, ατομικά και ομαδικά.
 • Ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής στα προγράμματα και τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και πραγματοποιεί τις συνεντεύξεις γνωριμίας και επιλογής εκπαιδευόμενων όπου αυτό απαιτείται.
 • Εποπτεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων και των σεμιναρίων, φροντίζει και παρεμβαίνει όπου απαιτείται, υλοποιώντας τις αναγκαίες αλλαγές.
 • Εποπτεύει την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων, υποστηρίζει και καθοδηγεί την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πιστοποίησής τους.
 • Αξιολογεί και αποφασίζει για την επιτυχή ή ανεπιτυχή φοίτηση του κάθε εκπαιδευόμενου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό και τους επιμέρους όρους κάθε προγράμματος ή σεμιναρίου. Υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και πιστοποιητικά απόκτησης προσόντων.
 • Για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, διατηρεί «ώρες γραφείου» στις οποίες, οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν άμεσα, τηλεφωνικά με τη διεύθυνση για ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευσή τους. Οι «ώρες γραφείου» ορίζονται κάθε χρόνο σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του AthensCoachingInstituteκαι κοινοποιούνται στους εκπαιδευόμενους κατά την εγγραφή τους. Η επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους ορίζεται σε εβδομαδιαία βάση, εντός των εργάσιμων ημερών και διαρκεί δύο ώρες.

Γραμματεία Εκπαίδευσης

Η Γραμματεία λειτουργεί ως εκτελεστική διοίκηση και εκπροσωπεί τη διεύθυνση όπου αυτό απαιτείται, εσωτερικά και εξωτερικά της εταιρείας.  Βρίσκεται σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με τη Διεύθυνση, διεκπεραιώνει διοικητικά και επιβλέπει πρωτοβάθμια την επικοινωνία της εταιρείας, την υλοποίηση των προγραμμάτων και των σεμιναρίων και συντονίζει τα ραντεβού του Ψυχολόγου. Μεριμνά για την έκδοση των παραστατικών και διατηρεί τα απαραίτητα αρχεία σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ενημερώνει τη Διεύθυνση για τη συνολική πορεία των εργασιών της εταιρείας.

 • Υποστηρίζει διοικητικά την υλοποίηση των προγραμμάτων και σεμιναρίων.
 • Υλοποιεί τις διαδικασίες εγγραφής στα προγράμματα και τα σεμινάρια. Υποδέχεται τους ενδιαφερόμενους και πραγματοποιεί την αναγκαία ενημέρωση, αξιολογεί τα τυπικά προσόντα των ενδιαφερόμενων και υλοποιεί τα ραντεβού για τις συνεντεύξεις γνωριμίας και επιλογής.
 • Μεριμνά για την υπογραφή των επιμέρους συμφωνητικών και την κοινοποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας στους εκπαιδευόμενους, εκδίδει τα παραστατικά παροχής υπηρεσιών, δημιουργεί τους λογαριασμούς των εκπαιδευόμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης και συντάσσει τα απουσιολόγια.
 • Γνωρίζει και κοινοποιεί τις ημερομηνίες των μαθημάτων και τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε ενότητας των προγραμμάτων στους εκπαιδευόμενους.
 • Γνωρίζει συνολικά και λεπτομερώς το περίγραμμα των προγραμμάτων και των σεμιναρίων, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο και απαντά στα αιτήματα των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους.
 • Μεριμνά για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού κάθε μαθήματος σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές.
 • Διατηρεί αρχείο εκπαιδευόμενων με στοιχεία επικοινωνίας, τον αριθμό απουσιών και την επίδοσή τους, σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Υποδέχεται και διεκπεραιώνει τα μηνύματα και τις κλήσεις πελατών.
 • Ενημερώνει την διεύθυνση για θέματα που χρήζουν την παρέμβασή της.
 • Ορίζει και συντονίζει τα ραντεβού με τη Διεύθυνση και τα στελέχη της Εταιρείας.

Ψυχολόγος

Ο Ψυχολόγος υλοποιεί τις συνεδρίες με ιδιώτες, στελέχη και οργανισμούς. Συμβουλεύει και υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτών και στηρίζει τους εκπαιδευόμενους όπου αυτό απαιτηθεί. Πραγματοποιεί διδασκαλίες και υποστηρίζει την απόκτηση επιδεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων. Διατηρεί και διαφυλάττει το εμπιστευτικό των ειδικών δεδομένων που λαμβάνει από τις συνεδρίες και το μοιράζεται μερικώς και όπου αυτό απαιτείται με τη διοίκηση, σύμφωνα με τον νόμο. Η θέση καλύπτεται από Ψυχολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τις ελληνικές αρχές, μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ψυχολογία ή στις Κοινωνικές / Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή στις Πολιτισμικές Σπουδές, κατάρτιση και εμπειρία στο Coaching, την Ψυχοθεραπεία και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Εκπαιδευτές & Coaches

Οι Εκπαιδευτές  & Coaches, υλοποιούν τις διδασκαλίες στα προγράμματα και τα σεμινάρια, υλοποιούν συνεδρίες coaching με στελέχη και επαγγελματίες, ευθυγραμμισμένοι με τις αρχές, τους κανόνες του Athens Coaching Institute και τους εκπαιδευτικούς στόχους που ορίζονται από τη Διεύθυνση. Βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση και συμμετέχουν ενεργά στις τακτικές και έκτακτες συναντήσεις εργασίας κατά τις οποίες συντονίζεται το εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και συγκεκριμένα στον κλάδο του Coaching είναι ιδιαίτερος και διαφέρει από παραδοσιακά μοντέλα μεταφοράς γνώσης μέσω της προφορικής διδασκαλίας. Οι Εκπαιδευτές:

 • Είναι υπεύθυνοι και συντονίζουν τις διδασκαλίες.
 • Διευθύνουν και υποστηρίζουν τους “facilitators” (διευκολυντές).
 • Μεριμνούν για την τήρηση του απουσιολογίου.
 • Συντονίζουν την είσοδο και την έξοδο από το μάθημα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
 • Παρουσιάζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους στους εκπαιδευόμενους.
 • Παραδίδουν την θεωρία, ενθαρρύνουν και συντονίζουν τον ανοιχτό διάλογο.
 • Ενθαρρύνουν την συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στις απαραίτητες ασκήσεις.
 • Πραγματοποιούν προσομοιώσεις τεχνικών και δεξιοτήτων.
 • Πλαισιώνουν και εποπτεύουν τις μεθόδους εκμάθησης δίνοντας τις απαραίτητες οδηγίες.
 • Αξιολογούν την επίδοση των εκπαιδευόμενων και δίδουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση όπου αυτό απαιτείται.
 • Εποπτεύουν και αξιολογούν την τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων που ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
 • Μεριμνούν για την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας υλοποιώντας παρεμβάσεις που κρίνουν απαραίτητες.
 • Διαφυλάσσουν τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα κατά την τέλεση των καθηκόντων τους.
 • Σέβονται τον τρόπο και τον χρόνο που μαθαίνει κάθε ενήλικας ατομικά μεριμνώντας παράλληλα για τις ανάγκες της ομάδας συνολικά.

Οι θέσεις των Εκπαιδευτών καλύπτονται από άτομα ανώτατης εκπαίδευσης οποιουδήποτε κλάδου, με εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρία στον κλάδο του Coachingκαι της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που έχουν αναλάβει με επιτυχία τον ρόλο του «Facilitator» για τουλάχιστον 12 μήνες στα πλαίσια της πρακτικής τους εξάσκησης ως υποψήφιοι εκπαιδευτές. Η είσοδος νεών Εκπαιδευτών στο δυναμικό του Athens Coaching Institute υλοποιείται κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαδικασίες αξιολόγησης που ορίζονται από τη Διεύθυνση.

Ο ρόλος του «Facilitator» (Διευκολυντής).

O ρόλος απευθύνεται σε απόφοιτους του Κέντρου που επιθυμούν να καλλιεργήσουν εκπαιδευτικές δεξιότητες και να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενο του Coaching & της Coaching Ψυχολογίας. Στα προγράμματα και τα σεμινάρια προβλέπεται ο ρόλος του διευκολυντή χωρίς να είναι δεδομένος, που υποστηρίζει το έργο του Εκπαιδευτή σύμφωνα με τις οδηγίες του τελευταίου. Ο “Facilitator” υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στις βιωματικές ασκήσεις και τα παιχνίδια ρόλων, ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή τους, μοιράζεται μαζί τους την εμπειρία του ως εκπαιδευόμενου και ως επαγγελματία με σκοπό να ενισχύσει την μάθηση και την καλλιέργεια των αναγκαίων επιδεξιοτήτων. Η θέση του “Facilitator” είναι εθελοντική και καλύπτεται στα πλαίσια μαθητείας και πρακτικής εξάσκησης πεδίου. Οι Διευκολυντές δεσμεύονται εξίσου από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, διαφυλάσσουν τις πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα κατά την μαθητεία τους.

4. Προγράμματα Εκπαίδευσης & Σεμινάρια: Γενικό Πλαίσιο.

Το Athens Coaching Institute παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επίπεδο του Practitioner Coach & του Master Practitioner Coach καθώς και ειδικά εργαστήρια επιμόρφωσης «Masterclasses» για πιο έμπειρους επαγγελματίες.

Προγράμματα εκπαίδευσης:

 • Diploma in Evidence-based Coaching, EMCC & AC Accredited: Διπλά πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο επιστημονικά τεκμηριωμένο Coaching, στο επίπεδο του Practitioner Coach, δηλαδή του επαγγελματία Coach (250 ώρες). Απευθύνεται σε στελέχη, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, εκπαιδευτές ενηλίκων, συμβούλους επιχειρήσεων, ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες που επιθυμούν να εργαστούν στον κλάδο να ασκήσουν το Coaching.
 • Diploma in Health & Wellness Coaching, ELMO, AC & CMA Accredited: Τριπλά πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Health Coaching, στο επίπεδο του Professional  / Practitioner Coach (150 ώρες), αποκλειστικά για επαγγελματίες υγείας (Ιατρούς, Διατροφολόγους, Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς, Κοιν. Λειτουργούς) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που επιθυμούν να ασκήσουν το HealthCoachingεντός της ειδικότητάς τους.
 • Advanced Diploma in Coaching Mastery, EMCC& AC Accredited (αναμένεται): Πιστοποιημένο διετές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο Coachingστο επίπεδο του MasterCoach(1800 ώρες). Απευθύνεται σε επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση στο PractitionerLevel(τουλάχιστον 150 ωρών) σε αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων και διαθέτουν τουλάχιστον 500 ώρες πρακτικής.

Ειδικά σεμινάρια “Masterclasses”:

Κάθε Masterclass στοχεύει στην απόκτηση προχωρημένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα θέματα. Περιλαμβάνει νέα εργαλεία και μοντέλα από την σύγχρονη επιστημονική έρευνα και απευθύνεται σε έμπειρους επαγγελματίες. Οι θεματικές αφορούν πάντοτε συγκεκριμένα, πραγματικά ζητήματα που καλείται να επιλύσει ο επαγγελματίας εντός της εργασίας του. Απευθύνονται σε Coaches, στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, ψυχολόγους, θεραπευτές, εκπαιδευτές ενηλίκων, κοιν. επιστήμονες.

 • Positive Psychology Coaching Masterclass: Μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στη χρήση εργαλείων της Θετικής Ψυχολογίας στο Coaching, το Mentoring & το Management. Έμφαση δίδεται στην μέτρηση των Δυνάμεων μέσα από ψυχομετρικά εργαλεία και στην αξιοποίηση τους στην εργασία.
 • Polarity Coaching MasterclassΜετεκπαίδευση και εξειδίκευση στο PolarityCoachingμε εφαρμογή στην Ηγεσία, τη Διοίκηση, το Coachingκαι την προσωπική ανάπτυξη. Έμφαση δίδεται στην χαρτογράφηση των πολικοτήτων (δομικών αντιθέσεων) στις οποίες εγκλωβίζεται ο Coachee και σε μοντέλα αποτελεσματικής διαχείρισης.
 • Procrastination Coaching Masterclass: Μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην διαχείριση της αναβλητικότητας με εφαρμογή στην Ηγεσία, τη Διοίκηση το Coachingκαι την προσωπική ανάπτυξη. Έμφαση δίδεται στα εννοιολογικά εργαλεία κατανόησης αυτής της συμπεριφοράς, σε μοντέλα και τεχνικές διαχείρισης που μπορούν να εφαρμοστούν εντός και εκτός του εργασιακού περιβάλλοντος.
 • Marketing Skills for CoachesΜετεκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών Coaches, Mentors & Consultants στις βασικές αρχές Marketing και επαγγελματικής ανάπτυξης. Έμφαση δίδεται στην δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλάνου που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας.

5Α. Αρχές, κανόνες, όροι συμμετοχής στα προγράμματα & σεμινάρια.

Συμφωνητικό εγγραφής

Κατά την εγγραφή τους στα προγράμματα και τα σεμινάρια, οι εκπαιδευόμενοι υπογράφουν το αντίστοιχο συμφωνητικό, στο οποίο περιγράφονται οι επιμέρους, εκπαιδευτικοί και οικονομικοί όροι συμμετοχής.

Επιλογή συμμετεχόντων

Στα προγράμματα και τα σεμινάρια συμμετέχουν ενήλικες που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, κατόπιν αξιολόγησης των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Τα απαιτούμενα προσόντα και οι διαδικασίες αξιολόγησης (συνέντευξη) ορίζονται από τη Διεύθυνση του Κέντρου σύμφωνα με τις αρχές της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Γιαννακοπούλου, 2014), των διεθνών προτύπων επαγγελματικής πιστοποίησης του κλάδου και ανακοινώνονται για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά στην ιστοσελίδα του Κέντρου. Το Athens Coaching Institute διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή ενδιαφερομένου κατόπιν αξιολόγησης των προσόντων και των εκπαιδευτικών του αναγκών χωρίς καμία ευθύνη ή υποχρέωση.

Διδακτέα ύλη, όροι συμμετοχής και επιλογή εκπαιδευόμενων.

Η διδακτέα ύλη, τα προαπαιτούμενα εγγραφής και επιτυχούς ολοκλήρωσης, το χρονοδιάγραμμα και οι εκπαιδευτές κάθε προγράμματος και σεμιναρίου ορίζονται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση και ανακοινώνονται στην σχετική ιστοσελίδα του Κέντρου. Το Athens Coaching Institute διατηρεί το δικαίωμα να αξιολογεί την εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας κάθε προγράμματος ή σεμιναρίου σύμφωνα με τα πρότυπα της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων και τα πρότυπα πιστοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του κλάδου (Association for Coaching, European Mentoring & Coaching Council) και να αλλάζει μέρος της διδακτέας ύλης και των επιμέρους διδασκαλιών, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων χωρίς καμία ηθική ή οικονομική υποχρέωση προς τους εκπαιδευόμενους.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Τα προγράμματα και τα σεμινάρια περιλαμβάνουν, διαλέξεις, καταιγισμό ιδεών, ανοιχτούς διαλόγους, προβολή διαφανειών, προβολή ταινιών, ασκήσεις ατομικού και ομαδικού αναστοχασμού, δημιουργία ομάδων μελέτης, παρουσιάσεις περιπτώσεων, προσομοιώσεις συνεδριών, επίδειξη τεχνικών, παιχνίδια ρόλων, βιωματικές ασκήσεις καλλιέργειας δεξιοτήτων και πρακτική εξάσκηση εντός τάξης. Όλες οι βιωματικές ασκήσεις, οι προσομοιώσεις συνεδριών και τα παιχνίδια ρόλων έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν αποτελούν πραγματικές συνεδρίες και δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη σε ειδικούς επαγγελματίες. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να λειτουργούν υποστηρικτικά ο ένας προς τον άλλον χωρίς να προσδοκούν δικό τους όφελος από το Coaching, χωρίς να κρίνουν και να σχολιάζουν την επίδοση των άλλων.

Ενεργητική συμμετοχή & Αποτελεσματικότητα

Η εκπαίδευση στο Coaching αποσκοπεί στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, στόχος που αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς απαιτεί χρόνο και βέβαια, την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων (Jarvis, 2004). Το Κέντρο ανταποκρίνεται στις αρχές και το πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, αξιοποιώντας την επαγγελματική και προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων, τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις τους, τις μέχρι τώρα διαμορφωμένες στάσεις τους με σκοπό να ενθαρρύνει την ουσιαστική εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης και τον μετασχηματισμό τους σύμφωνα με τις θεωρίες της μετασχηματίζουσας μάθησης και της ανδραγωγικής (Αθανασίου, Μπαλντούρας, Παναούρα: 2014; Abela: 2009). Η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης συσχετίζεται με τον βαθμό της ενεργητικής συμμετοχής των ενηλίκων στη μαθησιακή διαδικασία και της ατομικής τους πρωτοβουλίας να ανταποκριθούν στο πλαίσιο (Γιαννακοπούλου, 2014).

Πρακτική άσκηση εκτός τάξης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της των προγραμμάτων και των σεμιναρίων απαιτείται η πρακτική άσκηση των τελειόφοιτων υπό την εποπτεία έμπειρων επαγγελματιών και εκπαιδευτών. Κατά την πρακτική άσκηση, οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν τις οδηγίες των Εκπαιδευτών όπως αυτές διατυπώνονται στο σχετικό πλαίσιο για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις για τις τεχνικές και την στάση τους εντός της πρακτικής άσκησης, λαμβάνονται από τους ίδιους. Οι εκπαιδευόμενοι που ασκούνται με εθελοντές, μεριμνούν για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων τα οποία μοιράζονται οι εθελοντές, δεν τα μοιράζονται με τρίτους και αξιοποιούν μόνον τις αναγκαίες πληροφορίες για την σύνταξη της εργασίας τους. Οι εκπαιδευόμενοι σέβονται την προσωπικότητα και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά τον εθελοντών, συμπεριφέρονται με ευγένεια και ουδετερότητα απέναντι στις επιλογές και τον χαρακτήρα τους. Σε περίπτωση παραπόνων από τους εθελοντές προς τη Διεύθυνση ή ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του εκπαιδευόμενου, το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την πρακτική άσκηση του εκπαιδευόμενου και να τον αποβάλλει από το πρόγραμμα.

Το Athens Coaching Institute ορίζει για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, τα προαπαιτούμενα συμμετοχής στην πρακτική άσκηση (κατάθεση εργασιών, συμμετοχή σε παιχνίδια ρόλων, προβλεπόμενος αριθμός απουσιών από τα μαθήματα, επιτυχής γραπτή εξέταση). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν ικανοποιεί τα προαπαιτούμενα, δεν μπορεί να συμμετέχει στην πρακτική άσκηση. Δίδεται παράταση μέχρι και ένα έτος για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση. Μετά το πέρας του ενός έτους, η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων κηρύσσεται ανεπιτυχής εκτός από περιπτώσεις που αναφέρονται παρακάτω. Η επίδοση των εκπαιδευόμενων αξιολογείται με κριτήρια που ορίζονται επιμέρους σε κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Ηθική και Δεοντολογία

Οι εκπαιδευόμενοι, οι διευκολυντές, καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην μαθησιακή διαδικασία με οποιονδήποτε τρόπο, οφείλουν να σέβονται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας, να ευθυγραμμίζονται με τις οδηγίες των εκπαιδευτών, να αποδέχονται και να διαχειρίζονται με σεβασμό και διακριτικότητα τον τρόπο που κάθε ενήλικας μαθαίνει, τις διαφορετικές προσωπικότητες, ζητήματα φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικής πίστης και πολιτικών αντιλήψεων. Συμπεριφορές και στάσεις που προκαλούν, προσβάλουν ή εκφράζουν ρατσιστικές απόψεις, δεν γίνονται αποδεκτές. Η Διεύθυνση του Κέντρου διατηρεί το δικαίωμα, σε περιπτώσεις που η ίδια κρίνει ότι καταπατήθηκαν οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, να διακόψει μονομερώς την συνεργασία με οποιοδήποτε συμμετέχοντα χωρίς να επιστρέψει τα καταβεβλημένα δίδακτρα και χωρίς άλλη ηθική ή οικονομική υποχρέωση.

Ώρα προσέλευσης – απουσίες

Για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και σεμινάριο, ανακοινώνονται οι ημερομηνίες, ώρες διεξαγωγής, καθώς και οι ώρες των διαλλειμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι προσέρχονται στο μάθημα, 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης από την προβλεπόμενη ώρα έναρξης, οι εκπαιδευόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην αίθουσα για να μην διακόψουν ή αναστατώσουν την μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με τα πρότυπα της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Γιαννακοπούλου, 2014). Ο εκπαιδευτής θα ανοίξει την πόρτα σε όσους έτυχε να καθυστερήσουν, με δική του πρωτοβουλία, εντός των πρώτων 30 λεπτών του μαθήματος.  Όσοι εκπαιδευόμενοι καθυστερήσουν άνω των 30 λεπτών, θα εισέλθουν τις ώρες των διαλλειμάτων που προβλέπονται σε κάθε πρόγραμμα. Στην αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει παρουσιολόγιο το οποίο υπογράφουν οι εκπαιδευόμενοι κατά την έναρξη του μαθήματος. Ως απουσία προσμετράται η προσέλευση πέραν των 30 λεπτών από την  ώρα έναρξης και η αποχώρηση νωρίτερα των 15 λεπτών από την ώρα λήξης του μαθήματος.

Χρήση κινητών τηλεφώνων εντός της αίθουσας διδασκαλίας

Κατά τις ώρες της διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων, παρά μόνον κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων. Οι τηλεφωνικές συσκευές παραμένουν σε σίγαση, αποθηκευμένες, για να μην εμποδίζουν την μαθησιακή διαδικασία. Σε περιπτώσεις προσωπικής ή επαγγελματικής ανάγκης, οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, αφού ενημερώσουν τον εκπαιδευτή, πριν την έναρξη του μαθήματος.

Τρόφιμα και ποτά εντός της αίθουσας διδασκαλίας

Κατά τις ώρες διδασκαλίας, δεν επιτρέπεται η χρήση τροφίμων και ποτών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν ωστόσο να έχουν μαζί τους νερό και καφέ, με δική τους πρωτοβουλία. Τα δίδακτρα καλύπτουν τη συμμετοχή τους στις διδασκαλίες, τις ασκήσεις, τις εποπτείες, την αξιολόγηση και όχι την παροχή τροφίμων ή ποτών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων και σεμιναρίων, το Athens Coaching Institute ορίζει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν: την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, εξωτερική αξιολόγηση επίδοσης, γραπτά τεστ μέσω διαδικτύου (onlinetest), γραπτές εργασίες, τελική εξέταση, ηχογράφηση συνεδριών, μελέτες περίπτωσης (case studies), βιωματικές ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Τα προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό εγγραφής.

Απομαγνητοφώνηση συνεδριών & εξωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων

Στα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης μεγάλης διάρκειας, προβλέπεται η διαδικασία της μαγνητοφώνησης εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ των μελών της ομάδας. Μία από αυτές αξιολογείται από εξωτερικό αξιολογητή, εξωτερικό συνεργάτη του Κέντρου που δεν ανήκει στην ομάδα των Εκπαιδευτών. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται άνευ ετέρου να τηρούν τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική προστασίας και ασφάλειας δεδομένων του Κέντρου και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις για τη μαγνητοφώνηση, αλλά και τη χρήση του υλικού για τη σύνταξη σύντομης εργασίας.

Ανεπιτυχής φοίτηση

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν ανταποκριθεί στα προαπαιτούμενα που ορίζονται για κάθε πρόγραμμα είτε ανταποκριθεί μη επαρκώς σύμφωνα με τη τεκμηριωμένη γνώμη των εκπαιδευτών και του εξωτερικού αξιολογητή, δεν μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και δεν λαμβάνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το Athens Coaching Institute δίδει παράταση στο χρονοδιάγραμμα και υποστηρίζει κάθε συμμετέχοντα με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του. Ωστόσο, δεν μπορεί να δοθεί παράταση μεγαλύτερη από ένα έτος. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς ολοκλήρωσης, δεν επιστρέφονται τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί. Σε περίπτωση ανάρμοστης και προκλητικής συμπεριφοράς κατά την κρίση της διοίκησης του AthensCoachingInstitute, η φοίτηση κηρύσσεται ανεπιτυχής μονομερώς χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση προς τον εκπαιδευόμενο. Ειδική μέριμνα προβλέπεται σε περιπτώσεις απώλειας αγαπημένων προσώπων, απώλειας εργασίας ή εγκυμοσύνης σε συνεννόηση με την διοίκηση.

Πολιτική ακυρώσεων

Σε περίπτωση απροειδοποίητης διακοπής των προγραμμάτων εκπαίδευσης ή των σεμιναρίων με υπαιτιότητα του Athens Coaching Institute, επιστρέφονται στους συμμετέχοντες τα χρήματα που έχουν καταβληθεί. Σε περίπτωση διακοπής με απόφαση ή υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου, δεν επιστρέφονται τα καταβεβλημένα ποσά. Η εγγραφή των εκπαιδευόμενων επιβεβαιώνεται μόνον με την καταβολή των διδάκτρων σύμφωνα με την οικονομική πολιτική του Athens Coaching Institute, όπως αυτή ανακοινώνεται για κάθε πρόγραμμα και σεμινάριο ξεχωριστά. Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής 30 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος ή του σεμιναρίου επιστρέφεται το 100% του καταβεβλημένου ποσού, 15 ημέρες πριν την έναρξη επιστρέφεται το 50% του καταβεβλημένου ποσού. Για ακυρώσεις μετά το πέρας των 15 ημερών πριν την έναρξη, επιστρέφονται τα χρήματα μόνον με αντικατάσταση της θέσης από άλλον εκπαιδευόμενο με μέριμνα του προσώπου που ακυρώνει την συμμετοχή του.

Ερωτήματα και ζητήματα που αφορούν το πλάνο εκπαίδευσης

Για ερωτήματα και ζητήματα που αφορούν το πλάνο και το χρονοδιάγραμμα της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: α) να συμβουλεύονται τους Εκπαιδευτές εντός της αίθουσας διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων και όχι κατά τη διάρκεια του μαθήματος β) να επικοινωνούν με τη Γραμματεία τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διατυπώνοντας διευκρινιστικές ερωτήσεις αναφορικά με το περίγραμμα των προγραμμάτων και των σεμιναρίων, το χρονοδιάγραμμα και τα απαιτούμενα επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Επικοινωνία με τον Επιστημονικό & Εκπαιδευτικό υπεύθυνο

Υπεύθυνος των προγραμμάτων και των σεμιναρίων είναι ο Διευθυντής του Athens Coaching Institute. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τον Διευθυντή του Κέντρου στις προβλεπόμενες «ώρες γραφείου» και στα τηλέφωνα που ανακοινώνονται από την Γραμματεία κατά την εγγραφή τους.

Διαδικασία παραπόνων

Κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να εκφράσει οποιοδήποτε παράπονο ή δυσκολία του αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία. Αρχικά, ενημερώνεται ο Εκπαιδευτής χωρίς να διακόπτεται η διδασκαλία και, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τον Εκπαιδευτή, το ζήτημα παραπέμπεται στη Διεύθυνση προς επίλυση και διευθέτηση.

Οφέλη και δυσκολίες της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων

Κατά τη συμμετοχή τους στις βιωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια ρόλων και τις εκπαιδευτικές συνεδρίες που πραγματοποιούνται σε υποομάδες, δυάδες και τριάδες στα πλαίσια των προγραμμάτων και σεμιναρίων, οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να ωφεληθούν ατομικά ως ενήλικες, αποκτώντας γνώσεις που συμβάλλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ταυτόχρονα ωστόσο, μπορεί να αναδυθούν εσωτερικά εμπόδια και δυσκολίες κατά τη μάθηση σε γνωσιακό, συμπεριφορικό ή συναισθηματικό επίπεδο που συνδέονται με την προσωπικότητα και την ψυχολογία του εκπαιδευόμενου (Rogers, 2001). Η εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και επιδεξιοτήτων, δεν αποσκοπεί στη συμβουλευτική επαγγελματικής ανάπτυξης ή στην αποκατάσταση ατομικών ψυχολογικών δυσκολιών και δεν υποκαθιστά με κανέναν τρόπο τις υπηρεσίες αυτές. Το Κέντρο δεν αξιολογεί, δεν γνωρίζει και δεν δύναται να γνωρίζει και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τις εμπειρίες, τις δυνάμεις ή τα εσωτερικά εμπόδια και τις ψυχολογικές δυσκολίες του κάθε εκπαιδευόμενου. Ο σκοπός των συνεδριών Coaching που υλοποιούνται στα πλαίσια των προγραμμάτων και σεμιναρίων είναι αποκλειστικά εκπαιδευτικός λειτουργώντας καθοριστικά στην επαγγελματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, δεν αποτελούν πραγματικές συνεδρίες και δεν υποκαθιστούν την επίσκεψη σε εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, λόγω της ίδιας της μεθοδολογίας (παιχνίδια ρόλων, μελέτη περιπτώσεων, πρακτική άσκηση, εξάσκηση εντός τάξης, κλπ) οι εκπαιδευόμενοι συγκατατίθενται ρητά στο ότι:

 • Θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την δική τους επαγγελματική ή/και προσωπική τους ανάπτυξη και θα μοιραστούν ως έναν βαθμό προσωπικά τους δεδομένα.
 • Θα αποκτήσουν πληροφορίες που αφορούν κάποια από τα προσωπικά δεδομένα των άλλων εκπαιδευόμενων.
 • Θα αποκτήσουν πληροφορίες που αφορούν κάποια από τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών με τους οποίους θα εξασκηθούν στην πρακτική τους άσκηση εκτός τάξης.

και δεσμεύονται ότι είναι υπεύθυνοι να διαφυλάξουν τα δεδομένα για τα οποία θα λάβουν γνώση, δεν θα τα μοιραστούν με τρίτους και δεν θα τα εκμεταλλευθούν με κανέναν τρόπο.

Απλά προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από το Κέντρο με αποκλειστικό σκοπό την χρήση τους για τις ανάγκες επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Το Κέντρο δε θα κάνει χρήση κανενός είδους προσωπικών στοιχείων για άλλους σκοπούς ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή εταιρείες, εκτός αν έχει τη ρητή συγκατάθεση του προσώπου γι` αυτό, όπως πχ για προωθητικές ενέργειες και ανάγκες marketing ή στα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης μεγάλης διάρκειας, όπου προβλέπεται η διαδικασία της μαγνητοφώνησης εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ των μελών της ομάδας και η χρήση του υλικού για τη σύνταξη σύντομης εργασίας.

Διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων και Δικαιώματα των υποκειμένων

Το Κέντρο, ως υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του με το εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα υποκείμενα έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που διατηρεί το Κέντρο και τα αφορούν, όπως και να ζητήσουν την επικαιροποίηση, τη διαγραφή ή τη φορητότητά τους μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν διαγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, τα υποκείμενα δικαιούνται σε ανάκληση συγκατάθεσης και όλα τα δικαιώματα ασκούνται ανέξοδα επικοινωνώντας στο [email protected] με τον τίτλο «Privacy» και απαντώνται εντός 30 ημερών.

Χρόνος και Τρόπος Διατήρησης

Τα παραπάνω στοιχεία διατηρούνται στο Κέντρο σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντι στα υποκείμενα και για την ομαλή εξέλιξη των συμβατικών σχέσεων, όπως και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση του Κέντρου με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι φορολογικές.

Διαδικασία Αξιολόγησης των προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Εκτός από την αρχική διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των υποψήφιων εκπαιδευόμενων και την διερεύνηση – αποσαφήνιση των προσδοκιών και πεποιθήσεων των εκπαιδευόμενων κατά την πρώτη συνάντηση, οι εκπαιδευτές διεξάγουν ομαδικές συζητήσεις με την ομάδα ώστε να διακρίνει πώς οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούν το πρόγραμμα, την πορεία τους εντός του προγράμματος και τις ανάγκες που διαμορφώνονται στην πράξη. Η αξιολογήσεις αυτές γίνονται με σκοπό βελτιωτικές παρεμβάσεις που θα ανταποκρίνονται στο μοναδικό προφίλ κάθε εκπαιδευτικής ομάδας. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν φόρμες ανατροφοδότησης και αξιολόγησης.

Εξωτερική αξιολόγηση του Κέντρου ως φορέα επαγγελματικής κατάρτισης στο Coaching.

To Athens Coaching Institute ΚεΔιΒιΜ1 ελέγχεται εξωτερικά από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ταυτόχρονα, τα προγράμματα και σεμινάρια που παρέχει αξιολογούνται και πιστοποιούνται από τους διεθνείς επαγγελματικούς φορείς του κλάδου όπως το Association for Coaching, το European Mentoring & Coaching Council και το International Coach Federation. Το Κέντρο μπορεί να επιλέξει και άλλους φορείς ή να απορρίψει τους προαναφερθέντες για να αξιολογήσει και πιστοποιήσει τα προγράμματά του.

5Β (συνέχεια). Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, λόγω της ίδιας της μεθοδολογίας (παιχνίδια ρόλων, μελέτη περιπτώσεων, πρακτική άσκηση, εξάσκηση εντός τάξης, κλπ) οι εκπαιδευόμενοι συγκατατίθενται ρητά στο ότι:

 • Θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την δική τους επαγγελματική ή/και προσωπική τους ανάπτυξη και θα μοιραστούν ως έναν βαθμό προσωπικά τους δεδομένα και λεπτομέρειες της ιδιωτικής τους ζωής.
 • Θα αποκτήσουν πληροφορίες που αφορούν κάποια από τα προσωπικά δεδομένα των άλλων εκπαιδευόμενων.
 • Θα αποκτήσουν πληροφορίες που αφορούν κάποια από τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών, με τους οποίους θα εξασκηθούν στην πρακτική τους άσκηση εκτός τάξης.

και δεσμεύονται ότι είναι υπεύθυνοι να διαφυλάξουν τα δεδομένα για τα οποία θα λάβουν γνώση, δεν θα τα μοιραστούν με τρίτους και δεν θα τα εκμεταλλευθούν με κανέναν τρόπο.

Γενικά

Το Κέντρο, η ΕΠΕ με την επωνυμία «ATHENS COACHING ISTITUTE ΕΠΕ», με έδρα στην οδό Αχιλλέως αρ. 2, Π. Φάληρο Αττικής και με ΑΦΜ 996973357, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Πετρά, ψυχολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επιστημονικό υπεύθυνο, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει απλά προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και του προσωπικού του βάσει συμβατικών σχέσεων μαζί τους και με αποκλειστικό σκοπό τη χρήση τους για τις ανάγκες εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Το Κέντρο συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα στοιχεία, δεσμεύεται από όρους επαγγελματικού απορρήτου και υποχρεούται να τηρεί αρχείο με στοιχεία μαθητών για λόγους συμμόρφωσης με τις εποπτικές υποχρεώσεις της λειτουργίας του ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 προς τον ΕΟΠΠΕΠ/Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί τα αναγκαία στοιχεία του προσωπικού του για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και την εκπλήρωση των σχέσεων εργασίας. Το Κέντρο δεν θα κάνει χρήση κανενός είδους προσωπικών στοιχείων για άλλους σκοπούς ή σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς ή εταιρείες, εκτός αν έχει τη ρητή, ελεύθερη και έγγραφη συγκατάθεση του εκάστοτε φυσικού προσώπου γι` αυτό. Για παράδειγμα, το Κέντρο θα ζητήσει ρητή και γραπτή συγκατάθεση για να χρησιμοποιήσει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προωθητικές ενέργειες και σκοπούς marketing. Στα προγράμματα και σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης μεγάλης διάρκειας, όπου προβλέπεται η διαδικασία της μαγνητοφώνησης εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ των μελών της ομάδας και η χρήση του υλικού για τη σύνταξη σύντομης εργασίας, λαμβάνεται επίσης πάντοτε η γραπτή συγκατάθεση όλων των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Το Κέντρο συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής δεδομένα των εξής κατηγοριών φυσικών προσώπων:

Α. Εκπαιδευόμενων/μαθητών/ασκούμενων: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνα επικοινωνίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σημειώσεις εκπαιδευτικών συνεδριών, τελικές εργασίες, casestudies, απομαγνητοφωνήσεις εκπαιδευτικών συνεδριών, για τους εξής σκοπούς: α) Χρήση με σκοπό την επικοινωνία για την οργάνωση και υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος καθ` όλη τη διάρκειά του έως και για την απονομή των σχετικών διπλωμάτων κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, β) Χρήση για εξ αποστάσεως μετάδοση εκπαιδευτικού υλικού και εξ αποστάσεως παραδόσεις μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, γ) Χρήση που περιλαμβάνει και την κάθε είδους αλληλογραφία με σκοπό την ενημέρωση για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και την αποστολή ενημερωτικών/προωθητικών της δελτίων (newsletter), ακόμη και μετά το πέρας της εκπαίδευσης, δ) Χρήση με σκοπό την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησης που περιλαμβάνει την έκδοση παραστατικών, τη διαβίβαση των φορολογικά αναγκαίων δεδομένων σε λογιστή, όπως και τη χρήση τους ενώπιον των φορολογικών ή άλλων αρχών, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, ε) Χρήση του μητρώου (αρχείου) εκπαιδευόμενων για εκπλήρωση εποπτικών υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τη διαβίβαση δεδομένων στις εποπτικές αρχές (ΕΟΠΠΕΠ/Υπουργείο Παιδείας), όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, στ) Χρήση αρχείου που περιλαμβάνει απομαγνητοφωνημένες εκπαιδευτικές συνεδρίες coaching (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή) που έχουν ληφθεί και απομαγνητοφωνηθεί με ευθύνη του εκπαιδευόμενου μεταξύ άλλων συμμετεχόντων του προγράμματος για σκοπούς εκπαιδευτικούς και σκοπούς αξιολόγησης των επιδόσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η οποία (χρήση) περιλαμβάνει την ανωνυμοποιημένη διαβίβασή τους σε εξωτερικό αξιολογητή – επαγγελματία ψυχολόγο, σύμφωνα με τις διεθνείς πιστοποιήσεις του προγράμματος και τους όρους της σύμβασης, αποκλειστικά και μόνο μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης, ζ) Χρήση αρχείου στενογραφημένων σημειώσεων από ατομικές συνεδρίες εποπτείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σημειώσεων και γραπτών εργασιών (μελέτη περίπτωσης), για εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς αξιολόγησης μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης, αποκλειστικά και μόνο μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης, η) Χρήση φωτογραφιών ή/και βίντεο για εκπαιδευτικούς και προωθητικούς σκοπούς από εκδηλώσεις της επιχείρησης που τυχόν θα συμμετέχει ο εκπαιδευόμενος στα πλαίσια της εκπαίδευσης ή κατά την αποφοίτηση και οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εικόνα του, ακόμη και μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Β. Εθελοντών: Πρόκειται για αναγκαία και απαραίτητα στοιχεία τόσο για την εκτέλεση της εργασίας/εντολής που έχει ανατεθεί στον Ασκούμενο στα πλαίσια της δικής του επαγγελματικής ανάπτυξης στον συγκεκριμένο κλάδο (Coaching) και της πρακτικής του άσκησης όσο και για την τήρηση του απαραίτητου επαγγελματικού/εκπαιδευτικού αρχείου από την πλευρά του Athens Coaching Institute και με σκοπό τη διασφάλιση και των δύο και ειδικότερα: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Επάγγελμα, Ηλικία, Φύλο, Πληροφορίες Ιδιωτικής Ζωής. Η συλλογή των προσωπικών αυτών δεδομένων πραγματοποιείται βάσει έγγραφης συγκατάθεσης του Εθελοντή με κάθε εχεμύθεια από τον Ασκούμενο, στο πλαίσιο της παρεχόμενης από το «Athens Coaching Institute» εκπαίδευσης και της εν συνεχεία ατομικής πιστοποίησής του στο Coaching και προκειμένου ο Ασκούμενος να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ώρες πρακτικής άσκησης στο εν λόγω αντικείμενο. Η συλλογή πραγματοποιείται μέσω συνεδριών, σημειώσεων και σύντομης εργασίας του Ασκούμενου που παραδίδει στον επιστημονικό υπεύθυνο και αφορά τα άνω απλά προσωπικά δεδομένα και ενδεχομένως γεγονότα της προσωπικής – ιδιωτικής ζωής του Εθελοντή. Έτσι, λόγω της φύσεως της διαδικασίας, δεν αποκλείεται να συμπεριλάβει ενδεχομένως και ορισμένα «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα του Εθελοντή, μη προσδιορίσιμα εκ των προτέρων, τα οποία αντιμετωπίζονται σε κάθε περίπτωση ως απόρρητα τόσο από τον Ασκούμενο όσο και από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και γενικά από το εκπαιδευτικό Κέντρο. Επίσης, τα στοιχεία των εθελοντών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) που συλλέγονται μέσω της αιτήσεώς τους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία του εκπαιδευτικού Κέντρου μαζί τους, την ταυτοποίηση της συμμετοχής τους στη διαδικασία και την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής. Τέλος, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) των εθελοντών διατηρείται μόνο ηλεκτρονικά στη λίστα ενημερώσεων («newsletter») του Athens Coaching Institute, αποκλειστικά για λόγους ενημέρωσης του Εθελοντή σχετικά με τις δράσεις του Κέντρου εκπαίδευσης, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τελικός αποδέκτης των παραπάνω στοιχείων, πέρα από τον Ασκούμενο, είναι αποκλειστικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος της υπεύθυνης επεξεργασίας «Athens Coaching Institute ΕΠΕ» με έδρα στην οδό Αχιλλέως αρ. 2, Π. Φάληρο Αττικής και με ΑΦΜ 996973357 κ. Χαράλαμπος Πετράς που δεσμεύεται με έγγραφες ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ο οποίος και τα αποθηκεύει, τα διασφαλίζει και τα επεξεργάζεται προσηκόντως και στα οποία μόνο ο ίδιος θα αποκτά πρόσβαση, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος ή δικαιούται ν` ανακοινώνει τα στοιχεία αυτά ή αν άλλως επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση ή από λόγους εθνικής ασφάλειας ή Δημόσιας Τάξης και συμφέροντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα προσωπικά αυτά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη, ρητή και σαφή συγκατάθεση του Εθελοντή. Το Athens Coaching Institute δεν πωλεί, παραχωρεί ή μοιράζεται με τρίτους τα στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου, πόσο μάλλον των Εθελοντών και δεσμεύεται πλήρως από σχετικό επαγγελματικό απόρρητο. Η χρήση των δεδομένων περιλαμβάνει: α) Διαβίβαση του -ανωνυμοποιημένου-περιεχομένου μέρους των συνεδριών και σχετικών σημειώσεων από τον Ασκούμενο προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εντός των διαδικασιών εποπτείας που συμμετέχει ο Ασκούμενος στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης, β) Χρήση των στοιχείων του (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το προσωπικό του για την επικοινωνία μαζί του για εκπαιδευτικούς σκοπούς, δηλαδή την ταυτοποίηση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα εθελοντικών συνεδριών και την επαλήθευση των κριτηρίων συμμετοχής, γ) Χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και το προσωπικό της γραμματείας του σε λίστα παραληπτών ενημέρωσης (newsletter) σχετικά με τις δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των υπηρεσιών του. Η απεγγραφή γίνεται ανέξοδα, με αποστολή email.

Γ. Προσωπικό: Τα αναγκαία στοιχεία του προσωπικού – εκπαιδευτών (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Επάγγελμα, Οικ. Κατάσταση, Στοιχεία Εκπαίδευσης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνα, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, Μισθοδοσία, Τραπεζικοί Λογαριασμοί κλπ) συλλέγονται αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από αυτήν, όπως και των λοιπών εργατικών, ασφαλιστικών και εποπτικών υποχρεώσεων του εκπαιδευτικού Κέντρου.

Δ. Εξωτερικοί Συνεργάτες – Προμηθευτές – Πάροχοι: Στις ελάχιστες πιθανές περιπτώσεις που πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, συλλέγονται από το Κέντρο τα αναγκαία στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Επάγγελμα, Έδρα,  ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνα, Τραπεζικοί Λογαριασμοί κλπ) αποκλειστικά για τον σκοπό της εκτέλεσης της εκάστοτε σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από αυτήν, όπως και των λοιπών υποχρεώσεων του εκπαιδευτικού Κέντρου, κυρίως λογιστικών και φορολογικών (πχ πληρωμή παραστατικών, λογαριασμών κλπ). Τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρις ολοκλήρωσης συμβατικών σχέσεων και εκπλήρωσης κυρίως φορολογικού χαρακτήρα υποχρεώσεων.

Αποδέκτες

Αποδέκτες των ως άνω προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά το εκπαιδευτικό Κέντρο ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οι εργαζόμενοί του και οι εκπαιδευτές, η υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης (ως προς τα αναγκαία στοιχεία για την επικοινωνία, την ηλεκτρονική και άλλη αλληλογραφία και την έκδοση παραστατικών). Επίσης, ο εξωτερικός λογιστής (ως προς τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία), ο εξωτερικός αξιολογητής – ψυχολόγος (ως προς τις απομαγνητοφωνημένες εκπαιδευτικές συνεδρίες coaching) και ενδεχομένως κάποιος πάροχος ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (ως προς τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας) ως εξωτερικοί συνεργάτες της επιχείρησης και εκτελούντες επεξεργασία για λογαριασμό της και δεσμευόμενοι πλήρως από επαγγελματικό απόρρητο, τις οδηγίες και εντολές της και από ανάλογες ρήτρες εμπιστευτικότητας. Όλοι οι παραπάνω, όπως και λοιποί εργαζόμενοι ή συνεργάτες της επιχείρησης, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο, τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, τις οδηγίες και εντολές της επιχείρησης και από ειδικές ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, για ένα μέρος των δεδομένων που είναι απαραίτητο για την έκδοση φορολογικών παραστατικών, αποδέκτες αυτών μπορούν να γίνουν επίσης οι δημόσιες αρχές (φορολογικές κλπ), όπως και οι εποπτικοί φορείς (ΕΟΠΠΕΠ/Υπουργείο Παιδείας κλπ) όσον αφορά τα δεδομένα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτών. Διευκρινίζεται ότι η λήψη και απομαγνητοφώνηση εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ εκπαιδευόμενων γίνεται με μέσα και αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευόμενων, οι οποίοι οφείλουν να χειρίζονται το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συνεδριών με όρους εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και να διασφαλίζουν ότι τυχόν τρίτοι (επιχειρήσεις – εκτελούντες επεξεργασία μέσω απομαγνητοφώνησης και εκτύπωσης του περιεχομένου της μαγνητοφωνημένης συνεδρίας για λογαριασμό των εκπαιδευόμενων) δηλώνουν ότι δεσμεύονται ομοίως από αντίστοιχες ρήτρες και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας.

Διασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων και Δικαιώματα

Το Κέντρο, ως υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του με το εφαρμοστέο Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, διασφαλίζει την ενημέρωση των υποκειμένων μέσα από συμβάσεις, έγγραφη συγκατάθεση, αλλά και μέσα από τον παρόντα Κανονισμό και δηλώνει ότι έχει -και μεριμνά μόνιμα για να λαμβάνει – τα κάθε φορά κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα υποκείμενα των δεδομένων (μαθητές-εθελοντές-προσωπικό-λοιποί συνεργάτες) έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσουν ενημέρωση και πρόσβαση σχετικά με τα δεδομένα που διατηρεί το Κέντρο και τα αφορούν, όπως και να ζητήσουν την επικαιροποίηση, τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό ή τη φορητότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τυχόν διαγραφή μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία συνεργασίας. Επιπλέον, τα υποκείμενα δικαιούνται σε ανάκληση συγκατάθεσης και όλα τα δικαιώματα ασκούνται ανέξοδα επικοινωνώντας στο [email protected] υπόψη κ. Χαράλαμπου Πετρά και απαντώνται εντός 30 ημερών. Ομοίως, η απεγγραφή ηλεκτρονικών διευθύνσεων από λίστες ενημερώσεων γίνεται εύκολα και ανέξοδα με απλή αποστολή email. Τα υποκείμενα έχουν τέλος το δικαίωμα της προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ (ελληνική εποπτική αρχή) για υποβολή καταγγελίας (www.dpa.gr).

Χρόνος και Τρόπος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται στο Κέντρο σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων απέναντι στα υποκείμενα και για την ομαλή εξέλιξη των συμβατικών σχέσεων, όπως και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για τη συμμόρφωση του Κέντρου με νόμιμες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι φορολογικές, ασφαλιστικές, εποπτικές κ.ά. Μέρος αυτών καταστρέφεται με ασφάλεια και τήρηση ημερολογίου καταστροφής κατά το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου (πχ απομαγνητοφωνήσεις συνεδριών, casestudies, στοιχεία εθελοντών κλπ). Ειδικότερα, το αρχείο των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευόμενων, τα σχετικά εκπαιδευτικά μητρώα, οι συμβάσεις, οι σημειώσεις, οι εργασίες, τα διπλώματα κλπ τηρείται υποχρεωτικά από το εκπαιδευτικό Κέντρο και ειδικότερα από τους εκπαιδευτές -και γενικά το προσωπικό της επιχείρησης- κυρίως σε φυσική μορφή (έγχαρτο/χειρόγραφο) και κατά ένα μικρό μέρος (που αφορά κυρίως τα λογιστικά στοιχεία, τα στοιχεία επικοινωνίας, τις λίστες παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή με ασφάλεια και χωρίς να είναι προσβάσιμο από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, παρά μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του αρχείου σε κάθε μορφή του γίνεται μόνο με ενδεδειγμένους κανόνες ασφάλειας και διατηρησιμότητας, χωρίς παροχή πρόσβασης σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης (δηλαδή την παροχή υπηρεσιών), αλλά και για την τήρηση άλλων νόμιμων υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα οι εποπτικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις, άλλες υποχρεώσεις προς τις δημόσιες και φορολογικές αρχές κ.ά. Τα έγχαρτα αρχεία απομαγνητοφώνησης εκπαιδευτικών συνεδριών μεταξύ εκπαιδευόμενων, οι σημειώσεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και οι τελικές εργασίες και όσα έγγραφα ή πληροφορίες προωθούνται ή παραδίδονται στον επιστημονικό υπεύθυνο του εκπαιδευτικού Κέντρου (όπως και αν τελικά αποθηκεύονται, δηλαδή είτε σε ηλεκτρονική μορφή σε αποθηκευτικό μέσο τύπου usb ή cd είτε σε έγχαρτη μορφή) καταστρέφονται πάντοτε με ασφάλεια (με τη χρήση ηλεκτρονικών και φυσικών καταστροφέων εγγράφων) αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τον εκπαιδευόμενο και την απονομή του διπλώματος, τηρούμενου του σχετικού ημερολογίου/αρχείου καταστροφής. Τα αρχεία που αφορούν τα στοιχεία των εθελοντών (σε όποιο μέσο και εάν τηρούνται) διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο μέχρι το χρονικό σημείο επιτυχούς ολοκλήρωσης της πιστοποίησης από την πλευρά του Ασκούμενου, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) διατηρείται μόνο ηλεκτρονικά για την αποστολή ενημερώσεων μέχρι του χρονικού σημείου της απεγγραφής από τη σχετική λίστα διευθύνσεων. Τα αρχεία που αφορούν στοιχεία προσωπικού, διατηρούνται για όσο χρόνο διαρκεί η σχέση εργασίας και για όσο χρόνο είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων (ασφαλιστικών κλπ). Γενικά και για κάθε περίπτωση, πάντοτε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος συμπλήρωσης της παραγραφής για κάθε έκαστη ενδεχόμενη συμβατική ή/και εξωσυμβατική αξίωση.

Ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα www.athenscoaching.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα») είναι ο ιστότοπος του Εκπαιδευτικού Κέντρου της εταιρείας «Athens Coaching Institute Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής «Εταιρεία» ή «εμείς») που κατοικοεδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αχιλλέως αριθμός 2 και διατηρεί υποκατάστημα στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αριθμός 191, με αριθμό ΓΕΜΗ: 144981608001, Α.Φ.Μ 996973357 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά. Tηλέφωνα: 210 9859680 / 210 8062954 και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected] Η Ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, το προφίλ της Εταιρείας και το αντικείμενο της εκπαίδευσης (Coaching Ψυχολογία). Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η χρήση του περιεχομένου της και η λήψη των υπηρεσιών της Εταιρείας, υπόκεινται στις προϋποθέσεις χρήσης που περιγράφονται αναλυτικά στους Όρους Χρήσης που βρίσκονται αναρτημένοι στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο και αφορούν αυτόν και μόνο. Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, τη χρήση των πληροφοριών και εφαρμογών της, καθώς και με τη λήψη των υπηρεσιών του Κέντρου, ο επισκέπτης συμφωνεί με τους όρους αυτούς. Μέσω της Ιστοσελίδας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας & εγγραφής, το Κέντρο μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών, εκπαιδευόμενων και υποψήφιων εκπαιδευόμενων. Η Ιστοσελίδα δεν διατηρεί e-shopούτε ενεργούς λογαριασμούς χρηστών. Οι υπηρεσίες του Κέντρου δεν παρέχονται μέσω Ιστοσελίδας, καθότι αυτή έχει ενημερωτικό περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες (μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων) και δεν συλλέγεται εν γνώσει του Κέντρου καμία πληροφορία για ανήλικα άτομα (παιδιά). Κάθε φορά που επισκέπτεται κάποιος την Ιστοσελίδα ή/και χρησιμοποιεί τις εφαρμογές της, το Κέντρο ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει δεδομένα που τον αφορούν. Ένα μέρος αυτών είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες του Κέντρου. Αποδέκτης των δεδομένων αυτών είναι αποκλειστικά το Κέντρο που θα τα χρησιμοποιήσει για το σκοπό της ολοκληρωμένης περιήγησης  στην Ιστοσελίδα και τη δημιουργία αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας σχετικά με την ενδεχόμενη παροχή των υπηρεσιών της προς τους επισκέπτες. Κάποια δεδομένα (όπως το όνομα και το email που ο ίδιος ο επισκέπτης καταχωρεί, μόνον εφόσον συμπληρώνει κάποια ηλεκτρονική φόρμα) ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για να την περιστασιακή αποστολή ειδοποιήσεων σημαντικών τροποποιήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας και με νέες υπηρεσίες. Το Κέντρο ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλύψει ένα μέρος των δεδομένων αυτών σε τρίτα μέρη, προκειμένου να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας, αλλά δεν πρόκειται να τα μοιραστεί με οποιονδήποτε τρίτον ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλους εμπορικούς και προωθητικούς σκοπούς, εκτός και εάν λάβει ρητή συγκατάθεση. Το Κέντρο χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας της ασφάλειας και του απόρρητου των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την Ιστοσελίδα, αλλά δεν ελέγχει τις λειτουργίες του Διαδικτύου και υπενθυμίζει ότι υπάρχει πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων τα οποία μεταδίδονται μέσω αυτού. Επιπροσθέτως, ενδέχεται τα μηνύματα του αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην είναι ασφαλή. Γι` αυτό, το Κέντρο δεν συνιστά την αποστολή πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διότι παρά τις προσπάθειες που το Κέντρο καταβάλει για τη μείωση του κινδύνου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αθέμιτης χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως πχ με τεχνολογίες κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ωστόσο δεν θεωρείται αδιάβλητο από κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Το Κέντρο δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με εκπρόσωπό του μέσω ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας και εγγραφής σε προγράμματα, σεμινάρια ή εκδηλώσεις διά της Ιστοσελίδας. Τα δεδομένα (Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο, Email, Αντικείμενο Ενδιαφέροντος) συμπληρώνονται με ευθύνη του υποψήφιου ή ενδιαφερόμενου. Εφόσον αποστέλλεται μήνυμα (επικοινωνία, ερώτηση, αίτημα εγγραφής) με χρήση των σχετικών φορμών και συμπλήρωση των άνω προσωπικών στοιχείων, ο χρήστης της Ιστοσελίδας συγκατατίθεται ρητά με την χρήση των δεδομένων αυτών από το Κέντρο με σκοπό την επικοινωνία μαζί του και την υλοποίηση οποιασδήποτε τυχόν εντολής του. Επιπλέον, η Ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα και επιλογή εγγραφής σε λίστα τακτικών ενημερώσεων με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μόνον. Οι ενημερώσεις αυτές αφορούν στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) που περιέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και το προφίλ του Κέντρου. Η εγγραφή στη λίστα ενημερώσεων υλοποιείται με τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου στις σχετικές φόρμες που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα και η διαγραφή γίνεται οποιαδήποτε στιγμή με τον ίδιο τρόπο που έγινε η εγγραφή. Τέλος, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies με στόχο να παρέχει ταξινομημένες πληροφορίες στο χρήση κάθε φορά που συνδέεται με αυτήν, καθώς επίσης και για να διευκολύνει τη διαχείρισή της από πλευράς Κέντρου, κυρίως δηλαδή για στατιστικούς σκοπούς και για τη διευκόλυνση της χρήσης (περιήγησης) του επισκέπτη. Το Κέντρο δεν χρησιμοποιεί cookies τρίτων, δηλαδή για λόγους διαφήμισης και προώθησης τρίτων παρόχων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Κατά την είσοδο στην Ιστοσελίδα ζητείται θετική ενέργεια συνέχισης πλοήγησης (πάτημα «κουμπιού»), αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση και συγκατάθεση στη χρήση των cookies. Κάνοντας επομένως χρήση αυτής της επιλογής και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης συγκατατίθεται στη χρήση cookies και στη σχετική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο (τα οποία δεν είναι ταυτοποιήσιμα στο πρόσωπο του επισκέπτη) και εξουσιοδοτεί την αποθήκευση παρόμοιων cookies και τη χρήση τους από το Κέντρο για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τα cookies ειδικότερα, γίνεται ανά πάσα στιγμή ανάκληση συγκατάθεσης τροποποιώντας τις σχετικές ηλεκτρονικές ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης, όπως και με απλή διαγραφή από τη μηχανή αναζήτησης και τον υπολογιστή του ενδιαφερόμενου. Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην Ιστοσελίδα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, ήχοι, λογότυπα, εμπορικά σήματα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένα) καθώς επίσης και η ίδια η Ιστοσελίδα, προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Κέντρου (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας – IntellectualProperty) και ως εκ τούτου απαγορεύεται κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από οποιονδήποτε τρίτον.

6. Αποποίηση Ευθύνης

Το Athens Coaching Institute υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης ενηλίκων στο Coaching, με σκοπό την απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης και επιδεξιοτήτων. Η εκπαίδευση στο Coachingδεν συσχετίζεται σε καμία περίπτωση με απόκτηση γνώσεων ειδικού ψυχικής υγείας. Το AthensCoachingInstitute, οι αντιπρόσωποι, οι εκπαιδευτές, το προσωπικό ή οι υπεργολάβοι του και γενικά οποιοσδήποτε ενεργεί εξ ονόματός του, δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη και δεν εγγυώνται για τον τρόπο, την ορθότητα και την πληρότητα που θα χρησιμοποιήσουν οι απόφοιτοι τις γνώσεις και τις δεξιότητες αυτές κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευσή τους. Ούτε το Κέντρο ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός του φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των γνώσεων που αποκτώνται στα πλαίσια των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και επανακατάρτισης ενηλίκων στο Coachingπου παρέχονται από το Κέντρο. Η δε εκπαίδευση στο Coachingδεν αποτελεί και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την παροχή συμβουλών σε προσωπικό επίπεδο από ειδικό ψυχικής υγείας ούτε μπορεί ούτε υπόσχεται τέτοια με οποιονδήποτε τρόπο. Το Κέντρο δεν υπέχει ειδική νομική υποχρέωση μέριμνας ούτε συνιστά κατά νόμο υπεύθυνο για τα ανωτέρω ούτε υποχρεούται στην διασφάλιση προστασίας των προσώπων από οποιονδήποτε κίνδυνο ή δραστηριότητα, ιδίως δε καθώς οι δραστηριότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως προπεριγράφηκαν, δεν τυγχάνουν σε καμία περίπτωση επισφαλείς. Σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται ρητά η έγερση οποιωνδήποτε αξιώσεων έναντι του Κέντρου σχετικά με ζημιές υλικής ή ηθικής φύσεως που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση, τη μη χρήση ή τον λανθασμένο ή μη ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων αυτών από τους αποφοίτους κατά ή μετά την εκπαίδευσή τους και ασχέτως της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής τους για οποιονδήποτε λόγο.

Αποκλείεται ρητά κάθε αξίωση που τυχόν έχουν ή μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι και οι εθελοντές στο μέλλον κατά του Κέντρου, καθώς και των διευθυνόντων, των στελεχών, των υπαλλήλων, των εκπαιδευτών, τυχόν ανεξάρτητων συμβαλλόμενων, των αντιπροσώπων, τυχόν διαδόχων και εκδοχέων του για οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή δαπάνη τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου και τις δραστηριότητες που προσφέρουν αυτά, όπως αναφορικά με την πρακτική άσκηση εκτός τάξης, οφειλόμενη σε οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, της παραβίασης του συμφωνητικού ή της παραβίασης οποιασδήποτε άλλης νομικής υποχρέωσης ή άλλης υποχρέωσης γενικά.

Γενικά, το Κέντρο, οι εκπαιδευτές, οι εργαζόμενοι, οι αντιπρόσωποι ή υπεργολάβοι του και γενικά όποιος ενεργεί εξ ονόματός του, δεν ευθύνονται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περαιτέρω, ζημία, ποινικές ρήτρες ή αποζημίωση παραδειγματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών, που προκύπτουν ενδεικτικά από: (i) τυχόν λανθασμένη ή μη ενδεδειγμένη χρήση των γνώσεων εκ μέρους των εκπαιδευόμενων ή αποφοίτων,  (ii) τις παρεχόμενες από την Ιστοσελίδα του ή μέσω αυτής πληροφορίες, (iii) την υποκλοπή ή αλλοίωση των γνώσεων και πληροφοριών, (iv) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του Κέντρου, (v) από σχετικές αξιώσεις τρίτων. Το Κέντρο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην Ιστοσελίδα του.

Το Κέντρο δεν ευθύνεται επίσης για οποιουδήποτε είδους ζημιές που θα μπορούσαν να προκύψουν από ατυχήματα που τυχόν προξενηθούν σε εκπαιδευόμενους ή/και άλλους επισκέπτες στους χώρους του.

Το Κέντρο διατηρεί το άνευ όρων δικαίωμα να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει τις εν ισχύ συμβατικές σχέσεις του σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά νομικά, με αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση των συμβατικών όρων και σκοπών, χωρίς αυτοί να μεταβάλλονται. Τούτο θα συμβεί και σε περίπτωση υποκατάστασης, που δύναται να συντελεστεί με απορρόφηση ή με ενσωμάτωση ή με σύσταση νέου οργανισμού από/σε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, και στην οποία νέα μορφή θα συμβάλλεται και το Κέντρο, είτε ως εταίρος ή διαχειριστής είτε ως μέλος. Καμία τέτοια περίπτωση δεν θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας στους αντισυμβαλλόμενους ούτε οποιουδήποτε είδους ενδοσυμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη του Κέντρου.

Ο παρών αποκλεισμός της ευθύνης ισχύει και προς όφελος των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων του Κέντρου.

7. Αποδοχή όρων

Με την εγγραφή τους στα προγράμματα και τα σεμινάρια του Athens Coaching Institute, όλοι οι εκπαιδευόμενοι αποδέχονται όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στον παρόντα εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί και καθίστανται αυτομάτως ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και συμπληρώνουν τους όρους του οικείου κάθε φορά ιδιωτικού συμφωνητικού. Το ίδιο ισχύει και για τους Εκπαιδευτές του Κέντρου, τους Εθελοντές, όπως και για το Προσωπικό του.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

Για κάθε διαφορά αρμόδια ορίζονται τα καθ` ύλη αρμόδια κάθε φορά Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο αυτό της Ελληνικής Δημοκρατίας.

9. Τροποποιήσεις

Το Κέντρο διατηρεί ρητά το δικαίωμα να τροποποιήσει, βελτιώσει και συμπληρώσει τμήμα ή τμήματα ή/και το σύνολο του παρόντος Κανονισμού χωρίς καμία προειδοποίηση, καθώς το παρόν αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο κατά τον χρόνο της σύνταξής του και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρείται ως «ζωντανό εργαλείο» που επιδέχεται βελτιώσεις. Συνεπώς, το περιεχόμενό του μπορεί να υπόκειται εξ ορισμού σε τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από την έκδοσή της, η οποία θα προκύπτει από την οικεία ημερομηνία στην αρχή ή το τέλος του παρόντος.

Βιβλιογραφικές αναφορές - τεκμηρίωση

 • Abela, J. (2009). Adult learning theories and medical education: a review. Malta Medical Journal, Vol. 21:01, pp 11-18.
 • Αθανασίου, Α.,  Μπαλντούρας, Α., Παναούρα, Ρ. (2014).Εγχειρίδιο προς Εκπαιδευτές Ενηλίκων.Βασικές αρχές διδασκαλίας ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. ΠανεπιστήμιοFrederick, ΥπουργείοΠαιδείαςκαιΠολιτισμούΚύπρου.
 • Australian Psychological Society (2018) Definition of coaching psychology. Availablewww.groups.psychology.org.au/igcp/ (9, July2018).
 • Γιαννακοπούλου Ε., (2014), (επιμ). Οδηγός Μελέτης για την πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων τη μη τυπικής εκπαίδευσης.  ΕκδόσειςΜεταίχμιο.
 • Grant, A. M., & Cavanagh, M. (2007). Evidence-based coaching: Flourishing or languishing? Australian Psychologist, 42(4), 239-254.
 • Grant, A., (2006). A personal perspective on professional coaching and the development of coaching psychology. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 12-22.
 • Grant, A.M. & Palmer, S. (2002). Coaching Psychology. Workshop and meeting held at the Annual Conference of the Division of Counselling Psychology, British Psychological Society, Torquay, 18 May.
 • Greene, J. & Grant, A. (2006). Solution-focused coaching: Managing people in a complex world (2 ed.). London: Pearson Education Ltd.
 • Jarvis, P. (2004), ΣυνεχιζόμενηΕκπαίδευση& Κατάρτιση: Θεωρία& πράξη.ΑλεξάνδραΜανιάτη(Μτφ), Μεταίχμιο.
 • Jordan, M., Wolever, R., Lawson, K., Moore, M. (2015).National Training and Education Standards for Health and Wellness Coaching: The Path to National Certification, Global Advances in Health and Medicine Journal 4:3.
 • Kilburg, R. (1996). Toward a conceptual understanding and definition of executive coaching. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 48(2),134-144.
 • Lai, Y. (2014) Enhancing Evidence-based Coaching Through the Development of a Coaching Psychology Competency Framework: Focus on the Coaching Relationship. School of Psychology, University of Surrey, Guildford, U.K.
 • Palmer, S., Tubbs, I. and Whybrow, W. (2003). Health coaching to facilitate the promotion of healthy behaviour and achievement of health-related goals. International Journal of Health Promotion and Education, 41, 3, 91-93.
 • Palmer S., & Whybrow A., (2006). The coaching psychology movement and its development within the British Psychological Society. International Coaching Psycholgoy Review, Vo. 1 (1): 141-156.
 • Passmore, J. (2010). A grounded theory study of the coachee experience: The implications for training and practice in coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 5(1), (pp. 48-62).
 • Rogers, J. (2001). Adults Learning. The Open University Press, 4thedition.
 • Stober, D., Grant, A., (2006). Introduction. ΣτοStober, D., Grant, A., (ed).Evidence Based Coaching Handbook. Putting best practices to work for your clients. Wiley, US & Canada.
 • Wolever, R., Simmons, L.A., Sforzo, G., Dill, D., Kaye, M., Bechard, E., Elaine S.M, Kennedy, M., Vosloo, J., Yang, N. (2013). A Systematic Review of the Literature on Health and Wellness Coaching: Defining a Key Behavioral intervention in Healthcare.Global Advances in Health and Medicine, 2:4, July 2013.

Athens Coaching Institute - Κε.Δι.Βι.Μ.1

+ Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter