• 2016 Charalampos Petras

Καλέστε μας

210 8062954

Ωράριο Γραμματείας

Δευτ - Παρ. 10:00 - 15:00.

Στείλετε e-mail

[email protected]

Θα μας βρείτε

Π.Φάληρο & Μαρούσι, Αθήνα.

Περιγραφή & Στόχοι

Το Advanced Certificate in Executive & Team Coaching είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στο Coaching Στελεχών & Ομάδων - Συνθετικής Προσέγγισης (An Integrated Systemic, Psychodynamic, Cognitive-Βehavioral, Solution-Focused & Strengths-based Coaching), για Coaches και Managers που επιθυμούν να αποκτήσουν προχωρημένη επιμόρφωση και εξειδίκευση στον τομέα του Organizational, Executive & Team Coaching. Στόχος τους προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις, εργαλεία και μοτίβα παρέμβασης που θα μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στο εργασιακό τους περιβάλλον και στην πρακτική τους με στελέχη και ομάδες. 

Η εκπαίδευση συνδυάζει την θεωρία με την πράξη. Έμφαση δίδεται στην κατανόηση σύνθετων συστημάτων γνώσης, στην κατάρτιση και εφαρμογή πολύπλοκων τεχνικών παρέμβασης που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των οργανισμών, των επιχειρήσεων και των στελεχών τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι coaches θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα coaching για στελέχη, ηγέτες και ομάδες επιχειρήσεων ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας. Η δομή και το περιεχόμενό του, ανταποκρίνονται στις αρχές του Evidence-based Coaching, της Coaching Ψυχολογίας και τα υψηλά πρότυπα εγκυρότητας των διεθνών συλλόγων, European Mentoring & Coaching Council & Association for Coaching. Κάθε ενότητα βασίζεται στην επιστημονική έρευνα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 5 διήμερα βιωματικά εργαστήρια, Σάββατο και Κυριακή, 10:00 - 17:00 το απόγευμα, στα οποία οι Coaches εξασκούνται και εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές. Η θεωρητική προετοιμασία των εκπαιδευόμενων υλοποιείται πριν την έναρξη των βιωματικών εργαστηρίων (pre-reading). Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σημειώσεις, βιβλιογραφία και επεξεργάζονται τις απορίες τους σε συναντήσεις θεωρητικής προετοιμασίας. Έτσι, δίδεται έμφαση στην πρακτική εξάσκηση, τα παιχνίδια ρόλων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης.

Η μαθησιακή διαδικασία ανταποκρίνεται στις αρχές και τεχνικές της σύγχρονης εκπαίδευσης ενηλίκων, συνδυάζοντας την θεωρητική, βιωματική μάθηση και την πρακτική άσκηση υπό εποπτεία. Βασικό εργαλεία της μάθησης αποτελεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον εκπαιδευτή, ο ατομικός ανασταχασμός και η αυτοβελτίωση. Οι συμμετέχοντες εργάζονται τόσο ατομικά όσο και σε υπο-ομάδες ενώ ταυτόχρονα η διδασκαλία ενισχύεται με μελέτη περιπτώσεων και οπτικοακουστικά μέσα. Πιο συγκεκριμένα εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις με ενεργητική συμμετοχή και παραδείγματα.
 • Ατομικές ασκήσεις αναστοχασμού που συνθέτουν την εμπειρία με την νέα αποκτηθείσα γνώση.
 • Επίδειξη τεχνικών και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές.
 • Πρακτική σε υπο-ομάδες με παρακολούθηση και παρεμβάσεις των εκπαιδευτών σε πραγματικό χρόνο.
 • Παιχνίδια ρόλων - Role Play Scenarios.
 • Αναστοχαστικούς - ανοιχτούς διαλόγους ενίσχυσης και εγκατάστασης της μάθησης.
 • Παρουσιάσεις πραγματικών περιπτώσεων (Case Studies), απαραίτητες για τον εξειδικευμένο Coach.
 • Πρακτική άσκηση εκτός τάξης με ατομική και ομαδική εποπτεία.
 • Προβολή βίντεο και ταινιών.

Πιστοποίηση & Επαγγελματική Εξέλιξη:

1

European Mentoring & Coaching Council

To πρόγραμμα έχει λάβει το European Quality Award και οι απόφοιτοί του μπορούν να πιστοποιηθούν στο επίπεδο του Coach από ΕΜCC και Hellenic Coaching Association.
2

Association for Coaching

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο ως Accredited Certificate in Coach Training και οι απόφοιτοί του μπορούν να πιστοποιηθούν στο επίπεδο του Professional Coach.

Προαπαιτούμενα εγγραφής: Σε ποιους απευθύνεται.

To Advanced Certificate in Executive & Team Coaching είναι σχεδιασμένο για Coaches, Συμβούλους & Managers που επιθυμούν να εργαστούν και να εξειδικευθούν στο coaching οργανισμών, ηγετών, στελεχών και ομάδων ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας. Απευθύνεται σε Coaches που έχουν ολοκληρώσει την βασική τους εκπαίδευση, σε ειδικευμένους Ψυχοθεραπευτές, σε Managers που ασκούν φυσική διοίκηση και διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

 • Coaches που έχουν ολοκληρώσει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Coaching (EMCC, AC, ICF) στο επίπεδο του Practitioner, Professional Coach, ACC, PCC.
 • NLP Coaches που έχουν ολοκληρώσει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο επίπεδο του Practitioner (ANLP, AIP, COMENSA, ICR, CPD, ABNLP, INLPTA).
 • HR Managers με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών.
 • Managers & Leaders με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στην διοίκηση ομάδων (από 3 άτομα και άνω).
 • Σε Ψυχοθεραπευτές που έχουν ολοκληρώσει πιστοποιημένη εκπαίδευση (από τους σχετικούς φορείς πιστοποίησης κάθε προσέγγισης) τουλάχιστον δύο ετών και επιθυμούν να εργαστούν με επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν 2 γραπτές εργασίες, 3 ηχογραφημένες συνεδρίες με αναστοχασμό, να συμμετέχουν με επιτυχία στην εξωτερική αξιολόγηση από πιστοποιημένο Coach και να υλοποιήσουν 40 ώρες πρακτικής άσκησης.

Πρακτική Άσκηση

H πρακτική άσκηση είναι αναγκαία, υποχρεωτική και θεσμοθετημένη στο Athens Coaching Institute. Οι εκπαιδευόμενοι υλοποιούν συνεδρίες coaching εκτός τάξης, στα πλαίσια της πρακτικής τους ως επαγγελματίες και σε peer coaching με μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας. Με την ολοκλήρωση του βιωματικού κύκλου, παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης με πραγματικούς πελάτες, άτομα και ομάδες, υπό την εποπτεία του κ. Χαράλαμπου Πετρά. 

Εκπαιδευτικές ενότητες - Περιεχόμενα.

Organizational Coaching in Context

 • The Context of Executive Coaching.
 • What influences the executive’s functioning?
 • The Work-Life Management model.
 • Developing a Coaching Culture.
 • Criteria of effective Executive Coaching
 • Criteria of effective Team Coaching.
 • EMCC & AC Global Code of Ethics

The profile of the Suitable Coachee.

 • Profiling the Senior Executive.
 • Leadership & management Style of Executives
 • Selecting the Suitable Executive.
 • Coachability assessment & The Red Flags List
 • Coaching with challenging personalities.

Basic & Advanced Coaching skills

 • Executive Coach Skills & Competencies
 • Active & Empathetic Listening.
 • Advanced Listening.
 • Mindful Coaching Practice
 • Solution Focused Practice.
 • Psychodynamics: Transference & Countertransference.
 • Emotional Intelligence in Evidence-based Coaching.
 • Key Qualities of Team Coaches.

Systemic Coaching: Knowledge, Tools & Techniques.

 • Systemic Coaching Principles & Strategies.
 • The Hidden Forces in Systems.
 • Circulation and Energy Interface.
 • Patterns & Constellations.
 • Systemic Powerful Questions.
 • Triangular Contracting & Agreement.
 • Empty chair(s) Technique.
 • Paradoxes & Paradoxical Coaching skills.

Strengths-based Coaching.

 • Strengths-based Coaching Practice.
 • The Vocabulary of strengths.
 • The Strengths Wheel.
 • Character strengths Use and Underuse.
 • Strengths Spotting Interview.
 • Inventory of Strengths: Individual Report.

Executive Coaching Practice: An Integrated Model.

 • The 5 Streams of Executive Coaching.
 • GROW Model: Cognitive-Behavioral Approach.
 • ABCDE Model: Cognitive behavioral Coaching.
 • Skill-Focused Coaching.
 • Performance-focused Coaching.
 • Development-focused Coaching.
 • The Phases of Executive Coaching.

Team Coaching & Group Dynamics.

 • Team & Group dynamics Defined
 • Team Developmental Stages.
 • Criteria of Effective Teams
 • Teamwork Dynamics.
 • The Creativity Model.
 • Member status and Teamwork Personality.
 • Team Coaching Questions.

Team Coaching Practice: An Integrated Approach.

 • Solution Focused Coaching: FOCUS Model.
 • Solution focused Reflecting Team Process.
 • Cognitive-behavioral Coaching: GROUP Model.
 • The Team Wheel Tool.
 • Strengths-based Team Coaching
 • Strengths-based Task Management.
 • Collective Team Identity Tool
 • Inventory of Strengths: Team report.

Leadership Coaching: Theory & Practice

 • Developing the Leader as Coach.
 • Managerial Coaching Skills.
 • The Icarus Syndrome: Coaching Leaders.
 • Authentic Leadership Model.
 • Systemic Leadership Coaching
 • Strategic Leadership Coaching for Senior Executives and Top Teams.

Πρακτική Άσκηση

Κατά την περίοδο Μαΐου - Ιουλίου 2018, οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται σε πραγματικές συνθήκες, με στελέχη εταιριών, επαγγελματίες, επιχειρηματίες και ομάδες εργασίας - διοίκησης με μέριμνα του Athens Coaching Institute. Το πρόγραμμα υλοποιείται υπό τον συντονισμό και την επιστημονική εποπτεία του κ. Πετρά Χαράλαμπο.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν με την εγγραφή τους, το βιβλίο του κ. Πετρά Χαράλαμπου "Η τέχνη του Coaching" που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο του προγράμματος.

.

Χρονοδιάγραμμα & Δίδακτρα

Πρόγραμμα 2017 - 2018 (Σάββατο & Κυριακή 10:00 - 17:00)
26 Ιανουαρίου 2018, 18:00 - 21:00 (Θεωρία - Εισαγωγή)
24 & 25 Φεβρουαρίου 2018
17 & 18 Μαρτίου 2018
21 & 22 Απριλίου 2018
19 & 20 Μαΐου 2018
16 - 17 Ιουνίου
Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2018 - Πρακτική άσκηση / Εποπτείες.
Δίδακτρα και τρόποι πληρωμής (υποχρεωτικός κύκλος)
Κόστος: 2750 ευρώ / 8 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
Εγγραφές έως 31/12/2017: 1950 ευρώ / εφάπαξ καταβολή.
Για εγγραφές έως 31/01/2017: 2200 ευρώ / εφάπαξ καταβολή.
3 συνεδρίες εποπτείας: 70 ευρώ / συνεδρία (Ιούνιος).
Εξέταστρα εξωτερικού αξιολογητή: 100 ευρώ (Ιούνιος).
Εταιρικοί πελάτες: έκπτωση 15% από δύο συμμετοχές και άνω. 

Φόρμα εγγραφής

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η Γραμματεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Σας ευχαριστούμε!