Δηλώστε την ιδιότητά σας ως Certified Coach

Στο Athens Coaching Institute δημιουργήσαμε ένα νέο σήμα που αποτελεί σφραγίδα ποιότητας για τα μέλη της κοινότητάς μας.

Οι αποφοιτοί μας ξεχωρίζουν για την επαγγελματική τους επάρκεια, τις δεξιότητες και την ιδιαίτερη, evidence-based coaching προσέγγισή τους. Ταυτόχρονα, τα προγράμματά μας χαίρουν μεγάλης αναγνώρισης τόσο στην Ελλάδα, την Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες, γνωρίζουν το έργο μας και συστήνουν το Athens Coaching Institute.

Το Athens Coaching Badge είναι ιδανικό για επαγγελματικές παρουσιάσεις, την ιστοσελίδα, το βιογραφικό και το επαγγελματικό προφίλ κάθε Coach. Είσαι πιστοποιημένος Coach από το Athens Coaching Institute; δείξε το ! Your badge please!

Κατεβάστε το σήμα εδώ:

Athens Coaching Badge