Πώς να βοηθήσετε τους πελάτες σας να βελτιώσουν την επικοινωνία τους

Ένα από τα συχνότερα αιτήματα που δέχεται από τον πελάτη του, ένας επαγγελματίας Coach, είναι η βελτίωση της επικοινωνίας του. Πράγματι, οι δεξιότητες επικοινωνίας είναι καθοριστικές για την επαγγελματική ανάπτυξη και επιτυχία. Ιδιαίτερα για τα στελέχη που ασκούν φυσική ηγεσία. Ο συντονισμός ομάδων αλλά και η συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες σε όλα τα επίπεδα, απαιτούν υψηλά επίπεδα επικοινωνικής ικανότητας.

H βελτίωση της επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Στην πραγματικότητα, καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων στην επικοινωνία σημαίνει καλλιέργεια νέων συμπεριφορών. Οι νέες αυτές συμπεριφορές καλούνται να επιλύσουν προβλήματα που διατηρούνται εντός του οργανισμού ή εντός της ομάδας. Πίσω, λοιπόν από κάθε έτοιμα για αλλαγή και βελτίωση της επικοινωνίας με τους άλλους, κρύβονται τα εξής:

 • Το στέλεχος έχει αδύναμη παρουσία, δηλαδή δεν συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις και δεν “πουλά” το έργο του σωστά.
 • Δεν έχουν επικοινωνηθεί σωστά από την ηγεσία, οι επικείμενες αλλαγές στην επιχείρηση.
 • Υπάρχει μειωμένο κίνητρο στην ομάδα. Συνήθως ο λόγος είναι συχνές συγκρούσεις, θυμός, απόσυρση.
 • Οι συμπεριφορές συνεχώς παρερμηνεύονται.
 • Υπάρχουν παράπονα από διάφορες πλευρές.
 • Έχουν δημιουργηθεί σχέσεις εξάρτησης. Κάποιος είναι πολύ συγκεντρωτικός ή αποφευκτικός.

Τι μπορείτε να κάνετε ως Coaches για να βοηθήσετε τους πελάτες σας

 • Αξιοποιήστε την ενεργητική σας ακρόαση και προσφέρετε τον απαραίτητο χώρο στον πελάτη σας εκφραστεί, να αφηγηθεί όλες τις πτυχές του προβλήματος.
 • Αποσαφηνίστε ποιο είναι το πρόβλημα και ο στόχος πέρα από την αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας. Η επικοινωνία είναι το μέσο, είναι στόχος συμπεριφοράς αλλά ποιο είναι το επιδιωκόμενο τελικό αποτέλεσμα;
 • Βοηθήστε τον πελάτη σας να ξεκαθαρίσει και να αποδεχτεί τι μπορεί να ελέγξει και τι όχι.
 • Προσέξτε πάρα πολύ την ουδετερότητα σας. Θα κριθούν πολλά από το μήνυμα που θα επικοινωνήσετε εσείς στον πελάτη σας.
 • Εφαρμόστε Προσέγγιση με Εστίαση στη Λύση (Solution Focused Coaching), εστιάζει σε πρακτικές συμπεριφορές, στη λύση και είναι βραχεία.
 • Διατυπώστε ερωτήσεις που αναδεικνύουν την κυκλικότητα των συμπεριφορών και μεταφέρουν στη συζήτηση την οπτική όλων των μερών (κυκλικές ερωτήσεις, συστημική προσέγγιση).
 • Βοηθήστε τον πελάτη σας θέσει πρακτικούς στόχους, δηλαδή συγκεκριμένες αλλαγές συμπεριφοράς στην καθημερινότητά του.
 • Βοηθήστε τον να τις υλοποιήσεις και να τις διατηρήσει παρά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντιστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, κρατήστε ότι όσο πιο υψηλή θέση στην ιεραρχία κατέχει ο πελάτης σας τόσο μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης έχει στο να αλλάξει τα πράγματα.

Business photo created by senivpetro – www.freepik.com

Αφήστε μια απάντηση