Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός προγράμματος εκπαίδευσης;

Διαβάζοντας στο διαδίκτυο για προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποιήσεις στο Coaching, μπορεί κανείς να χαθεί στην μετάφραση. Ας δούμε μαζί, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Coaching.

Πώς ξεχωρίζουμε τα προγράμματα εκπαίδευσης στο Coaching:

Διάρκεια / ώρες: Ένα πρόγραμμα μπορεί να διαρκεί από 20 έως 500 ώρες εκπαίδευσης.

  • Aπό 20 έως 60 ώρες σημαίνει ότι είναι εισαγωγικό.
  • Από 60 έως 150 ώρες είναι στην βασική εκπαίδευση ενός επαγγελματία.
  • Από 150 έως 350 ώρες σημαίνει ότι περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη και προχωρημένη επαγγελματική εκπαίδευση.
  • Από 350 έως 500 ώρες περιλαμβάνει εκπαίδευση σε επίπεδο Master Coach.

Πιστοποίηση: Τα προγράμματα πιστοποιούνται για την ποιότητα, τις ώρες και το περιεχόμενό τους από διάφορους συλλόγους όπως οι EMCC, AC και ICF. Όλα τα προγράμματα μπορεί να είναι πιστοποιημένα, ωστόσο ανάλογα με τις ώρες τους πιστοποιούνται και σε διαφορετικό επίπεδο. Για παράδειγμα ένας Coach με 60 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με έναν Coach 200 ωρών πιστοποιημένης εκπαίδευσης.

Πρακτική άσκηση: προσοχή! Δεν διαθέτουν όλα τα προγράμματα δομημένη πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες Η πρακτική άσκηση δεν είναι η βιωματική εκπαίδευση εντός τάξης αλλά η οργανωμένη συμμετοχή σε συνεδρίες μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου βιωματικής εκπαίδευσης. Για έναν επαγγελματία Coach απαιτούνται 40 ώρες πρακτικής άσκησης εντός του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Περιεχόμενα – Ενότητες: Τα περιεχόμενα και οι ενότητες, πέρα από την Δεοντολογία και τις βασικές δεξιότητες ενός Coach, εξαρτώνται κατά πολύ από την επιστημονική επάρκεια του σχεδιαστή και συντονιστή του προγράμματος. Για την επαγγελματική εκπαίδευσή σας μελετήστε με προσοχή την δομή και το περιεχόμενο κάθε προγράμματος. Συγκρίνετε και επιλέξτε συνειδητά το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών.

Υπάρχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο Coaching;

Δεν υπάρχει εκπαίδευση στο Coaching επιπέδου “πτυχίου”. Τα διάφορα προγράμματα που παρέχονται υπό την αιγίδα πανεπιστημίων, είναι σεμινάρια εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των κέντρων δια βίου μάθησης που έχουν ιδρύσει, ενώ συχνά δεν είναι πιστοποιημένα από επαγγελματικούς συλλόγους. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπάρχει στο εξωτερικό σε επίπεδο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ως Master in Coaching Psychology ή Master in Coaching & Mentoring. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία θα βρείτε μερικά από τα καλύτερα στον κόσμο.

Τέλος, σημειώστε ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παραμένει εξ ορισμού μια θεωρητική εκπαίδευση. Συμβάλλει στην αριστεία και την διάκριση, ωστόσο δεν καλύπτει τις ανάγκες για επαγγελματική κατάρτιση πεδίου η οποία επιτυγχάνεται μόνον μέσα από την βιωματική εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση και την καθοδήγηση των έμπειρων επαγγελματιών του κλάδου μας.

Education photo created by marymarkevich – www.freepik.com

Αφήστε μια απάντηση