Ποια είναι η δομή μιας Coaching συνεδρίας;

Η Coaching συνεδρία είναι η καρδιά του Coaching και αποτελεί μια ξεχωριστή τεχνική που όλοι οι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν. Κάθε Coach εκπαιδεύεται σε μια συγκεκριμένη δομή την οποία ακολουθεί. Η δομή αυτή αγκαλιάζει, δηλαδή πλαισιώνει όλες τα επιμέρους μοντέλα, εργαλεία και τις τεχνικές που υπάρχουν στο ρεπερτόριο ενός Coach. Για τον Coach, το περιβάλλον της συνεδρίας είναι το εργαστήριό του, εκεί όπου έχει έτοιμα τα υλικά και τα εργαλεία του για να εργαστεί με αποτελεσματικότητα. Για τον Coachee, είναι το ασφαλές περιβάλλον (holding environment) αλληλεπίδρασης να συζητήσει και το πιο «δύσκολο» θέμα για εκείνον.

Τι ξεχωρίζει την Coaching συνεδρία από άλλες μεθόδους:

 • Έχει πάντοτε θετική δυναμική.
 • Αποσκοπεί στην πορεία προς τα εμπρός.
 • Είναι εστιασμένη σε ένα σαφές προσδοκώμενο αποτέλεσμα (στόχο).
 • Καταλήγει πάντοτε σε συμπέρασμα και σε μία μικρή δράση.

Για την καλύτερη εκπαίδευση των Coaches στην τεχνική της συνεδρίας, έχω σχεδιάσει έναν οδηγό αυτό-αξιολόγησης που χρησιμοποιούν για να αναστοχαστούν στον τρόπο που υλοποίησαν την συνεδρία με τον πελάτη τους. Σήμερα το μοιράζομαι μαζί σας για να κατανοήσετε καλύτερα τι εννοώ, δείτε όλα όσα αξιολογούμε μετά το πέρας μιας coaching-συνεδρίας.

 • Ακρόαση με παρουσία και εστίαση στο «εδώ και τώρα» της συνεδρίας χωρίς αποσπάσεις.
 • Ενεργητική ακρόαση με καλή βλεμματική επαφή άμεση ανταπόκριση και ενθάρρυνση της αφήγησης.
 • Αποδοχή του πελάτη χωρίς κριτική, χωρίς καθοδήγηση.
 • Εφαρμογή τεχνικών αντανάκλασης διάθεσης και περιεχομένου.
 • Διατύπωση σαφών, σύντομων ερωτήσεων.
 • Διατύπωση ερωτήσεων που αντλούν πληροφορίες χωρίς να καθοδηγούν.
 • Εστίαση και ανάδειξη των θετικών στοιχείων και των θετικών συναισθημάτων.
 • Εστίαση στο μέλλον και στο θετικό αποτέλεσμα.
 • Διατήρηση της πορείας προς τα εμπρός του πελάτη, προς στον στόχο.
 • Αναστοχασμός για την πρόοδο εντός της συνεδρίας, εξαγωγή θετικού συμπεράσματος και σχεδιασμός μικρής δράσης.

Μετά από κάθε εκπαιδευτική συνεδρία, ο Coach καταγράφει 3 στόχους βελτίωσης ώστε να εστιάσει συστηματικά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων που υστερεί. Είμαστε εξειδικευμένοι στον σχεδιασμό προγραμμάτων που οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματιών δεξιοτήτων και περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεται ο νέος Coach.

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Αφήστε μια απάντηση