Η αξία της πρακτικής άσκησης στην εκπαίδευση ενός Coach

Η εκπαίδευση στο Coaching στοχεύει στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός επαγγελματία Coach σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την σχετική έρευνα. Στα προγράμματά μας, η πρακτική άσκηση αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές για τους εκπαιδευόμενους. Στο πεδίο της πρακτικής εφαρμόζουν για πρώτη φορά, όσα έχουν προετοιμάσει εντός των βιωματικών εργαστηρίων και των προσομειώσεων που έχουν υλοποιήσει.

Τι σημαίνει «πρακτική άσκηση»;

Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην απόκτηση της πρώτης πολύτιμης εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες. Οι εκπαιδευόμενοι διαχειρίζονται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλος κι έτσι, ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους, έχοντας διαμορφώσει έναν τρόπο εργασίας. Εκτίθενται σε πραγματικές συνθήκες, που σημαίνει ότι εκτίθενται σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε επαγγελματίας. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης λειτουργεί προστατευτικά και μαθησιακά καθώς περιλαμβάνει συχνές εποπτείες και καθοδήγηση.

Τι προσφέρουμε στο Athens Coaching Institute;

Στο Ινστιτούτο καινοτομούμε στο πεδίο της πρακτικής άσκησης μέσα από το πρόγραμμα GROWTH. Είμαστε ο πρώτος ευρωπαϊκός φορέας εκπαίδευσης με εσωτερικό πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης των τελειόφοιτών Coaches. Με το GROWTH δίνουμε την ευκαιρία σε επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων, νέους επιστήμονες να ωφεληθούν από το Coaching προσφέροντάς τους δωρεάν συνεδρίες και ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα πεδίο πρακτικής και ενδυνάμωσης για τους Coaches που εκπαιδεύουμε. Οι τελειόφοιτοί μας ασκούνται ασκούνται σήμερα με τους αυριανούς τους πελάτες.

Για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία των πρώτο κύκλο εκπαίδευσης που περιλαμβάνει την συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια, την μελέτη του σχετικού υλικο,  την υλοποίηση 30 συνεδριών peer coaching με συναδέλφους τους και την παράδοση ημερολογίου αναστοχασμού. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους, συμμετέχουν σε ατομικές συνεδρίες εποπτείας και mentoring, στις οποίες εξατομικεύουμε την εκμάθηση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό εδώ:

Your Growth: Δωρεάν Συνεδρίες Coaching

 

 

Αφήστε μια απάντηση