Σε τι διαφέρει το Executive από το Personal Coaching;

Το Coaching σήμερα, μετα από αρκετές δεκαετίες ακαδημαϊκής έρευνας και επαγγελματικής εμπειρίας, γνωρίζουμε ότι είναι ένα και ενιαίο. Η φιλοσοφία, η δεοντολογία, οι αρχές και οι μέθοδοι ενός Coach παραμένουν ίδιες. Εκείνο όμως που αλλάζει είναι φυσικά το πλαίσιο εφαρμογής, κι έτσι, αναδύονται μια σειρά από ζητήματα για τα οποία ο Coach πρέπει να είναι ενήμερος, εκπαιδευμένος και προετοιμασμένος.

Ποιες διαφορές υπάρχουν;

  • Το πρώτο και καθοριστικό, διαφοροποιητικό στοιχείο είναι η τριαδικότητα που χαρακτηρίζει το Executive Coaching, δεν είμαστε δύο αλλά τουλάχιστον τρεις! Η σχέση δημιουργείται ανάμεσα στον Coach, τον οργανισμό που χορηγεί την υπηρεσία και προσκαλεί τον Coach, και τον Coachee.
  • Το Coaching ευθυγραμμίζει του στόχους του οργανισμού με τους στόχους του Coachee.
  • Προτεραιότητα δίδεται στις ανάγκες του οργανισμού. Το Executive Coaching είναι προσανατολισμένο στη βελτίωση των εργασιακών επιδόσεων με τα κριτήρια που θέτει ο χορηγός.
  • Το κλειδί της επιτυχίας είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μέσα από τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Ο Coach διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκόμενων μερών (Ennis et al, 2008).

Ποια είναι η πρώτη δυσκολία που καλείται να διαχειριστεί ένας Executive Coach;

Ενδέχεται το στέλεχος που προτείνεται για Coaching να λειτουργεί ως «αποδιοπομπαίος τράγος» για την ομάδα ή την επιχείρηση που συμμετέχει. Πίσω από μια πρόταση για Coaching μπορεί να βρίσκεται μια ανεπαρκής ηγεσία, εργασιακός εκφοβισμός, φαύλες συμπεριφορές μες στην ομάδα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς (Tobias, 1996 και Schlippe & Schweitzer, 2008).

Αφήστε μια απάντηση