19 ερωτήσεις που θέτει ένας επαγγελματίας Executive Coach

Η διατύπωση ερωτήσεων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες ενός επαγγελματία Coach. Η εκπαίδευσή του, οφείλει να τον εξοπλίσει με όσο το δυνατόν περισσότερες λίστες ερωτήσεων από τις οποίες μπορεί να αντλήσει και να οργανώσει τις συνεδρίες του με αποτελεσματικότητα.

19 ερωτήσεις κλειδιά για τον επαγγελματία Executive Coach:

 1. Ποια είναι η εμπειρία σας;
 2. Σε ποιους οργανισμούς έχετε εργαστεί, σε ποιες θέσεις;
 3. Ποιο είναι το αντικείμενο της επιχείρησης που εργάζεστε σήμερα;
 4. Ποιες είναι οι αρχές, οι αξίες και η κουλτούρα της Διοίκησης;
 5. Ποια είναι η επίσημη θέση σας στο οργανόγραμμα και ποια τα καθήκοντά σας;
 6. Ποια είναι τα τρία πιο σημαντικά γεγονότα – σταθμοί στην εξέλιξή σας εντός της εταιρείας; Τι μαθαίνετε από αυτά;
 7. Ποιες είναι οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες εργάζεστε εσείς;
 8. Τι σημαίνουν για εσάς;
 9. Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας ως επαγγελματία;
 10. Ποιο είναι το προφίλ του Manager που καλλιεργείτε;
 11. Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχει η Διοίκηση από εσάς (η άμεση, φυσική σας ηγεσία, feedback);
 12. Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχετε εσείς από την Διοίκηση (άμεση, φυσική διοίκηση) και την επιχείρηση συνολικά;
 13. Ποια είναι η φιλοσοφία με την οποία εσείς ηγείστε της ομάδας σας;
 14. Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχει η ομάδα σας από εσάς (feedback από την ομάδα);
 15. Ποιοι είναι οι άμεσοι, βραχυπρόθεσμοι στόχοι σας;
 16. Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας;
 17. Ποια είναι τα τρία πιο θετικά στοιχεία του χαρακτήρα σας που σας βοηθούν στην επιτέλεση των καθηκόντων σας; Πώς εκφράζονται;
 18. Τι σας κάνει να καταλαβαίνετε ότι προχωράτε προς τα εμπρός;
 19. Τι σας κάνει να σκέπτεστε ότι απειλείται η πορεία σας προς τα εμπρός;
 20. Πώς αξιολογείτε την ισορροπία μεταξύ προσωπικού και εργασιακού χρόνου σας;
 21. Πού θα θέλατε να στοχεύσει η συνεργασία μας;
 22. Τι γνωρίζετε για το Coaching;

Σημείωση:

Διατυπώστε κάθε ερώτηση εντός της ροής της αφήγησης του πελάτη και αξιοποιήστε τις τεχνικές της ενεργητικής ακρόασης και της αντανάκλασης περιεχομένου για να ενισχύσετε την επεξεργασία και να οδηγήσετε τον coachee σε νέες σκέψεις για τον εαυτό και την εργασία του.

Photo by Amy Hirschi on Unsplash

Αφήστε μια απάντηση