Οι 4 φάσεις της επίτευξης στόχων στο Coaching

Το Coaching είναι μια διεργασία καθορισμού και επίτευξης στόχων. Ο Coach πλαισιώνει και δομεί την διαδικασία αυτή μέσα από τέσσερεις φάσεις οποίες περιλαμβάνουν όλα τα βήματα από το πρώτο ραντεβού μέχρι και την ολοκλήρωση της συνεργασίας. Δείτε ποιες είναι οι φάσεις αυτές:

Δημιουργία σχέσης και ορισμός στόχου:

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δημιουργία μια σχέση εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητη για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Ο πελάτης, αποκτά συνειδητότητα των πεποιθήσεων, των αξιών και των αρχών με τις οποίες εργάζεται και ζει. Έτσι, επεξεργάζεται ξανά το αρχικό του αίτημα, οραματίζεται το μέλλον του με ενισχυμένη αυτογνωσία και αυθεντικότητα, και αποσαφηνίζει τους στόχους του.

Μελέτη επιλογών και σχεδιασμός πλάνου.

Ο Coach, εφαρμόζοντας τις μεθόδους, τα μοντέλα και τις τεχνικές του, προκαλεί νέες ιδέες (brainstorming) για το πώς μπορεί ο πελάτης να πραγματοποιήσει το όραμά του, πώς μπορεί να επιτύχει τους στόχους του. Σταδιακά, διαμορφώνεται η πορεία που θα ακολουθήσει ο πελάτης για να πάει από το σημείο Α στο Β. Το πλάνο ολοκληρώνεται με το απαραίτητο χρονοδιάγραμμα.

Υλοποίηση μέσα από πράξεις και αλλαγές.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την υλοποίηση του πλάνου με μεγαλύτερες και σημαντικότερες δράσεις, είναι η φάση των πράξεων. Ο Coach εδώ υποστηρίζει την επίτευξη του στόχου και την υλοποίηση της αλλαγής, υπενθυμίζοντας στον πελάτη το όραμά του. Κατά τη διάρκεια της πορείας, οι συνεδρίες περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της πορείας, διορθώσεις, βελτιώσεις και την προετοιμασία για τη συνέχεια.

Εγκατάσταση της αλλαγής και ολοκλήρωση.

Η τέταρτη φάση περιλαμβάνει την εγκατάσταση της αλλαγής, την προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα και, φυσικά, την αξιολόγηση της συνεργασίας. To Coaching ολοκληρώνεται με την ανασκόπηση της συνεργασίας από την αρχή έως και την ολοκλήρωσή της.

Η πορεία της επίτευξης εξελίσσεται κυκλικά μέσα σε κάθε συνεδρία, αφού όμως δημιουργηθεί η αναγκαία σχέση εμπιστοσύνης. Κι ας κρατήσουμε ότι ο στόχος, μέσα από τις συνεδρίες και τον αναστοχασμό, αλλάζει, εξελίσσεται κι αυτός, και συχνά, αναδιαμορφώνεται ξεκινώντας την επιδίωξη από την “αρχή”.

 

Photo by Daria Nepriakhina on Unsplash

Αφήστε μια απάντηση