Το οφέλη των στελεχών διοίκησης από το Coaching

O Coach και ο Coachee αναπτύσσουν μια ισότιμη σχέση εμπιστοσύνης, διαμορφώνουν μια Coaching συμμαχία, απαραίτητη για την ανάπτυξη του Coachee. Μέσα σε αυτό το ασφαλές περιβάλλον τα στελέχη:

 • Ενισχύουν την αυτογνωσία τους, ελέγχουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις επικοινωνίες τους.
 • Αυξάνουν την παρουσία τους και ενισχύουν την εικόνα τους.
 • Λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις.
 • Πετυχαίνουν απαιτητικούς στόχους και διακρίνονται.
 • Αυξάνουν τις επιδόσεις τους.
 • Μαθαίνουν γρηγορότερα από την εμπειρία τους.
 • Διαχειρίζονται σημαντικές αλλαγές.
 • Προκαλούν αλλαγές που απαιτούνται για την επιτυχία. 
 • Αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους και γίνονται πιο αποτελεσματικοί.
 • Αξιοποιούν τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα τους.
 • Καλλιεργούν δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης σχέσεων.
 • Συνδέουν την θεωρία με την πράξη.
 • Ευθυγραμμίζουν την προσωπική με την επαγγελματική τους ανάπτυξη.
 • Νιώθουν ικανοποίηση από την εργασία τους.

Το πιο σημαντικό όφελος ωστόσο είναι η ίδια η σχέση με τον Coach. Είναι σχεδόν άγραφος κανόνας η αναγνώριση της σπουδαιότητας της. Κάθε στέλεχος διοίκησης και ηγεσίας αντιμετωπίζει καθημερινά αλλά και μακροπρόθεσμα, μεγάλες προκλήσεις. Οφείλει να πάρει θέση σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα και να χαράξει πορεία στα πράγματα. 

Η σχέση με τον Coach αποτελεί ένα πλαίσιο ηρεμίας, ασφάλειας και αναστοχασμού εντός του οποίου επεξεργάζεται τα πιο δύσκολα θέματα, φέρνει στην επιφάνεια τις πτυχές των στόχων και των προβλημάτων που δεν θα εμφανίζονταν εύκολα. 

Ο Coach γίνεται ένα πρόσωπο αναφοράς έτοιμο να ακούσει και να προκαλέσει θετικά, την επεξεργασία των στόχων και την λήψη των αποφάσεων χωρίς να καθοδηγήσει και χωρίς να καθορίσει εκείνος το σωστό και το λάθος. Με αποδοχή. 

Αυτή η σχέση είναι το μεγαλύτερο δώρο για τα στελέχη, είναι ανεκτίμητη. 

Photo by Amy Hirschi on Unsplash

Αφήστε μια απάντηση