Χερκελετζή Χρύσα

Χερκελετζή Χρύσα

Business Coach, Εκπαιδεύτρια

Η Χρύσα Χερκελετζή είναι Business Coach και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Ως Coach είναι μέλος του European Mentoring and Coaching Council (EMCC) και του Association for Coaching (AC). Έχει πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η προσέγγιση της είναι η συνθετική ανθρωπιστική, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κινητοποίηση (motivation) και την ανθεκτικότητα (resilience) των ανθρώπων στον χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Έχει πάνω από 600 ώρες διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και πάνω από 100 ώρες συνεδριών στο coaching.

Στο coaching εκπαιδεύτηκε από το Athens Coaching Institute και στην εκπαίδευση ενηλίκων από την ACTA Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα, βρίσκεται σε διαδικασία ατομικής διαπίστευσης από τον EMCC ως practitioner coach και πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Έχει εργαστεί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, την υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών επιχειρησιακού λογισμικού. Νωρίτερα, είχε κάνει πρακτικές (graduate traineeships) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Cedefop, στη διοικητική υποστήριξη έργων πληροφορικής στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, αντίστοιχα. Παλιότερα, δίδασκε οικονομικά για προετοιμασία σε κατατακτήριες, διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, τραπεζών, σε ΔΙΕΚ.

Τώρα, ξεκινάει δεύτερο Μεταπτυχιακό, στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ένα μεταπτυχιακό που συνδυάζει την Εκπαίδευση Ενηλίκων, το Coaching και τις νέες τεχνολογίες ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση την ενδιέφεραν από τότε που έγραψε το άρθρο «Ο εκπαιδευτικός στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας» (2006). Για αυτό και η διπλωματική της στο μεταπτυχιακό πληροφορικής είχε ως θέμα τη « Διδασκαλία Οικονομικών με χρήση ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού» (2010).

Ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Εκπαιδευτών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης ΕΕΘ και μέλος της «Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). Ως Οικονομολόγος είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

LinkedIn :

Location : Θεσσαλονίκη