Πρόσκληση στην Κοινότητα Αποφοίτων

Η Κοινότητα Αποφοίτων κάθε ακαδημαϊκή χρονιά προγραμματίζει διαδικτυακές συναντήσεις, στις οποίες υλοποιούνται θεματικές συζητήσεις, εργαστήρια συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης και παρουσιάσεις μοντέλων / τεχνικών / προσεγγίσεων. Στις συναντήσεις συμμετέχουν αποκλειστικά απόφοιτοι του Athens Coaching Institute από το 2010 μέχρι και σήμερα.

Η Κοινότητα ξεκίνησε το 2021 και από τότε έχουμε μοιραστεί κοινές ανησυχίες, εμπειρίες, γνώσεις, θέσεις για το Coaching και την ανάπτυξη του κλάδου. Η κοινότητα ήταν γεμάτη με συζητήσεις για θέματα όπως «Η εικόνα του Evidenced-based στην Ελλάδα» και δίωρα, πλούσια workshops με θεματικές όπως «Cognitive Behavioral Coaching», «Αφηγηματική Τεχνική» και «Stress Management Coaching».

Σας ευχαριστούμε όλους για την ενεργή συμμετοχή, τις ιδέες και το μοίρασμα.

Το 2023-2024 η κοινότητα αποφοίτων θα συνεχίσει με δύο groups peer coaching. Σε αυτά  τα groups θα υλοποιηθούν συνεδρίες μεταξύ των μελών με τρεις εποπτείες. Οι εποπτείες θα πραγματοποιούνται με τον κ Πετρά Χαράλαμπο & τον κ Κατιμερτζόπουλο Φώτη. Οι ώρες των συναντήσεων μετράνε για EMCC ατομική διαπίστευση.

▪ Πρώτο group, Οκτώβριος 2023 – Φεβρουάριος 2024
▪ Δεύτερο group, Φεβρουάριος 2024 – Ιούνιος 2024

 

Στο πρόγραμμα της κοινότητας υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν δίωρα εργαστήρια για όσους επιθυμούν να παρουσιάσουν κάποιο workshop. Στα εργαστήρια αυτά, θα εκδίδεται από το ινστιτούτο βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD) για την διαπίστευσή σας.

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί επιτροπή που θα διοργανώνει ημερίδες, events, party ώστε η κοινότητα να έχει την ευκαιρία για δια ζώσης συναντήσεις.

 

Παρακαλούμε θερμά, ενημερώστε μας, έως αρχές Οκτωβρίου, όσοι θέλετε να:

 

  • Συμμετέχετε στην κοινότητα αποφοίτων του ινστιτούτου ώστε να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις για τις δράσεις της.
  • Συμμετέχετε σε κάποιο group peer coaching.
  • Παρουσιάσετε κάποιο μοντέλο, προσέγγιση, εργαλείο, θεωρία, άσκηση.
  • Συμμετέχετε στην ομάδα διαχείρισης του Athens Coaching Magazine.
  • Συμμετέχετε στην ομάδα διαχείρισης ημερίδων/party.

 

Τον Οκτώβριο θα προγραμματιστεί zoom ενημέρωσης με σκοπό την οργάνωση της κοινότητας αλλά και την δημιουργία χρονοδιαγράμματος.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ