Athens Coaching Institute - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1. Αρ. Αδ. 2101733

Εκπαιδεύουμε αποκλειστικά επαγγελματίες υγείας στο Health Coaching

Tο Health & Wellness Coaching στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου ζωής με σκοπό την βελτίωση της υγείας και της ευεξίας. Είναι μια προσωποκεντρική, επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική η οποία παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, κατάλληλα εκπαιδευμένους σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές του Coaching. Οι Health Coaches βοηθούν τους πελάτες τους να επιτύχουν στόχους που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία τους, να αλλάξουν συμπεριφορές υγείας και να ανθίσουν αναπτύσσοντας έναν νέο τρόπο ζωής.

Προάγει ένα νέο παράδειγμα παροχής υπηρεσιών υγείας που υπερβαίνει το παραδοσιακό μοντέλο παροχής ιατρικών οδηγιών και αντικαθιστά τον ρόλο της αυθεντίας με μια ισότιμη σχέση ανάμεσα στον ειδικό και τον ασθενή. Με το Coaching οι ασθενείς κινητοποιούνται, αποκτούν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του θεραπευτικού πλάνου ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν μια σχέση αποδοχής και εμπιστοσύνης με τους ειδικούς που τους φροντίζουν.

Ποιες είναι οι σύγχρονες ανάγκες

Στο Athens Coaching Institute, προσκαλούμε αποκλειστικά επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, διατροφολόγους, νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοιν. Λειτουργούς, φυσιοθεραπευτές), για μετεκπαίδευση στα πλέον σύγχρονα εργαλεία αλλαγής συμπεριφοράς.

Διεθνώς υπάρχουν δύο τάσεις στον κλάδο. Η πρώτη θέλει ανθρώπους με οποιοδήποτε υπόβαθρο να εκπαιδεύονται στο Health Coaching και να παρέχουν συμβουλές σε ζητήματα διατροφής, άσκησης και γενικά ευεξίας. Η δεύτερη, θέτει πιο αυστηρά κρτήρια και δέχεται προςεκπαίδευση αποκλειστικά επαγγελματίες υγείας που μαθαίνουν να δημιουργούν μια διαφορετική σχέση με τον ασθενή τους, παρέχοντας την αναγκαία στήριξη για να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Αυτή την προσέγγιση υπηρετούμε στο Athens Coaching Institute.

Γιατί απευθυνόμαστε μόνον σε επαγγελματίες υγείας:

Πρώτον, το Coaching μπορεί να είναι πλέον μία επιστημονικά έγκυρη προσέγγιση, ωστόσο παραμένει μη θεσμοθετημένη επαγγελματική κατηγορία. Όταν το Coaching πρόκειται να εφαρμοστεί σε ζητήματα που αφορούν την υγεία του πληθυσμού, είναι επιβεβλημένο να παρέχεται από επαγγελματίες υγείας. Οι ειδικοί, λόγω της εκπαίδευσης, της εμπειρίας αλλά της δεοντολογίας που υπηρετούν μέσα από την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που κατέχουν, μπορούν να διαχειριστούν τα όρια μεταξύ των ειδικοτήτων και να αξιοποιήσουν άμεσα το Coaching στην επαφή με τους πελάτες τους.

Δεύτερον, αν και στις ΗΠΑ, σχεδιάζονται διευρυμένα προγράμματα εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεται να ξέρει ένας Health Coach, στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ακόμη εκπαιδεύσεις τέτοιου βεληνεκούς. Μια εκπαίδευση αυτού του μεγέθους, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διετής και να παρέχεται υπό την αιγίδα μιας κρατικής ρυθμιστικής αρχής.

Τρίτον, οι επαγγελματίες υγείας έχουν ξοδέψει πολύ χρόνο και πολλά χρήματα για τις σπουδές τους, την μετεκπαίδευσή τους και την κατάρτισή τους. Το Health Coaching έρχεται να αναδομήσει όλη αυτή την επένδυση σε μία νέα πρακτική η οποία μπορεί να ασκηθεί είτε εντός της ειδικότητας τους είτε ως μια νέα παράλληλη δραστηριότητα αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών τους.

Ανοιχτή πρόσκληση στην οικοδόμηση μιας νέας κουλτούρας στην υγεία.

Στις παρούσες συνθήκες λοιπόν, χαράσσουμε εμείς τον δρόμο και καλούμε όλους τους συναδέλφους από τα επαγγέλματα υγείας, να συμμετέχουν στην καλλιέργεια μια συνθετικής και διεπιστημονικής προσέγγισης που θα συμβάλλει καθοριστικά τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση. Σε αυτή την προσπάθειά έχουμε κοντά μας το Complementary Medical Association και το European Lifestyle Medicine Organization.

Μετεκπαίδευση & Πιστοποίηση στο Health Coaching για Επαγγελματίες Υγείας

Athens Coaching Institute - Κε.Δι.Βι.Μ.1

+ Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter