• 2016 Charalampos Petras

Καλέστε μας

210 9859680

Ωράριο Γραμματείας

Δευτ - Παρ. 10:00 - 15:00.

Στείλετε e-mail

[email protected]

Θα μας βρείτε

Π.Φάληρο & Μαρούσι, Αθήνα.

Tι είναι και πώς λειτουργεί το Health Coaching

To Health & Wellness Coaching είναι μια προσωποκεντρική, επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική η οποία παρέχεται από επαγγελματίες υγείας, κατάλληλα εκπαιδευμένους σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές του Coaching. Βοηθά τους ασθενείς να αλλάξουν τρόπο ζωής, να επιτύχουν στόχους σχετικούς με την υγεία τους, να εξαλλείψουν συμπεριφορές που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης μιας νόσου και να βελτιώσουν συνολικά την ποιότητα της ζωής τους. Με το Health Coaching υπερβαίνουμε ένα στείρο περιβάλλον παροχής ιατρικών οδηγιών. Διαμορφώνεται μια σταθερή και διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που διευκολύνει την αλλαγή και την Θεραπεία. Ο εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας αξιολογεί το ψυχοκοινωνικό προφίλ του πελάτη του και πραγματοποιεί εξατομικευμένες παρεμβάσεις που προκαλούν την ενεργή συμμετοχή του ασθενούς στη θεραπεία.  

Οι επαγγελματίες υγείας ως Health & Wellness Coaches

Ο Health Coach ως επαγγελματίας υγείας, μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές και τις μεθόδους του Coaching εντός της ειδικότητάς του ή να αναπτύξει μια παράλληλη δραστηριότητα αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών του. Ο Health & Wellness Coach είναι ένας ειδικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας που λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπεία. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ολιστικής - διεπιστημονικής παρέμβασης, είναι εκείνος που αναλαμβάνει να βοηθήσει τον λήπτη ιατρικών και παρα-ιατρικών υπηρεσιών, να αλλάξει τρόπο ζωής, να παραμείνει πιστός στο πλάνο της θεραπείας του ή να δράσει προληπτικά για το μέλλον καλλιεργώντας το εσωτερικό κίνητρο για αλλαγή.

Σε περιπτώσεις με χρόνια ή σοβαρά νοσήματα, ο Health Coach συμβάλλει καθοριστικά στην διαχείριση του εαυτού (Self-management), των πεποιθήσεων και των συμπεριφορών που εμποδίζουν την ορθή λήψη της θεραπείας. Με γνώμοντα την ορθή πρακτική και τη Δεοντολογία, ένας Health Coach δεν υπερβαίνει τα όρια του κλάδου του, δεν αποφασίζει για την θεραπεία του ασθενούς, δεν αξιολογεί για την υγεία του πελάτη του, δεν παρεμβαίνει στη διατροφή ή την φυσική του δραστηριότητα και γενικά, δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που υποκαθιστά το έργο εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση επαγγελματιών που θα βοηθούν τους πελάτες και τους ασθενείς τους, να αναπτύξουν συμπεριφορές βελτίωσης της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, να εγκαταστήσουν έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, να κινητοποιηθούν και να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην θεραπεία τους. Παράλληλα, σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων και η δημιουργία ενός κοινού λεξιολογίου που θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά. 

Δομή και διάρκεια.

H εκπαίδευση περιλαμβάνει 124 διδακτικές ώρες που μοιράζονται ως εξής: 64 ώρες εντός τάξης (αρχές και μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων), 20 ώρες προσωπικής μελέτης και εκπόνησης εργασιών και 20 ώρες πρακτικής εξάσκησης. Το πρόγραμμα ορανώνεται σε σε 4 διήμερα εργαστήρια και η παρουσία των εκπαιδευόμενων είναι υποχρεωτική. Επιπλέον της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν δύο  συνεδρίες εποπτείας με τον διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Χαράλαμπο Πετρά. 

Σε ποιους απευθύνεται: Προαπαιτούμενα εγγραφής. 

Το Diploma in Health & Wellness Coaching απευθεύνεται σε επαγγελματίες υγείας όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ανάλογα με την ειδικότητά τους, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται και άριστη γνώση αγγλικών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε επαγγελματίες που ασκούν ενεργά τη δραστηριότητά τους είτε εντός δομών είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση φόρμας εγγραφής, την αποστολή βιογραφικού και την συμμετοχή σε συνέντευξη.

Συγκεκριμένα, αιτήσεις γίνονται δεκτές από Ιατρούς άνευ ειδικότητας ή με ειδικότητα, Οδοντιάτρους, Νοσηλευτές, Διαιτολόγους / Διατροφολόγους, Ψυχολόγους, Θεραπευτές, Φυσιοθεραπευτές, Κοιν. Λειτουργούς, Λογοθεραπευτές και Φαρμακοποιούς. Κατά περίπτωση, μπορούν να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις υποψηφίων που κατέχουν πτυχίο στη Βιολογία, τη Φυσική Αγωγή, την Κοινωνιολογία & την Ανθρωπολογία, και διαθέτουν εμπειρία σε δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υγείας. 

Διεθνής Διασύνδεση, Πιστοποίηση & Αναγνώριση

1

European Lifestyle Medicine Organization

To Diploma in Health & Wellness Coaching αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης στο Health Coaching για επαγγελματίες υγείας, που υλοποιείται υπό την την αιγίδα του European Lifestyle Medicine Organization παγκοσμίως, προσδίδοντας διεθνές κύρος στους απόφοιτούς του.
2

Complementary Medical Association UK

Το Diploma in Health & Wellness Coaching είναι το πρώτο ελληνικό πρόγραμμα που αναγνωρίζεται από το CMA καθώς το Athens Coaching Institute είναι πιστοποιημένο ως CMA Registered School. Οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν ως Practitioners διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά.


3

Association for Coaching

To Diploma in Health & Wellness Coaching είναι πιστοποιημένο από τον Association for Coaching στο επίπεδο του Proferssional Coach (Accredited Certificate in Coach Training). Οι απόφοιτοι του προγράμματος ως πιστοποιημένοι επαγγελματίες μπορούν να προχωρήσουν στην ατομική τους διαπίστευση σε έναν από τους ηγετικούς οργανισμούς πιστοποίησης στον κλάδο μας. 

Βιωματική Εκπαίδευση.

Η βιωματική εκπαίδευση υπερβαίνει τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών μέσα από εξαντλητικές διαλέξεις και στοχεύει στην απόκτηση γνώσης μέσα από την ενεργητική συμμετοχή στην εμπειρία του Coaching, την αυτό-παρατήρηση και τον αναστοχασμό. Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ασκήσεις δεξιοτήτων και εκπαιδευτικές συνεδρίες και στη συνέχεια επεξεργάζονται την εμπειρία τους με την ομάδα. Στη βιωματική εκπαίδευση η γνώση αναδύεται από την ίδια την εμπειρία και οδηγεί σε σταθερές συμπεριφορές αυτοβελτίωσης.

Χαρακτηριστικά στοιχεία του προγράμματος

 • Διαμορφώνει επαγγελματίες έτοιμους να ξεκινήσουν την πρακτική τους ως Health & Wellness Coaching.
 • Εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας σε τεχνικές κινητοποίησης και αλλαγής συμπεριφοράς που μπορούν άμεσα να εφαρμόσουν στους ασθενείς τους.
 •  Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες ενός Coach σύμφωνα με τον EMCC και τον AC.
 •  Συντονίζεται από έμπειρους εκπαιδευτές, επαγγελματίες υγείας, με ευρεία επιστημονική γνώση και εμπειρία.
 • Προάγει την ολιστική προσέγγιση στον χώρο της Υγείας.
 • Δίδεται έμφαση στη βιωματική διεργασία εκμάθησης και την αυτοβελτίωση των συμμετεχόντων.
 • Προβλέπεται μια σαφής διαδικασία εισδοχής που διαφυλάσσει την ποιότητα των ομάδων.
 • Εκπαιδευτική ομάδα

  Η εκπαιδευτική ομάδα απαρτίζεται από τέσσερις επαγγελματίες υγείας, συνεργάτες του Athens Coaching Institute εξειδικευμένους στο Coaching καθώς και από εκπαιδευτές με εμπειρία στο Personal Coaching και την κινητοποίηση. To πρόγραμμα δημιουργήθηκε και συντονίζεται από τον ιδρυτή και διευθυντή του Ινστιτούτου, κ. Πετρά Χαράλαμπο, Coaching Psychologist. Για να δείτε τα μέλη της ομάδας μας πατήστε ΕΔΩ.

  Προαπαιτούμενα ολοκλήρωσης

  Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απαιτούνται συνοπτικά τα εξής: οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να είναι παρόντες σε όλα τα διήμερα εργαστήρια, να επιτύχουν τεστ πολλαπλής επιλογής, να καταθέσουν μία γραπτή εργασία και να συμπληρώσουν 20 ώρες πρακτικής εξάσκησης.

  Πρακτική άσκηση

  Στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης και σύμφωνα με τα υψηλού επιπέδου διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης του Association for Coaching & του European Mentoring & Coaching Council, οι εκπαιδευόμενοι πραγματοποιούν 20 ώρες συνεδριών Health & Wellness Coaching με πελάτες από την επαγγελματική τους πρακτική ή με εθελοντές υπό την εποπτεία των εκπαιδευτών. 

  Χρονοδιάγραμα & Δίδακτρα

  Πρόγραμμα μαθημάτων (Σάββατο & Κυριακή)
  Θα ανακοινωθούν σύντομα!
   
   
   
  Δίδακτρα & τρόποι αποπληρωμής
  Κόστος προγράμματος: Αναμένεται σύντομα.
  Εφάπαξ εξόφληση: 
  3 Ατομικές Συνεδρίες Mentoring / 70 ευρώ ανά συνεδρία.
  Άτοκες δόσεις με χρήση πιστωτικής κάρτας. 

  Εκπαιδευτικές ενότητες και περιεχόμενα: 

  Health & Wellness Coaching: Αρχές και προσεγγίσεις

  Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση του πλαισίου εργασίας ενός Health Coach συνδυάζοντας τις αρχές του Coaching, της Ψυχολογίας Υγείας και του Lifestyle Medicine. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για τον ορισμό, τα όρια, την τεκμηρίωση και τη Δεοντολογία του κλάδου. Παράλληλα, θα στοχαστούν πάνω στην ανάπτυξη του νέου τους ρόλου ως Health Coaches. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει: 
  • Health and Wellness Coaching: αντικείμενο, ρόλοι και πλαίσιο εφαρμογής.
  • Αρχές και δεοντολογία του European Lifestyle Medicine Organization και του Complementary Medical Association.
  • Πλαίσιο ικανοτήτων και αρχών στο Coaching.
  • Αναπτύσσοντας έναν νέο ρόλο: ο επαγγελματίας υγείας ως Health Coach.
  • Πλαίσιο συνεργασίας με άλλες ειδικότητες και όρια.

  Health Coaching μοντέλα και τεχνικές

  Η δεύτερη ενότητα στοχεύει στην εκμάθηση μοντέλων, μεθόδων και τεχνικών του Coaching που εφαρμόζονται στον κλάδο του Health Coaching και την Ψυχολογία Υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν μοντέλα αλλαγης συμπεριφοράς, ενεργοποίησης ασθενούς, μεθόδους στοχοθεσίας, κινητοποίησης, δημιουργίας σταθερής σχέσης συνεργασίας με τον πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
  • Transtheoretical Model of Behavioral Change (TTM).
  • Health Belief Model (HBM).
  • Patient Health Engagement Model (PHE).
  • Motivational Interview, ΜΙ based Coaching και Ενεργητική Ακρόαση.
  • Συνθετικό μοντέλο στοχοθεσίας (Grant, 2012).
  • Καθοδηγούμενη φαντασία με Εστίαση στη Λύση.
  • Εφαρμοσμένη Νευροεπιστήμη στο Coaching (Βrown, 2013).
  • H τεχνική της coaching-συνεδρίας.
  • Το Coaching συμβόλαιο αλλαγής: Κανόνες και στόχοι.

  Coaching για ασθενείς με χρόνια ή σοβαρά προβλήματα

  Η τρίτη ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή του Coaching σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να σχεδιάζουν πλάνα coaching παρέμβασης, θα αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο επικοινωνίας με τους ειδικούς και θα μελετήσουν πραγματικά περιστατικά. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
  • Τα βασικά της ανθρώπινης υγείας, πώς ορίζεται η υγεία μας;
  • Αξιολόγηση συμβατότητας: αναγνώριση ασθενών που μπορούν να λάβουν βοήθεια με το Coaching.
  • Σχεδιασμός coaching πλάνου για ασθενείς με χρόνια πόνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και διαβήτη.
  • Διαχείριση ρόλων: Ο ιατρός ως Health Coach.
  • Διαχείριση ρόλων: η σχέση Coach - Coachee.

  Coaching για αλλαγή διατροφικών συμπεριφορών

  Η τέταρτη ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή του Coaching  σε ανθρώπους που επιθυμούν ή πρέπει να αλλάξουν διατροφικές συνήθειες. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν πώς λειτουργούν τα coaching μοντέλα στην αλλαγή διατροφικών συμπεριφορών, θα αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο επικοινωνίας με τους ειδικούς και θα μελετήσουν πραγματικά περιστατικά. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
  • Έρευνα και τεκμηρίωση στο Coaching.
  • Διατροφή, υγεία και ψυχολογία: αρχές και αξίες.
  • Μεσογειακή διατροφή και διατροφικές συνήθειες.
  • Coaching για αλλαγή διατροφικών συμπεριφορών.
  • Το συνθετικό μοντέλο αλλαγής συμπεριφοράς.

  Coaching για ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας

   Η πέμπτη ενότητα στοχεύει στην εφαρμογή του Coaching σε ανθρώπους που επιθυμούν να αυξήσουν την σωματική τους άσκηση ή καλούνται να αντιμετωπίσουν μυοσκελετικά προβλήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να εφαρμόζουν το Coaching για ενίσχυση της σωματικής άσκησης, θα αναπτύξουν ένα κοινό λεξιλόγιο επικοινωνίας με τους ειδικούς, θα μελετήσουν πραγματικά περιστατικά και θα εξοικειωθούν με την αξιοποίηση του σώματος στην συνεδρία. Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα περιλαμβάνει:
  • Η φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος: αρχές και αξίες.
  • Σωματική άσκηση και ψυχολογία.
  • Φυσική δραστηριότητα και χρόνιος πόνος.
  • Στρες και σώμα: τεχνικές χαλάρωσης.
  • Πώς το σώμα επηρεάζει την σκέψη και το συναίσθημα στη συνεδρία.

  Φόρμα εγγραφής

  Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Η Γραμματεία μας θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Σας ευχαριστούμε!