• 2016 Charalampos Petras

Καλέστε μας

210 8062954

Ωράριο Γραμματείας

Δευτ - Παρ. 10:00 - 15:00.

Στείλετε e-mail

[email protected]

Θα μας βρείτε

Π.Φάληρο & Μαρούσι, Αθήνα.


Δημιουργήστε μια επιτυχημένη επιχείρηση και διακριθείτε στον κλάδο μας.

To One-to-one Βusiness Mentoring for Coaches αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής και mentoring που βοηθά τους Coaches να αποκτήσουν μια συνολική αντίληψη της επιχειρηματικής τους δράσης, να σχεδιάσουν αποτελεσματικά το πλάνο τους, τη δομή και την λειτουργία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση για την επιστημονική και πρακτική τους κατάρτιση ώστε να διαμορφώσουν την προσωπική τους προσέγγιση και να ξεχωρίσουν. Έτσι, ενισχύουν την ανάπτυξή τους και διασφαλίζουν την επιτυχία τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν δυνάμει και υφιστάμενους επαγγελματίες Coaches όλων των ειδικοτήτων που επιθυμούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο επαγγελματικής επιτυχίας.

Περιεχόμενα και αναλυτική περιγραφή.

Ο σχεδιασμός της επιτυχίας περνά μέσα από 5 ενότητες συμβουλευτικής επιχειρήσεων και μία ενότητα Coaching & Mentoring για Coaches, εξειδικευμένη καθοδήγηση. Έτσι, ο νέος Coach αποκτά εργαλεία και γνώσεις που διασφαλίζουν την επαγγελματική του ανάπτυξη και τη διάκρισή του στην βιομηχανία του Coaching. To Business Mentoring περιλαμβάνει οχτώ (8) ενότητες Συμβουλευτικής επιχειρηματικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, τύπου B2B (Business – to – Business) που πραγματοποιούνται σε συνολικά 16 ατομικές συνεδρίες συνεργασίας του συμμετέχοντα με τον σύμβουλο και μέντορά του.

Οι οχτώ ενότητες Συμβουλευτικής και Mentoring είναι οι εξής:

 1. Λειτουργική οργάνωση.
 2. Εμπορική οργάνωση – marketing – πωλήσεις.
 3. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός.
 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός – πλάνο δράσης – χρηματοδότηση.
 5. Το Coaching ως επιλογή ζωής – ολιστική προσέγγιση.
 6. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ατομικού – ψυχολογικού κεφαλαίου.
 7. Συμβουλές ανάπτυξης και επιτυχίας μιας Coaching υπηρεσίας.
 8. Εντοπισμός και αξιοποίηση των δυνάμεων του Coach στο Coaching.

Συνολικά η υπηρεσία διαρκεί 4 έως 6 μήνες και ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλάνου επαγγελματικής ανάπτυξης και επιτυχίας για τον νέο Coach.

Μεθοδολογία

Πρόκειται για εξατομικευμένες διμερείς συνεδρίες συνεργασίας μεταξύ του συμμετέχοντα και του εξειδικευμένου συμβούλου και μέντορα, κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του, που οδηγούν με διαδραστικό τρόπο σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Στα πλαίσια κάθε συμβουλευτικής ενότητας πραγματοποιείται:

 • Η τεχνική κατάρτιση του συμμετέχοντα στις βασικές έννοιες κάθε συμβουλευτικής ενότητας και η αρχική ανάλυση των αναγκών - προσαρμογών της επιχείρησης σε αυτές.
 • H πρακτική εφαρμογή των εννοιών της συμβουλευτικής στα πλαίσια μιας βιωματικής και προσαρμοσμένης προσέγγισης λύσης για την κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών της επιχείρησης (επιχειρηματική μοντελοποίηση).
 • H σύνθεση και τεκμηρίωση ολοκληρωμένου μοντέλου επιχειρησιακού σχεδιασμού (παραδοτέο μελέτης) από τον συμμετέχοντα με την συμβολή και καθοδήγηση του συμβούλου, ως αποτέλεσμα της διαδραστικής συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Περιεχόμενα του One- to- onte Business Mentoring for Coaches.

1. Λειτουργική οργάνωση της επιχείρησης.

Ανάλυση της δομής και οργάνωσης λειτουργίας της επιχείρησης ως προς το σχεδιασμό της αλυσίδας αξίας, την οργανωτική δομή, τους ρόλους & αρμοδιότητες του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού, τις απαιτούμενες υποδομές και εξοπλισμό, την τεχνολογική επάρκεια, τα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες, τις λειτουργικές διαδικασίες, και τις ακολουθούμενες μεθόδους διαχείρισης για την επίτευξη των στόχων του εγχειρήματος.

2. Μarketing & εύρεση πελατών.

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της αγοράς και των πελατών, του ανταγωνισμού, την εμπορική στόχευση (target group), περιοριστικοί παράγοντες. Χάραξη στρατηγικής marketing  - πωλήσεων μέσω της ανάλυσης περιβάλλοντος, των εμπορικών στόχων, των επικοινωνιακών στόχων. Αξιοποίηση των μέσων ενδυνάμωσης της εικόνας της επιχείρησης, σχεδιασμός εικόνας και εμπορικού σήματος (branding), S.W.O.T. analysis. Δραστηριότητες προώθησης και διαφήμισης, αξιοποίησης δικτύων, πολιτική / κανάλια πωλήσεων. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προβολής και προώθησης μέσω της χρήσης τεχνικών Digital Marketing<

3. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός της επιχείρησης.

Ανάλυση χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. Σχεδιασμός και πρακτική εφαρμογή χρηματοοικονομικού μοντέλου για μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (6μηνη ή ετήσια βάση) και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (3ετία ή 5ετία). Προσέγγιση και αποτύπωση παραδοχών για τον υπολογισμό των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων στην ανάλυση αποτελεσμάτων. Κοστολόγηση – τιμολόγηση υπηρεσιών. Υπολογισμός νεκρού σημείου. Ανάλυση ταμειακών ροών.

4. Σχεδιασμός πλάνου & Χρηματοδοτικές λύσεις.

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου με αξιοποίηση της ανάλυσης των προηγούμενων ενοτήτων συμβουλευτικής υποστήριξης. Σχεδιασμός του πλάνου δράσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίησή του σχεδίου (χρονοδιάγραμμα). Ανάλυση απαιτήσεων χρηματοδότησης του σχεδίου και των κρίσιμων παραγόντων για την επιτυχία του εγχειρήματος, ανάλυση κινδύνων (εσωτερικών – εξωτερικών). Προσέγγιση λύσεων χρηματοδότησης μέσα από σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω των δράσεων ΕΣΠΑ.

5. Το Coaching ως επιλογή ζωής.

Στο Coaching,  η επαγγελματική και η προσωπική ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Σε αυτή την ενότητα, ο νέος Coach επεξεργάζεται το όραμα, το κίνητρο και τους στόχους του σε σχέση με το προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό του πλαίσιο. Σκοπός εδώ είναι η διασφάλιση του στόχου.

6. Οικοδόμηση ατομικού και ψυχολογικού κεφαλαίου.

Ο νέος coach καλείται να επιδείξει ανθεκτικότητα, εστίαση στον στόχο, ελπίδα και αυτό-αποτελεσματικότητα. Σε αυτή την ενότητα, ο Coach θα διατυπώσει με θετικότητα τους επιμέρους στόχους και θα λάβει υποστήριξη για να σχεδιάσει στρατηγικές επιτυχίας και υπέρβασης. Σκοπός εδώ είναι η υπέρβαση κυρίως των εσωτερικών εμποδίων και η διασφάλιση της πορείας προς τα εμπρός.

7. Συμβουλές ανάπτυξης και επιτυχίας για παροχή υπηρεσιών Coaching.

Η εξειδίκευση ενός Coach δεν είναι η τεχνική του αλλά το κοινό που απευθύνεται. Το κοινό που απευθύνεται συνδέεται με και επηρεάζει την διαδικασία συμβολαίου. Σε αυτή την ενότητα, ο νέος Coach θα σχεδιάσει την εξειδίκευσή του και θα αναπτύξει ανταγωνιστικές coaching παρεμβάσεις για τους πελάτες του. Παράλληλα συζητούνται θέματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης.

8. Εντοπισμός και αξιοποίηση των Δυνάμεων του Χαρακτήρα.

Αξιοποιώντας τα σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία, οι νέοι Coaches πραγματοποιούν «διάγνωση» των θετικών στοιχείων του χαρακτήρα τους και τα αξιοποιούν στο Coaching. Σε αυτή την ενότητα, ο επαγγελματίας προσαρμόζει την υπηρεσία στις δυνάμεις του, αποκτά θετικότητα και ξεχωρίζει στον ανταγωνισμό.

Κόστος και τρόποι αποπληρωμής
Κόστος: 2400 ευρώ.
Δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων με χρήση πιστωτικής κάρτας.
Εφάπαξ καταβολή: 2000 ευρώ.