• 2016 Charalampos Petras

Καλέστε μας

210 8062954

Ωράριο Γραμματείας

Δευτ - Παρ. 10:00 - 15:00.

Στείλετε e-mail

[email protected]

Θα μας βρείτε

Π.Φάληρο & Μαρούσι, Αθήνα.

Τα θετικά της Coaching εκπαίδευσης

Η διαδικασία εκπαίδευσης βιώνεται ως μια εμπειρία αποκρυστάλλωσης γνώσης και εξέλιξης της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου Coach μέσω της εκπαιδευτικής-βιωματικής εμπειρίας, μετουσιώνοντας την πληροφορία σε γνώση.

Η προσωπική εξέλιξη έρχεται σε δεύτερο χρόνο, σαν αποτέλεσμα της προηγούμενης γνωστικής κατάστασης η οποία έχει ωριμάσει και κατασταλάξει στη σκέψη του εκπαιδευόμενου. Αυτές  οι δύο συνιστώσες είναι θεμελιώδεις για μια δυνατή αυτοπεποίθηση και έναν ανταγωνίσιμο επαγγελματία.

Κατά τη διάρκεια της Coaching εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος Coach γίνεται δέκτης των Θετικών Στοιχείων αυτής. Ας τα διατυπώσουμε για να τα κατακτήσουμε:

 • Χαρά για Μάθηση
  Εξ αρχής μια γενική έννοια που καθορίζεται από τον υποκειμενικό τρόπο που ο κάθε εκπαιδευόμενος θα ανταποκριθεί στη Μάθηση. Η Χαρά θα οδηγήσει από τον ενθουσιασμό στην πληρότητα. Είναι απαραίτητη για την κινητοποίηση που προσφέρει και για την ευχαρίστηση που ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος εισπράττει ώστε να εμβαθύνει στο αντικείμενο του Coaching. Το όμορφο είναι πως στο Coaching, καθώς αλληλεπιδρούν πολλοί επιστημονικοί και επαγγελματικοί τομείς, η Χαρά για Μάθηση ανατροφοδοτείται από την ίδια  τη Χαρά για Μάθηση..σε μια συνεχή κυκλική δημιουργική αναζήτηση!
 • Κοινωνικοποίηση
  "Ο τρόπος δηλαδή, με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική ομάδα και εντάσσεται στην κουλτούρα της" (Δρ. Τσαούση, 2006).
  Ο εκπαιδευόμενος Coach αρχίζει να μυείται στην ομάδα και να αισθάνεται το ανήκειν, αυτοπροσδιοριζόμενος ως προς τη διαφορά του με τους μη έχοντας λάβει αυτήν την εκπαίδευση. Αίσθημα αναγκαίο για να τον εμπνεύσει προς μία επαγγελματική ταυτότητα. Η ομάδα αρχίζει να δημιουργείται.
 • Αναγνώριση Δεξιοτήτων
  Σε αυτό το σημείο ο Εκπαιδευόμενος Coach αρχίζει να αναγνωρίζει στον εαυτό του δεξιότητες που πριν δεν αναγνώριζε ή δεν είχε εξασκήσει. Αυτή  η γοητευτική στιγμή είναι  ένα κομβικό σημείο το οποίο έχει πολλές απολήξεις αλλά μόνο έναν καταλύτη, την Αλλαγή. Είναι η στιγμή που γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, τις δυνάμεις και τις δεξιότητές του, είναι η στιγμή που μέσα του έχουν συντελεστεί πολλές μικρές ανακαλύψεις, οι οποίες ενισχύουν εμφανώς  την εκτίμηση του εαυτού.
 • Καλλιέργεια Δεξιοτήτων
  Μετά την αναγνώρισή τους οι δεξιότητες θα πρέπει να καλλιεργηθούν. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε ένα ασφαλές και εχέγγυο περιβάλον όπου η παρουσία του Coaching trainer είναι καίρια. Εδώ, συντονισμένοι και οι δύο - εκπαιδευόμενος και εκπαιδευτής - προχωρούν προς τη γνώση, το μόνο που χρειάζεται από εδώ και πέρα είναι η Τόλμη  (Sapere Aude - Τόλμα να Μαθαίνεις. Immanuel Kant).
 • Αποδοχή
  Το Coaching πλαίσιο απαιτεί Αποδοχή, μια αρετή που με τη σειρά της απαιτεί την καταπολέμηση του " Εγώ" . Όταν το "Εγώ" πειθαρχείται, τότε ο άνθρωπος γίνεται πιο δυνατός γιατί Σκέφτεται, Κρίνει, Αποφασίζει και Εκτελεί με καθαρό και ισορροπημένο μυαλό, με πάθος αλλά όχι με παρορμητισμό. Η Αποδοχή θα μας βοηθήσει στην δημιουργία ενός πλαισίου εμπιστοσύνης εντός συνεδρίας, καθ` όλα απαραίτητο για την Coaching Διαδικασία όσο και για την Εκπαιδευτική.
 • Προσαρμοστικότητα
  Το Θετικό Στοιχείο της Προσαρμοστικότητας ακολουθεί αυτό της Καλλιέργειας Δεξιοτήτων.  "Εν καιρώ πολέμου απαιτείται προσαρμοστικότητα και ευελιξία, ( Sun Tzu, The Art of War). Έτσι και εντός συνεδρίας, ο Coach θα πρέπει να έχει ευελιξία και αντίληψη. Να ξεχωρίσει την ουσιώδη από την επουσιώδη λεπτομέρεια. Να χειρίζεται τις ερωτήσεις σωστά και, φυσικά, να προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη χωρίς όμως να χάνει τις βασικές γραμμές της προσωπικότητάς του.
  Ισορροπίες λεπτές, που προσφέρουν ικανοποίηση στον εκπαιδευόμενο καθώς εξασκείται σε αυτές και τις εφαρμόζει εντός των Coaching Sessions.
 • Κριτική Σκέψη
  Η αξιολόγηση δεδομένων και μοτίβων συμπεριφοράς εντός συνεδρίας, είναι αναγκαία για την αποσαφήνιση και το καθρέφτισμά τους από τον Coach με σκοπό να φωτίσει τις πτυχές αυτών, που μέχρι τώρα έμεναν στο σκοτάδι. Είναι σημαντική επίσης, ως προς την επιμόρφωση του επαγγελματία, την αξιολόγηση και σύνθεση πηγών.
 • Επιβράβευση
  Υπάρχει ένα σημείο στην Coaching εκπαίδευση, που η ίδια η πορεία του εκπαιδευόμενου τον ανταμείβει. Είναι μια στιγμή γλυκιάς πληρότητας όπου  ο εκπαιδευόμενος πρέπει να επιβραβεύσει τον εαυτό του διότι έχει επιδείξει προσήλωση, επιμονή και συνέπεια. Οι καρποί αυτής της πορείας θα φανούν μέσα  στην διαδικασία της Coaching συνεδρίας.

Ο εκπαιδευόμενος Coach θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί αυτά τα Θετικά Στοιχεία και να τα μεταβολίσει εντός του. Τα Στοιχεία αυτά δεν αρκούν από μόνα τους για να είναι θετικά. Είναι ο τρόπος που διδάσκονται και κατανοούνται, που τους δίνει τη θετική τους αξία. Εκεί ακριβώς είναι που το Coaching ανοίγει τα φτερά του σε μια ολιστική στάση ζωής. Δεξιότητες όπως Ενεργής Ακρόαση, Αποδοχή,  Κρίση, δημιουργούν δυνατές προσωπικότητες, δημιουργικούς ανθρώπους και καταρτισμένους επαγγελματίες, έχοντας ως σημείο εκκίνησης , εσωτερικές πυροδοτήσεις και αναστοχασμούς στο ασφαλές πλαίσιο μιας δομημένης Coaching εκπαίδευσης.

 

Coach training coaching