Athens Coaching Institute - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1. Αρ. Αδ. 2101733
Group Supervision & Mentoring
Home

Group Supervision & Mentoring for Coaches

Εποπτεία, Mentoring & Πρακτική άσκηση, όλα μαζί σε ένα μοναδικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες των νέων αλλά και πιο έμπειρων coaches:

 • Δικτύωση και συμμετοχή: H εργασία ενός coach είναι μοναχική και προσωπική. Για έναν επαγγελματία επομένως, έχει μεγάλη αξία να συμμετέχει σε μια ομάδα που τον υποστηρίζει στο έργο του τεχνικά και ψυχολογικά.
 • Καθοδήγηση & Mentoring: Κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση της επαγγελματικής δραστηριότητας προκύπτουν ερωτήματα, προβληματισμοί και σταυροδρόμια. Τα μέλη της ομάδας λαμβάνουν την καθοδήγηση που χρειάζονται για να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις.
 • Αποτελεσματικότητα: Είναι σημαντικό, από τους πρώτους πελάτες, ο coachνα είναι αποτελεσματικός ώστε να αναπτύξει το πελατολόγιό του. Η εποπτεία διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων κάθε επαγγελματία.
 • Εξάσκηση με εθελοντές: Πολύ συχνά, στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας του ένας coach, έχει ανάγκη από επιπλέον πρακτικής άσκησης καθώς είναι ακόμη λίγοι οι πελάτες που έχει. Το Athens Coaching Institute παρέχει τη μοναδική δυνατότητα και εξάσκηση με coachees μέσω του προγράμματος GROWTH.
 • Ηθική & δεοντολογία: Η εποτεία διασφαλίζει την τήρηση και ενσωμάτωση των αρχών, της ηθικής και της δεοντολογίας του κλάδου στην επαγγελματική πρακτική των coaches.
 • Ατομική πιστοποίηση: Οι εποπτευόμενοι συμπληρώνουν τις απαραίτητες ώρες εποπτείας για την ατομική τους πιστοποίηση από το European Mentoring & Coaching Council και το Association for Coaching.

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης του Ινστιτούτου ως facilitators και να καλλιεργήσουν τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ομάδων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 συνεδρίες εποπτείας και mentoring διάρκειας 3 ωρών. Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται μία φορά το μήνα, σε προκαθορισμένες συναντήσεις σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα. Η ομάδα είναι κλειστή, δηλαδή ξεκινά και ολοκληρώνεται με τα ίδια μέλη, δεν εγγραφονται άλλοι κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η συμμετοχή προϋποθέτει τη δέσμευση κάθε coach στον σκοπό της έως και την ολοκλήρωσή της.

Στην εποπτεία οι νέοι επαγγελματίες επεξεργάζονται και υποστηρίζονται στα εξής θέματα:

 • Σωστή & δομημένη εφαρμογή μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων.
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων αναστοχασμού και αυτοβελτίωσης.
 • Διαχείριση των δυναμικών της σχέσης με τον coachee(ρόλοι, όρια, δεοντολογία).
 • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων πλάνων παρέμβασης για κάθε περίπτωση.
 • Ανάπτυξη προσωπικής προσέγγισης στο Coaching.
 • Σταθεροποίηση τεχνικών επεξεργασίας πληροφοριών και λήψης αποφάσεων εντός της συνεδρίας.

Στο mentoring οι νέοι επαγγελματίες επεξεργάζονται και λαμβάνουν υποστήριξη στα εξής θέματα:

 • Επιλογή εξειδίκευσης / εξειδικεύσεων.
 • Ανάπτυξη ατομικού BusinessPlan.
 • Αξιοποίηση ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης, λήψη αποφάσεων.
 • Σχεδιασμός υπηρεσιών προς τους πελάτες.
 • Τεχνικές εύρεσης πελατών.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τον οδηγό επαγγελματικής ανάπτυξης για Coaches του Athens Coaching Institute.

Πρακτική εξάσκηση στο πρόγραμμα GROWTH!

Οι εποπτευόμενοι coaches αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα GROWTH του Athens Coaching Institute ως coaches και εξασκούνται με πραγματικούς πελάτες, στελέχη – ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, επαγγελματίες και ιδιώτες.

Αλληλεγγύη, υποστήριξη & μοίρασμα γνώσεων και εμπειριών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε ομαδικές συνεδρίες. Η ομάδα δημιουργείται και αναπτύσσεται με τις αρχές της αποδοχής, της υποστήριξης και της αλληλεγγύης. Κάθε μέλος μοιράζεται ανοιχτά τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στην σταδιοδρομία του σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ενσυναισθητικής αλληλεπίδρασης. Έτσι, τα μέλη ενδυναμώνονται και προετοιμάζονται καλύτερα για την επιτέλεση του έργου τους.

Σε ποιούς απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε απόφοιτους του Athens Coaching Institute που επιθυμούν να εργαστούν επαγγελματικά ή έχουν ήδη ξεκινήσει την δραστηριότητα τους και παρέχουν συνεδρίες ή/και εργαστήρια coaching όλων των προσεγγίσεων και εξειδικεύσεων (Executive, Life, Business, Health, Positive Psychology, NLP Coaching κλπ) είτε εντός οργανισμών ως Internal Coaches είτε αυτόνομα ως ελ. επαγγελματίες.

Χρονοδιάγραμμα συνεδριών & Kόστος.

Οι συνεδρίες υλοποιούνται Δευτέρα 18:00 – 21:00, στις εξής ημερομηνίες:

 • 5 Νοεμβρίου 2018.
 • 3 Δεκεμβερίου 2018.
 • 7 Ιανουαρίου 2019.
 • 4 Φεβρουαρίου 2019.
 • 4 Μαρτίου 2019.
 • 1 Απριλίου 2019.
 • 6 Μαΐου 2019.
 • 3 Ιουνίου 2019.
 • 1 Ιουλίου 2019.

Κόστος συμμετοχής: 100 ευρώ / συνεδρία. Η τιμή αφορά αποκλειστικά τους απόφοιτους τους Athens Coaching Institute.

Για εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας καθημερινά 10:00 – 15:00, με το γραφείο του κ. Πετρά.

Επόπτης – συντονιστής: Χαράλαμπος Πετράς.

Η ομάδα συντονίζεται και εποπτεύται από τον κ. Χαράλαμπο Πετρά, Διευθυντή του Athens Coaching Institute.

Athens Coaching Institute - Κε.Δι.Βι.Μ.1

+ Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter