Athens Coaching Institute - Κέντρο Δία Βίου Μάθησης 1. Αρ. Αδ. 2101733

Μπορεί το e-learning να υποκαταστήσει τη βιωματική εκπαίδευση στο coaching;

Η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου δεν πάντοτε αποδεκτή στον κλάδο του Coaching. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, και για σχεδόν 20 χρόνια, τα κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στο Coaching δεν προέβλεπαν κάποια ειδική μεταχείριση ανάμεσα στην εξ αποστάσεως, διαδικτυακή και τη δια ζώσης, βιωματική εκπαίδευση στο Coaching. Ήταν η εποχή όπου ακόμη δεν υπήρχε η διαβάθμιση των προγραμμάτων σε επίπεδα κατάρτισης (foundation / practitioner / master practitioner ή award / certificate / diploma / advanced diploma) κι έτσι όλοι πιστοποιούνταν ως «επαγγελματίες» coaches με εκπαιδεύσεις 12 ή 30 ωρών, οι οποίες μάλιστα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αποκλειστικά τη μελέτη σημειώσεων.

Η θέση της βιωματικής - πρακτικής εκπαίδευσης στο Coaching σήμερα.

Σήμερα, σχεδόν όλοι οι μεγάλοι σύλλογοι του κλάδου διεθνώς, περιλαμβάνουν στα προαπαιτούμενα πιστοποίησης προγραμμάτων, την πρακτική – βιωματική εξάσκηση με αναστοχασμό εντός τάξης. Ιδιαίτερα, το European Mentoring & Coaching Council (EMCC) αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι coaches να ασκούνται εντός τάξης αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρώτη φάση παράδοσης της ύλης. Τόσο το EMCC όσο και το Association for Coaching (AC), ζητούν από τους φορείς εκπαίδευσης να παρέχουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα για πρακτική άσκηση δεκάδων ωρών, εκτός τάξης, υπό εποπτεία. Παρόμοιες αρχές διέπουν και τα κριτήρια πιστοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης του International Coach Federation (ICF) και του International Society for Coaching Psychology (ISCP).

H σημασία της πρακτικής εξάσκησης και της βιωματικής εκπαίδευσης για τους νέους επαγγελματίες προτού ξεκινήσουν να εφαρμόζουν το coaching αυτόνομα, είναι κοινώς αποδεκτή και σχεδόν επιβάλλεται. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή αλλιώς «distance learning» ή «e-learning». Τόσο το EMCC όσο και το AC διατηρούσαν μια διστακτική έως αρνητική στάση απέναντι σε αυτή. Θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποτελεσματική για το επάγγελμα του Coach.

Η ένταξη του e-learning στην coaching - εκπαίδευση.

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διεύρυνση της αμερικανικής και ευρωπαϊκής αγοράς, διαμόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες για μεσαίες και μεγάλες εταιρείες παροχής εκπαίδευσης στο Coaching διεθνώς, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. Οι σύλλογοι του κλάδου τελικά αποδέχτηκαν τις νέες μορφές μάθησης θέτοντας ταυτόχρονα νέα κριτήρια ποιότητας. Το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η συγχρονικότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δηλαδή να επιτρέπει τη ζωντανή αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτή και τους συνεκπαιδευόμενους, την ενεργητική συμμετοχή και την πρακτική εξάσκηση υπό παρατήρηση σε πραγματικό χρόνο.

Έτσι, και οι τρεις σύλλογοι (ICF, AC, EMCC) πλέον, αποδέχονται τη χρήση νέων, ηλεκτρονικών εφαρμογών υποστηρίζοντας όμως περισσότερο την αξιοποίησή τους στο θεωρητικό μέρος των προγραμμάτων και τη δημιουργία μαθημάτων που συνδυάζουν τόσο την εξ αποστάσεως όσο και τη βιωματική, δια ζώσης εκπαίδευσης.
Η απάντηση είναι ξεκάθαρα, όχι. Για τον ίδιο λόγο που όσα «ανοιχτά» πανεπιστήμια και αν ιδρυθούν, όσα διαδικτυακά σεμινάρια κι αν σχεδιαστούν, δεν θα παύσουν ποτέ να λειτουργούν μεγάλοι οργανισμοί εκπαίδευσης που απαιτούν την φυσική παρουσία του σπουδαστή. Δεν είναι τυχαίο που, ακόμη και ο ΔΟΑΤΑΠ, ο επίσημος οργανισμός αναγνώρισης σπουδών στην Ελλάδα, ζητά βεβαίωση σπουδών στον τόπο της έδρας του πανεπιστημίου που εξέδωσε το πτυχίο του κάθε ενδιαφερόμενου.

Αν και αρκετές σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές επιτρέπουν την βιωματική και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευόμενων, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση που δημιουργείται με τον εκπαιδευτή και τους άλλους εκπαιδευόμενους. Ας δούμε γιατί:

Το coaching ως εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η εξωλεκτική επικοινωνία είναι αναπόσπαστο μέρος του και η οθόνη ενός υπολογιστή δεν αφήνει πολλά περιθώρια. Το coaching είναι κυρίως μια πρακτική εφαρμογή, μια τέχνη, για την οποία, πέρα από την θεωρητική μελέτη (μελέτη επιστημονικών άρθρων και βιβλιογραφίας, συμμετοχή σε διαλέξεις) απαιτείται η απόκτηση και σταθεροποίηση επιδεξιοτήτων και η ανάπτυξη συγκεκριμένων στάσεων. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να εσωτερικεύσει τις αρχές της τέχνης αυτής και να ενσωματώσει στην συμπεριφορά του τα μοντέλα, τα εργαλεία και τις τεχνικές. Η εκπαίδευση στην τεχνική της coaching-συνεδρίας, προκαλεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, στάσεις και την εμπειρία του ενήλικα ώστε να αποκτηθούν νέες μέσα από τον ατομικό του αναστοχασμό και την σχέση εμπιστοσύνης που καλλιεργείται με τον εκπαιδευτή. Η επιστήμη της εκπαίδευσης ενηλίκων, προτάσσει ρητά την ζωντανή αλληλεπίδραση εντός της ομάδας, κυρίως δε όταν πρόκειται για την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων με μαθησιακές δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο.

Καταλήγοντας, είναι γεγονός ότι η διαδικτυακή εκπαίδευση είναι πλέον στη ζωή μας, χρησιμοποιείται ευρέως και ομολογουμένως επιλύει πολλά προβλήματα που αφορούν την μετακίνηση και την εξοικονόμηση χρόνου. Ωστόσο, ακόμη δεν μπορεί να υποκαταστήσει την δια ζώσης, βιωματική απόκτηση δεξιοτήτων και στάσεων. Οι coaches οφείλουν να εκπαιδευτούν βιωματικά, δια ζώσης, ακόμη και αν αργότερα εργάζονται μέσω διαδικτύου.

Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο τις ανάγκες του ενήλικα εκπαιδευόμενου, ένα σύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να συνδυάζει την διαδικτυακή – εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τις δια ζώσης συναντήσεις βιωματικής εκπαίδευσης. Στο Athens Coaching Institute παρέχουμε τη δυνατότητα βιωματικής εκπαίδευσης, ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους coaches να αφιερώσουν ένα Σαββατοκύριακο το μήνα εντός τάξης, ήτοι 16 ώρες εντατικής πρακτικής εξάσκησης, ενώ ταυτόχρονα, έχουμε δημιουργήσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που πλαισιώνει και υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός τάξης, από όπου κι αν βρίσκονται, στον δικό τους χρόνο.

Athens Coaching Institute - Κε.Δι.Βι.Μ.1

+ Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter